KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

Aika: 23.8.2023 klo 09.15-11.15
Paikka: 
Kumean Zoom-kokoushuone
Paikalla: 
Pia Backman (Åbo Akademis Bibliotek), Martin Engberg (Kansalliskirjasto), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Katja Hyvärinen (Itä-Suomen yliopiston kirjasto), Sirpa Korhonen-Ritanen (Varastokirjasto), Sini Neuvonen (Espoon kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto), Anna Viitanen (Turun kaupunginkirjasto) ja Irina Vikman (Hämeen ammattikorkeakoulun kirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina:
Serafia Kari (Kansalliskirjasto), Anneli Renfors (Kansalliskirjasto), Petra Peltokangas (Kirjastopalvelu), Heidi Ronkainen (Kansalliskirjasto)
Poissa: 
Jarmo Louet (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tatja Pusa (Kansalliskirjasto), Henriikka Kokki (Celia), Anne Holappa (HUMAK), Minttu Hurme (Kansalliskirjasto)

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Korjattiin edellisen, jo julkaistun pöytäkirjan (14.6.2023) kohtaa 3.1:

1. indikaattori on tyhjä, vaikka fraasina olisi Viimeinen katsottu numero.

Esim.
588 ## ‡a Kuvailun perusta: 2017, 1; nimeke kannesta.
588 ## ‡a Viimeisin katsottu numero: 2017, 1.

2. Ilmoitusasiat

Tulevat tapahtumat  ja menneet tapahtumat 2023 - lisätietoja 

Kirjastoverkkopäivät 25.-26.10.2023

3. MARC 21 -formaatti ja RDA-sovellusohje

3.1 775-kentän ohjeistus RDA-sovellusohjeessa

Keskusteltiin näköispainoksen merkitsemisestä kenttiin 534 ja 775. Selvitetään vielä kenttien näyttäminen Finnassa ja ohjeistetaan sen jälkeen tarkemmin kenttien käytöstä.

3.2 Tiivistelmän nimeke

Melindasta on poistettu ne 246-kentät, joissa on ollut teksti 'Tiivistelmän nimeke'. Tiivistelmän nimeä ei tallenneta 246-kenttään, vaan kenttään 520.

3.3 Teoksen ensisijainen nimeke -ohje ja esimerkki 14, virhe?

Korjattu esimerkissä 700-kenttien i-osakenttiin Sisältää (ekspressio):

Esimerkki 14: Julkaisu sisältää saman teoksen rinnakkaisia käännöksiä usealla kielellä

100 1# ‡a Rougemont, Denis de, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Federalistinen asenne = ‡b Den federalistiska attityden / ‡c Denis de Rougemont ; suomentaneet Leena Westergren ja Maarit Holttinen ; ruotsintaneet Kai Koskimies, Laura Aarnio-Friman ja Leena Westergren.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rougemont, Denis de. ‡t Action federaliste europeenne, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Rougemont, Denis de. ‡t Action federaliste europeenne, ‡l ruotsi.

4. Metatietosanaston kehittäminen

4.1 Viimeisin katsottu numero

Lisätty fraasi "Viimeisin katsottu numero:" kohdan Huomautus manifestaation kuvailun perustana käytetystä numerosta, osasta tai versiosta alle.

4.2 Metatietosanaston kehittämissuunnitelma

Kehittämissuunnitelma on julkaistu: Metatietosanaston kehittämissuunnitelma

5. Kirjastojen kysymyksiä

1) Kysymys: Vastuullisuustiedot Mitä kirjailija todella sanoi -sarjassa

Tuleeko pääkirjauksen valinta olla yhtenäinen kaikissa julkaisuissa? Rakenteeltaan teokset ovat samanlaisia: Suvi Aholan esseitä teemoittain ja sitten kunkin kirjailijan tuotannosta valikoituja tekstejä tai tekstinpätkiä.

Julkaisuissa on paljon erimittaisia otteita kirjailijan tuotannosta, romaaneista, näytelmistä, lehtikirjoituksista, kirjeistä jne. Julkaisut eivät sisällä kaunokirjallisia teoksia kokonaisuudessaan. Erityisesti Minna Canth -julkaisun kohdalla Canthin tekstiä sisältävät osiot ovat sivumäärältään laajempi osio kun Suvi Aholan kirjoittama osio. Oletettavasti pääkirjauksen valinta perustuu tähän.

  • "Mitä Minna Canth todella sanoi?" (Melinda id 015282501)
    • 100-kentässä Canth ja 240-kentässä Teokset. Valikoima.
  • "Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi?" (Melinda id 017571301)
    • 100-kentässä Ahola ja 500-kentässä huomautus, että teos sisältää otteita Eeva Joenpellon tuotannosta
  • "Mitä Helvi Hämäläinen todella sanoi?" (Melinda id 018703545)
    • Ennakkotietue Melindassa

Linkki kustantajan (WSOY) sivuille

VASTAUS 

Suvi Ahola on luonut uuden teoksen kokoamalla, valikoimalla ja analysoimalla Minna Canthin tuotantoa. Tässä aineistossa on käsitelty Minna Canthia henkilönä sekä hänen tuotantoaan, joten 600-kenttiin on merkitty molemmat. Aikaisemmin on viitattu vain teokseen, jos kyseessä ei ole ollut käännös, mutta myös suomenkielisissä teoksissa, joissa kyseessä ei ole käännös, pitäisi viitata ekspressioon.

100 1# ‡a Ahola, Suvi, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja.
245 10 ‡a Mitä Minna Canth todella sanoi? / ‡c Suvi Ahola.
490 0# ‡a [Mitä kirjailija todella sanoi?] ; ‡v [1]
500 ## ‡a Julkaisu sisältää otteita Minna Canthin tuotannosta.
600 14 ‡a Canth, Minna, ‡d 1844-1897.

600 14 ‡a Canth, Minna, ‡d 1844-1897. ‡t Teokset.
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio): ‡a Canth, Minna, ‡d 1844-1897. ‡t Teokset. ‡k Valikoima, ‡l suomi.

Jos sarjan nimi ja numerointi on merkitty julkaisuun, silloin 490-kenttä merkitään ilman hakasulkeita. Tässä aineistossa sarjan tiedot on otettu kustantajan sivuilta.
Kuvaillaan samaan sarjaan kuuluvat kaksi muuta julkaisua saman mallin mukaisesti.

6. Seuraava kokous

6.9.2023 klo 9.15-11.15

  • No labels