Metatietosanaston kehittämissuunnitelma kuvaa lyhyesti Metatietosanaston rakenteen ja sisällön sekä sen tuotannon. Suunnitelma esittelee myös sanaston hyödyt sekä tiekartan sen kehitykselle lähivuosina. Kehittämissuunnitelma on laadittu yhteistyössä kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa ja kuvaa tämänhetkistä käsitystä Metatietosanaston roolista ja tulevaisuudesta alati kehittyvällä kuvailun kentällä. Suunnitelmaa on tarkoitus tarkastella uudelleen säännöllisesti ja päivittää vastaamaan mahdollisia muutoksia ja uusia tulevaisuuden suunnitelmia.

Julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023062257895

Kehittämissuunnitelmaan liittyen voi lähettää palautetta osoitteeseen [email protected]

  • No labels