KUVAILEVAN METATIEDON ASIANTUNTIJARYHMÄN KOKOUS

 
Aika: 7.3.2016 klo 10.15-16:09
Paikka: Topelia, Koivu-sali, Unioninkatu 38
Läsnä:  Anne Andersson (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja),  Mirja Lampola (Aalto-yliopiston kirjasto), Eeva-Riitta Peltonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto, sihteeri), Kukka-Maritta Taskinen (Savonia-amk), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto) 
Kutsuttuina asiantuntijoina: Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Katri Riiheläinen (BTJ)
PoissaMervi Kivirinta (Diakin kirjasto)

Aika: 8.3.2016 klo 9.00-15.00
Paikka: Fabianian kokoushuone
Läsnä:  Anne Andersson (Åbo Akademis Bibliotek), Ville Huhtala (Helsingin yliopiston kirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Sirpa Janhonen (Varastokirjasto, puheenjohtaja), Mirja Lampola (Aalto-yliopiston kirjasto), Eeva-Riitta Peltonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Anne-Mari Salmela (Turun yliopiston kirjasto, sihteeri), Kukka-Maritta Taskinen (Savonia-amk), Jaana Uurasjärvi (Eduskunnan kirjasto) ja Kiti Vilkki-Eriksson (Kansalliskirjasto) klo 10.20-. 
Kutsuttuina asiantuntijoina: Minttu Hurme (Kansalliskirjasto), Minna Kantanen (BTJ) klo 10.20-.
PoissaMervi Kivirinta (Diakin kirjasto)


Pöytäkirja

1.Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

2. Ilmoitusasiat 

1) RDA-verkkokoulutus 17.3. klo 14-15.

2) Seuraava RDA-kyselytunti on 7.4.

3) Kansalliskirjaston konversio-ohjelmien tilanne löytyy MARC 21 -asiakaswikin konversiosivulta.

4) EURIG (=European RDA Interest Group, http://www.slainte.org.uk/eurig/ ) pyytää huomioita RDA-toolkitiin sisältyvistä anglismeista (esim. lait, liite A.n yleiset ohjeet, lyhenteet, mittayksiköt ...) Asiaa käsitellään EURIGissa toukokuussa. Suomea työryhmässä edustaa Marja-Liisa Seppälä.

 • Kuvailijoilta pyydetään kommentteja asiaan, kommentit seuraavaan KUMEAn kokoukseen (12.4.) osoitteeseen: Kumea-posti[at]helsinki.fi 

3. KUMEAn raportti Tiedonhallinnan ohjausryhmään

Työryhmän raportti vuoden 2015 toiminnasta Tiedonhallinnan ohjausryhmään. Raporttiin sisältyy myös MusaMelindan osuus.

4. Aleph ja Voyager

1) Voyagerin luettelointiclientin Titles indexin sarakkeessa Julkaisutiedot näkyy kenttään 260 tallennetut tiedot.  Voyager-version 9.2 myötä Titles indexin Julkaisutiedot sarakkeeseen tulee muutos. Päivityksen ajankohta auki.

2) Tekijäkenttien funktiotermien indeksointimuutos on tulossa Voyageriin RDA-konversion yhteydessä.

3) Voyagerin Tag tablet päivitetään lähiaikoina.

5. RDA-linjaukset

1) Lukuun 2.4.1.5 (Useita nimiä sisältävä vastuullisuustieto) tehdään vastaavanlainen linjaus kuin alla mainittuihin lukuihin on tehty.

Luku 19.2: Kaikki tekijät merkitään. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.

Luku 25: Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.

Luku 26: Ekspressioiden väliset suhteet muodostavat kokoomateosten ydinelementin. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.

2) Väitöskirjan linjausten tarkennukset: 

7.9 Tieto väitöskirjasta tai muusta akateemisesta opinnäytteestä

SUOMALAISTEN KIRJASTOJEN LINJAUKSET:
Lisäydinelementti: Linjaus koskee vain oppiarvon myöntävää tahoa kohdassa 7.9.1.3.
Linjaukseen lisätään: opinnäytettä kuvaava termi merkitään.

7.9.1.3 Väitöskirjaa tai muuta akateemista opinnäytettä koskevien tietojen merkitseminen

SUOMALAISTEN KIRJASTOJEN LINJAUKSET:
Kuvailuun ei merkitä akateemista oppiarvoa eikä oppiarvon myöntämisvuotta. Myöntämisvuoden sijaan merkitään opinnäytteen julkaisuvuosi.

7.9.3

SUOMALAISTEN KIRJASTOJEN LINJAUKSET:
Lisäydinelementti. Oppiarvon myöntäväksi yhteisöksi merkitään yliopisto ja haluttaessa tiedekunta. Oppiarvon myöntävän yhteisön paikkakunta merkitään yhteisön nimen perään vain, jos se ei ilmene yhteisön nimestä.

6. RDA-konversio 

RDA-konversio-ohjelma valmistuu viikon 10 lopussa. Konversion aikana luettelointi ja hankinta ovat pysähdyksissä, lainaus ja opac toimivat normaalisti.

RDA-konversiosivut

RDA-konversion tekninen aikataulu

7. Tietueiden käsittely RDA-konversion jälkeen

Koska RDA-konversio ei kykene tuottamaan täydellisiä RDA-tietueita, tulee RDA-konversion jälkeen tietokannoissa edelleen olemaan paljon ns. hybriditietueita.  Miten näiden - ISBD- ja RDA-piirteitä sisältävien - "hybriditietueiden" kanssa toimitaan?

 • Hybriditietueita ei tarvitse muokata RDA-tietueiksi.
 • Mikäli hybriditietueen haluaa korjata RDAn mukaiseksi, tietue on korjattava kaikilta osin, ei riitä, että korjaa esim. vain 260-kentän 264-kentäksi. Kuvailun kohteen on oltava käsillä.
 • Rajoituksia takautuvien korjausten tekemiselle liittyen monografiasarjoihin ja moniosaisiin monografioihin:
  • Esim. oppikirjasarjat: kuvailussa jatketaan vanhaa käytäntöä – usein pääkirjauksen merkitsemistä nimekkeelle – kunnes moniosaisen monografian viimeinenkin osa on saatu ja kuvailtu
  • Moniosaisten monografioiden yksittäisiä osia ei pidä korjata RDA-tietueiksi ellei sitten korjaa kaikkia osia (vaikutukset esimerkiksi päävastuullisen tekijän merkitsemiseen)
 • Uudet moniosaiset monografiat kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaan, usein ensimmäisen osan ensimmäiselle tekijälle (ns. "kolmen säännön" purku),.
 • Kansallisbibliografian linjaus koskien henkilönnimen muutosta ja takautuvien korjausten tekemistä nimiauktoriteetteihin: sääntöä viimeisimmän nimen valitsemisesta ensisijaiseksi nimeksi henkilön muuttaessa nimeään aletaan noudattaa vasta vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen tehtyjä tietueita ei muuteta takautuvasti.
 • Uudet painokset: Kun kuvaillaan uusi painos, se tehdään RDA-ohjeiden mukaiseksi. Jos painokseen liittyy edellisiä painoksia ja jos edelliset painokset ovat käsillä, myös nämä tietueet muokataan RDA:n mukaisiksi ja tarvittaessa myös hakutiedot muutetaan.
 • Lisäpainokset: Lisäpainos-tieto lisätään olemassa olevaan tietueeseen ja tietue muokataan RDA-tietueeksi.

8. MARC21-sovellusohjeen uudistaminen RDAn mukaiseksi

Toisena kokouspäivänä muokattiin MARC21-sovellusohjetta. Päästiin kenttään 250, siitä jatketaan ACP-kokouksessa perjantaina 18.3. 

9. Tallennusalustat

DVDn tallennusalusta on lisätty tänne.

10. RDA-ohjeiden tilanne

1) RDA-työohjetta painetulle monografialle on muokattu. 

2)  Lautapelin kuvailuohje

3) RDA-työohje elokuville on valmisteilla.

4) Teoksen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen monografioiden RDA-kuvailussa MARC21 -formaatissa -ohjetta on päivitetty. Ohjeeseen tulee vielä tarkennuksia.

11. Kirjastojen kysymykset


1. kysymys:
Onko funktiotermit tulossa osakenttien valmiisiin sisältövaihtoehtoihin kyrilliikkaa sisältävien kenttien osalta?

Vastaus: 880-kenttiin funktiot tulevat suomen kielellä. Ne on lisätty Alephin luettelointiohjelmassa 880-kentän osakentän $e sisältövaihtoehtoihin. (kts. Aleph - MARC-osakenttien sisältövaihtoehtoja). Suomenkieliset funktiotermit säilyvät sellaisenaan kyrilliikkakonversiossa.

2. kysymys:
Missä MARC 21 -kentissä RDA luetteloinnissa lyhenteitä saa käyttää ja missä on kirjoitettava, kuten tiedonlähteeseen on merkitty?

Vastaus: Kenttäkohtaista vastausta ei voi antaa. RDAn liitteessä B on kerrottu tarkemmin lyhenteiden käytöstä. 

3. kysymys:
Onko ohjetta siitä, mihin järjestykseen samanarvoiset sisältötyypit laitetaan, ISBD:ssä 336 termien järjestys oli aakkosjärjestys. Ohjeiden esimerkeissä on erilaisia ratkaisuja.

Vastaus: Aakkosjärjestys on hyvä vaihtoehto.

4. kysymys: 

Moniosaisten luettelointi

A. Miksi  Kotimaisia nykykertojia. ‡n 10 / ‡c Sarianna Silvonen & Vesa Sisättö on luetteloitu nimekkeelle?

Vastaus: Kyseessä on moniosainen teos, jonka eri osien vastuullisuusmerkintöjä on enemmän kuin kolme. Niinpä ISBD-kuvailun mukaan tehtynä pääsanaksi on valittu nimeke. RDA-kuvailussa päätettiin olla muuttamatta jo aloitettujen moniosaisten teosten pääsanaa RDA-sääntöjen mukaiseksi takautuvasti.

B. Miksi moniosainen Taivas + helvetti on luetteloitu näin:

e-versio näin:
100 1_ ‡a Puustinen, Terho.
245 10 ‡a Taivas+helvetti / ‡c Terho Puustinen & Mika Mäkeläinen ; kuvat: Jussi Ratilainen. 

painettu näin:
245 00 ‡a Taivas+helvetti / ‡c Terho Puustinen & Mika Mäkeläinen ; kuvat: Jussi Ratilainen. 

Muut osat luetteloitu nimekkeelle. 

Vastaus: Painetun version pääsana vaihdettiin harkinnan ja uusien osien ilmestymisen jälkeen nimekkeelle, koska vastuullisuusmerkintöjen määrä oli jälleen runsas. E-version pääsanan vaihtaminen on luultavasti jäänyt tässä yhteydessä tekemättä. Niinpä e-versio vaihdetaan myös nimekkeelle.

5. kysymys: Musiikkityöryhmältä tullut toive:
Palaverissa toivottiin Kumealta selkeämpää ohjeistusta 020 q-osakentän käyttöön. Sovellusohjeessahan ei ole paljon mitään, mutta painetun monografian ohjeessa sanotaan, että käytetään avattuja termejä. Käytetäänkö aina kuvailukieltä? Muutetaanko osakenttä poimituissa tietuiessa? Onko listaa käytettävistä termeistä? Sitten suhde varsinaiseen RDA:han, kun siellä kuitenkin ohjeistetaan käyttämään ilmauksia julkaisuista suoraan.

Vastaus:  020 |q-osakentän termit merkitään kuvailukielellä, kokonaisina sanoina.  RDAssa ei anneta ohjeistusta kirjoitustavasta. Esimerkeissä on ao. ilmaus otettu suoraan aineistosta. Sidosasun kirjoitustavasta voitaisiin tehdä linjaus kohtaan 2.15 siten, että lisäykset tehdään kuvailun kielellä, vakiintuneessa ja avatussa muodossa. Termejä löytyy Metatietosanastosta.

6. kysymys: Otavan julkaisema karttasarja Otavan kartta + opas on kuvailtu Fennicassa kartaksi (nimiö/06 = e), BTJ ja yleiset kirjastot useimmiten kirjaksi (nimiö/06 = a).
Melindaan on PIKIn ”kirjojen” LOW-tagit silti menneet karttatietueille, muutama tupla on tullut. (mm. 978-951-1-26047-9, 978-951-1-26951-9 ainakin). Onko sillä yhteisluettelossa väliä, mikä on valittu tietueen tyypiksi nimiössä yksittäisessä kirjastossa? 

Vastaus: Ei saa olla eri tavalla yhteisluettelossa ja yksittäisen kirjaston tietokannassa.

12. Seuraavat kokoukset

ACP-yhteydellä: pe 18.3. klo 9.00-11.00 ja ma 21.3 klo 13.45-15.45

Lähikokous: 12.4. klo 10.15 Leipätehtaalla
 • No labels