Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika
28.2. 2023 klo 14.05-16.00

Paikka
Zoom-etäyhteys kokouskutsussa

Paikalla

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto (klo 15.20 saakka) 
Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus
Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI

Poissa

Minna Kantanen, Kansalliskirjasto
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto 

Käsitellyt asiat

  • Puhiskokouksessa 14.2.2023 käsitellyt asiat:
    • Keskustelu riittävän hyvä kuvailu -ehdotuksista: vaihtoehdon valinta (ks. 2023 toimintasuunnitelma) ja perustelut 21.3.2023 työpajaan.
      Keskusteltiin suppean tason pakollisuuksista.  Kysymys, miksi suppea taso olisi määriteltävä kovin tiukasti.  On muistettava, että kuvailija voi aina lisätä muutakin tietoa tarpeen mukaan: "täydennettävä suppea taso". Asioita olisi tarpeen avata esimerkein myös suppealla tasolla entistä enemmän, Nyt ohjeiden kuvailuesimerkeissä on usein käytetty laajaa tasoa. Lisäksi kuvailijat eri tahoilla ovat saattaneet  usein käyttää Fennica-tietueita malleina, jolloin rima asettuu korkealle. "Yhden kevyesti kuvailtava on toisen laajasti kuvailtava": organisaatioiden tarpeet ovat erilaisia. Aineistotyypin mukaan arvottamiseen on suhtauduttava varauksellisesti. Kusti kannattaa vaihtoehtoa 1, mutta niin, että ei muodosteta lisäelementtejä Melinda-kuvailua varten.

  • Linjaukset: Pyhät kirjoitukset ja liturgiset teokset. Ville esitteli työryhmän työn tuloksia, jotka ovat nyt sisällön puolesta julkaisuvalmiit.  Katsottiin uuden Toolkitin rakennetta mm. käyttöön jäävien angloamerikkalaisista kuvailuohjeista periytyvien sääntöjen sijainnin osalta ja (myös Kumean jo tarkistamaa) käyttäjäyhteisön tarkennettujen ohjeiden sivua Raamatun kirjoista. Teoksen ja ekspression ohjeiden toimivinta sijoittelua Toolkitissä on mahdollista vielä kehittää (Marja-Liisa selvittää). Pyhien kirjoitusten ja liturgisten teosten linjausten työryhmä voi tulevaisuudessa vielä kokoontua tarpeen mukaan (kun kysymyksiä nousee).
  • Jatkettiin ekspression uusien linjausten sekä käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden työstämistä: Marja-Liisa esitteli kuvailusääntöpalvelun listalla olevia ekspression linjauksia ja keskusteltiin niiden herättämistä huomioista.  Todettiin, että ekspression hakutiedon muodostaminen teoksen hakutiedon pohjalta ohjaa linjauksia. Päivitettiin kuvailusääntöpalvelun listaa keskustelun pohjalta (mm. sarjamaisiin aineistoihin liittyvät erityiskysymykset, kielen merkitseminen. Suhde auktoriteettitietokantaan, metatietosanastoon ja teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettuihin ohjeisiin). Sen jälkeen tarkasteltiin teoksen auktorisoidun hakutiedon tarkennettua ohjetta, josta nyt on ensimmäinen versio, ja päivitettiin kuvailusääntöpalvelun listaa (mm. aggregoivien teosten auktorisoitujen hakutietojen valitseminen). Seuraava Toolkit-julkaisu on maaliskuussa ja sitä seuraava kesäkuussa. Maaliskuun julkaisun ulkopuolelle jääviin ohjeisiin palataan keväällä (mm. ekspression auktorisoidun hakutiedon tarkennetut ohjeet).

  • Automaattisesti tuotetun bibliografisen metatiedon kuvailutaso 


  • No labels