Kuvailustandardiryhmän kokous

Aika
7.2.2023 klo 14.05-16.00

Paikka
Zoom-etäyhteys


Osallistujat

Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto (puheenjohtaja)
Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto
Mervi Kivirinta, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto 
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Hannu Markkanen, Jyväskylän yliopiston kirjasto / Avoimen tiedon keskus
Reeta Niemi, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri) klo 15 alkaen

Poissa

Eeva Klinga-Hyöty, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun kirjasto
Minna Kantanen, Kansalliskirjasto

Käsitellyt asiat

  • IFLAn luonnos aiheesta Competencies of metadata librarians: Marja-Liisa esitteli IFLAn vielä julkaisemattoman paperin ja keskusteltiin siitä.
    • Mitä urapolkuja on tarjolla luetteloijille?
    • Onko IFLAn tulevalla suosituksella mitään vaikutusta suomalaisiin opinahjoihin?
    • Voisiko kirjastojen välinen työnjako enemmän ja vähemmän kuvaileviin antaa mahdollisuuksia kuvailukoulutukseen ja kuvailuun perehtymiseen?
  • Teoksen ja ekspression uusien linjausten sekä käyttäjäyhteisöjen tarkennettujen ohjeiden työstäminen

Seuraavaan kokoukseen

  • No labels