MUISTIO


Aika: klo 10-15
Paikka: kokoushuone Pohto, Kansalliskirjasto
Läsnä:  Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo (sihteeri),  Mari Isokoski, Maria Kovero, Tarja Mäkinen, Jarmo Saarti, Marja-Liisa Seppälä (pj)
Poissa: Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa

 • Uuden kokoonpanon miettiminen
  • Vuoden 2020 alkavalle kaudelle tarvitaan mielellään kaksi edustajaa kaikilta sektoreilta. Myös eri kirjastojärjestelmien edustus on turvattava. Jäsenet hyväksytään kirjastosektoreiden neuvostoissa. Yhteys kuvailutyöryhmien kesken on tärkeä, joten joitain yhteisiä jäseniä on hyvä olla. Kuvailustandardiryhmän rooli on jatkossa edelleen hyvin tärkeä kuvailun kehittyessä ja järjestelmien vaihtuessa.
 • Kuvailuryhmien yhteiskokous 19.11.
  • Tarkennettiin ohjelmaa
 • Kuvat kuvailun muutoksesta
  • Kaisa Hypen esittää kuvat Kuvailun tiedotuspäivässä 22.10.
  • Kuvailijasta kuratoijaksi
  • Keskusteltiin datan/metadatan käytöstä laajemmin kuin kirjastosektorilla, esim. tiedeyhteisössä ja tiedotusvälineissä. Yhtenäistä kuvailua tarvitaan edelleen
  • Bibliografisen metatiedon ohjauksen ulkopuolelle jää aineistojen kuvailua. Esimerkiksi tutkimusdatan kuvailuun kirjastoilla olisi paljon annettavaa.
 • Kusti-manifestin käsittely
  • Manifesti
  • Jarmo Saarti esittelee manifestin Kuvailun tiedotuspäivässä 22.10.
 • Nomenin läpikäynti
  • Käytiin läpi nomenin RDA-ohjeet ja linjattiin tarvittavia kohtia.


 • No labels