Theseuksen kehittämistarpeisiin keskittyvien, AMKIT-konsortion ja Kansalliskirjaston välisten laatupalaverien kokousmuistiot on koostettu tälle sivulle.

  • No labels