Keskitetyn indeksin muutoksen ja kirjastojärjestelmävaihdosten vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) hallinnonalan korkeakoulukirjastojen Finnan palvelusopimusta päivitetään. Muutos koskee palvelusopimuksen liitteitä keskitetystä indeksistä ja linkityspalvelusta. Asiasta järjestetään kommenttikierros.

Tausta

Korkeakoulukirjastojen käyttämä, Ex Librikseltä hankittu keskitetty indeksi on muuttunut tai muuttumassa Primo Central Indexistä (PCI) Central Discovery Indexiksi (CDI). Kansalliskirjasto ja Ex Libris ovat solmineet sopimuksen uuden indeksin käytöstä. Jatkossa keskitetty indeksi (CDI) tarjotaan Finnaa ensisijaisena asiakaskäyttöliittymänään käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille osana keskitetysti rahoitettua Finna-palvelukokonaisuutta. Lisäksi linkityspalvelu SFX on muuttunut tarpeettomaksi Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneille korkeakoulukirjastoille. Koha-järjestelmää käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille SFX tarjotaan kuitenkin entiseen tapaan osana Finnan palvelukokonaisuutta. Lisätietoa neuvottelutuloksesta Ex Libriksen kanssa.

Mikä muuttuu Finnan palvelusopimuksessa?

 • OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja jotka käyttävät linkityspalvelu SFX:ää - käytännössä Koha-kirjastojärjestämää käyttävät korkeakoulukirjastot:
  • Liite 6 keskitetystä indeksistä päivittyy ja liite 5 linkityspalvelusta säilyy ennallaan ja osana sopimusta.

 • OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä, mutta jotka eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää - käytännössä Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla on oma Finna-verkkokirjasto:
  • Liite 6 keskitetystä indeksistä päivittyy ja liite 5 linkityspalvelusta poistuu sopimusliitteistä.

 • OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, jotka eivät käytä CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää - käytännössä Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla ei ole omaa Finna-verkkokirjastoa:
  • Liite 6 keskitetystä indeksistä ja liite 5 linkityspalvelusta poistuvat sopimusliitteistä.

 • Kaikkien OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastojen palvelusopimuksiin lisätään allekirjoitettava muutosliite "Finnan palvelusopimukseen sovellettavien liitteiden muutos", joka korvaa aiemman sopimusliitteen 1.

Kommenttikierros

Kansalliskirjasto kerää kommentteja ja kysymyksiä muuttuvista sopimusliitteistä 6.4.-23.4.2021.  Kommentointiin osallistutaan vastaamalla tästä linkistä aukeavaan kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/BD18D59306304C8F

Kommentteja ja kysymyksiä pyydetään erityisesti korkeakoulukirjastoilta. Pyydättehän organisaationne juristia ja/tai sopimusasiantuntijaa osallistumaan kommentointiin! Kommentointiin voivat tarpeen mukaan osallistua muutkin Finnassa mukana olevat organisaatiot.

Kansalliskirjasto käy kommentit läpi ja laatii niihin vastaukset huhti-toukokuuun vaihteessa 2021. Sopimusliitteisiin voidaan toteuttaa muutoksia kommenttikierroksen perusteella. Kommentit, vastaukset ja kommentoinnin tuloksena mahdollisesti muuttuneet liitteet julkaistaan Finnan asiakaswikissä toukokuussa. Kommentoijien nimiä tai organisaatioita ei julkaista, mutta kommentoijan taustasektori mainitaan kommentin yhteydessä.

Webinaari

Kansalliskirjasto järjestää kommenttikierroksen aikana webinaarin: CDI-muutoswebinaari 15.4.2021. Tilaisuudessa käsitellään siihen mennessä saapuneita kyselyjä ja kommentteja. Lisäksi vastataan webinaarin ilmoittautumisen yhteydessä kerättäviin kysymyksiin.

Kommentoitavat dokumentit

Kommentoitaviin dokumentteihin 6a ja 6b on merkitty yliviivauksella poistetut kohdat ja keltaisella korostuksella muutetut tai lisätyt kohdat. Vertailua varten löydät tähän asti käytössä olleet Finnan palvelusopimusdokumentit sivulta: Sopimukset

Liitteen nroLiitteen nimiKommentoitava dokumenttiKenelle liitettä sovelletaan ja muita huomioita
1aFinnan palvelusopimukseen sovellettavien liitteiden muutos

Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja jotka käyttävät linkityspalvelu SFX:ää.

Käytännössä tällaisia kirjastoja ovat Koha-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot.

1bFinnan palvelusopimukseen sovellettavien liitteiden muutos

Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä, mutta jotka eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää.

Käytännössä tällaisia kirjastoja ovat Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla on oma Finna-verkkokirjasto.

1cFinnan palvelusopimukseen sovellettavien liitteiden muutos

Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka eivät käytä CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää.

Käytännössä tällaisia kirjastoja ovat Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla ei ole omaa Finna-verkkokirjastoa.

6aKeskitetty indeksi

Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä ja jotka käyttävät linkityspalvelu SFX:ää.

Käytännössä tällaisia kirjastoja ovat Koha-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot.

6bKeskitetty indeksi

Liite koskee OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoja, jotka käyttävät CDI-indeksiä osana omaa Finna-näkymäänsä, mutta jotka eivät käytä linkityspalvelu SFX:ää.

Käytännössä tällaisia kirjastoja ovat Alma-järjestelmää käyttävät OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastot, joilla on oma Finna-verkkokirjasto.

Muuttuvien sopimusliitteiden käyttöönotto

Muuttuvia sopimusliitteitä esitetään hyväksyttäväksi Finnan konsortioryhmälle 7.5.2021. Myös kommenttikierroksen tulokset esitellään ryhmälle. Kun konsortioryhmä on hyväksynyt muuttuneet liitteet, allekirjoittavat ne organisaatiot, joihin muutos vaikuttaa, dokumentin "Finnan palvelusopimukseen sovellettavien liitteiden muutos". Kansalliskirjasto tiedottaa allekirjoituskierroksen käynnistymisestä erikseen.

 • No labels