[Edit 18.5. Suomen Antropolgin yhteystieto vaihdettu/RK; 3.1. Virittäjän yhteystieto vaihdettu; 2.1.2017: Pekka Nygrenin yhteystieto vaihtunut; Januksen yhteyshenkilön vaihdos/RK; 28.11.; mukana olevien lehtien lukumäärä korjattu/RK]

Kotilava-hankkeen rahoituskokeiluun lähti mukaan alun perin 12 tiedelehteä, mutta syksyn 2016 mittaan yksi niistä joutui jäämään joukosta pois resurssipulan takia. Kesäkuussa 2016 aloitetussa työskentelyssä tähdätään kestävän ja järkevän rahoitusmallin luomiseen kotimaiselle avoimelle tiedejulkaisemiselle.  Mukana olevat julkaisut, niiden kustantajat ja yhteyshenkilöt ovat marraskuun 2016 alussa

Alue & Ympäristö, Alue- ja ympäristötutkimuksen seura, Kirsipauliina Kallio, kirsipauliina.kallio@uta.fi
Fennia, Suomen Maantieteellinen Seura, Kirsipauliina Kallio, kirsipauliina.kallio@uta.fi; editor.fennia@geography.fi
Fennoscandia Archaeologica, The Archaeological Society of Finland, Antti Lahelma, antti.lahelma@helsinki.fi
Gerontologia, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, Outi Jolanki, outi.jolanki@jyu.fi
Janus, Sosiaalipoliittinen yhdistys, Tuuli Hirvilammi (12/2016 saakka), tammikuusta 2017 alkaen Helena Hirvonen, helena.m.hirvonen@uef.fi
Kasvatus ja aika, Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura, Maija Lanas, maija.lanas@oulu.fi
Media ja viestintä, Media- ja viestintätieteellinen seura, Niina Uusitalo, niina.uusitalo@uta.fi
Silva Fennica, Suomen Metsätieteellinen Seura, Pekka Nygren, pekka.nygren@metsatiede.org
Suomen Antropologi, Suomen antropologinen seura, Timo Kallinen (toukokuuhun 2017 asti), 18.5.2017 alkaen Matti Eräsaari, matti.erasaari@helsinki.fi
Uskonnontotukija – Religionsforskaren, Suomen Uskontotieteellinen Seura, Heikki Pesonen, heikki.pesonen@helsinki.fi
Virittäjä, Kotikielen seura, Hanna Lappalainen, hanna.lappalainen@helsinki.fi

 

Julkaisualusta ja rahoitusmalli

Kirjastot ja Kotilava

Kotilavan ohjausryhmä 2016–2017

Kotilava-rahoituspilotin lehdet

Kotimaisten lehtien merkitys

Lehtien rahoitus

Pilotoinnin edellytykset

Tutkimusrahoittaja ja Kotilava

Työtila 1. Ohjausryhmän muistiot

Työtila 2. Kotilavan rahoitusmallin työsuunnitelma

  • No labels