Kotilava on lyhenne Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Kansalliskirjaston yhteisestä projektista nimeltään Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan. Se oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta (ATT). Vuosien 2015–2017 ATT-hankkeessa vauhditettiin avointen toimintamallien käyttöönottoa tieteellisessä tutkimuksessa. Tämä sisälsi keskeisesti myös julkaisutoiminnan: avoimen julkaisemisen välityksellä tieteen tulokset ovat nykyistä nopeammin ja laajemmin saatavilla.

Syyskuussa 2015 alkaneen Kotilava-projektin rahoituskausi päättyi syyskuussa 2017. Rahoituskauden aikana saavuttujen hyvien tulosten rohkaisemana toimintaa jatketaan – nyt tähtäimessä on erityisesti rahoitusmallin toimeenpano.

Työskentelyn taustalla on ollut Jyrki Ilvan ja Johanna Liljan vuonna 2014 julkaistu raportti Kotimaiset tieteelliset lehdet ja avoin julkaiseminen. Työskentelyssä on tukeuduttu myös Piia Naukkarisen (2016) selvitykseen Avoimen julkaisemisen tuen malli. Lisäksi projektissa on seurattu ja seurataan aktiivisesti avoimen julkaisemisen ja avoimen tieteen teemoja käsitteleviä kansallisia ja kansainvälisiä keskusteluja. NIistä poimittuja ideoita on mahdollisuuksien mukaan sovellettu myös hankkeen toimintaan.

 

Kannattaa tutustua:

Ilva, J. (2018). Looking for commitment: Finnish open access journals, infrastructure and funding. Insights, 31, 25. DOI: http://doi.org/10.1629/uksg.414

Ilva, Jyrki. Kotimaisten lehtien rahoitus. Powerpoint-esitys 22.2.2018.

 

Tapahtuu:

 

Menneitä tapahtumia:

5.10. 2018 Tiedejulkaisemisen rahoitus -teemapäivä

7.9.2018 Tiedejulkaisemisen päivä (vastuujärjestäjä Tieteellisten seurain valtuuskunta)

23.5.2018 (ke) Kotimaiset tiedejulkaisut vaikuttavat, Leipätehdas (Kaikukatu 4, Helsinki)

22.5.2018 (ti) Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kevätseminaari: Avoin julkaiseminen osana avointa tiedettä, Hanken

6.2.2018 DOAJ-iltapäivä

 

Kotilavan kevätseminaari 2017:

Scholarly journals, politics, and freedom of speech

Lisää lehtiä Kotilavaan:

Kutsu lehdille: tervetuloa mukaan Kotilavaan!

 

Julkaisualusta ja rahoitusmalli

Kirjastot ja Kotilava

Kotilavan ohjausryhmä 2016–2018

Kotilava-rahoituspilotin lehdet

Kotimaisten lehtien merkitys

Lehtien rahoitus

Pilotoinnin edellytykset

Tutkimusrahoittaja ja Kotilava

Työtila 1. Ohjausryhmän muistiot

Työtila 2. Kotilavan rahoitusmallin työsuunnitelma

Työtila 3. Pilotointiin osallistuvat lehdet (rajattu vain lehdille)

Työtila 4. Rahoitushakemukset (rajattu ohjausryhmälle)

Työtila 5. Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet – koulutus lehdentekijöille 30.–31.1.2017

Työtila 6. Kotilavan rahoituskokeilun toimintakertomus 3–12/2016

  • No labels