Kotilava on lyhenne Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) ja Kansalliskirjaston yhteisestä projektista nimeltään Kotimaiset tieteelliset lehdet avoimiksi ja vaikuttamaan. Se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta (ATT), joka edistää avointen toimintamallien käyttöönottoa tieteellisessä tutkimuksessa. Tämä sisältää keskeisesti myös julkaisutoiminnan: avoimen julkaisemisen välityksellä tieteen tulokset ovat nykyistä nopeammin ja laajemmin saatavilla.

Projekti on alkanut syyskuussa 2015, ja se päättyy alkusyksyllä 2017. Työskentelyn taustalla on Kansalliskirjaston tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilvan ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisupäällikkö Johanna Liljan vuonna 2014 julkaistu raportti Kotimaiset tieteelliset lehdet ja avoin julkaiseminen. Työskentelyssä tukeudutaan myös Piia Naukkarisen (2016) selvitykseen Avoimen julkaisemisen tuen malli.

 

Kotilavan kevätseminaari 2017:

Scholarly journals, politics, and freedom of speech

Lisää lehtiä Kotilavaan:

Kutsu lehdille: tervetuloa mukaan Kotilavaan!

 

Julkaisualusta ja rahoitusmalli

Kirjastot ja Kotilava

Kotilavan ohjausryhmä 2016–2017

Kotilava-rahoituspilotin lehdet

Kotimaisten lehtien merkitys

Lehtien rahoitus

Pilotoinnin edellytykset

Tutkimusrahoittaja ja Kotilava

Työtila 1. Ohjausryhmän muistiot

Työtila 2. Kotilavan rahoitusmallin työsuunnitelma

Työtila 3. Pilotointiin osallistuvat lehdet (rajattu vain lehdille)

Työtila 4. Rahoitushakemukset (rajattu ohjausryhmälle)

Työtila 5. Avoimen julkaisemisen parhaat käytänteet – koulutus lehdentekijöille 30.–31.1.2017

Työtila 6. Kotilavan rahoituskokeilun toimintakertomus 3–12/2016

  • No labels