Avoimuutta ja vaikuttavuutta on tavoiteltu Kotilavassa kahdella tavalla. Ensinnä päivitettiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan jo aiemmin jäsenistölleen tarjoamaa Open Journal Systems (OJS) -julkaisualustaa entistä käytettävämmäksi työkaluksi julkaisijoiden käyttöön.Toiseksi hankkeessa on luotu ehdotus kotimaisten teidelehtien avoimuuden rahoittamiseksi.

OJS-järjestelmän parissa työskenteli 9 / 2015–6 / 2017 suunnittelija Antti-Jussi Nygård (TSV), joka pienen tauon jälkeen palaa vahvuuteen 7 / 2018 alkaen. Rahoitusta koskeviin kysymyksiin on maaliskuun 2016 alusta pitäen pureutunut Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden tietoasiantuntija Riitta Koikkalainen.

Työskentelyä on tukenut ohjausryhmä, johon kuuluu kustantajien, tutkimusorganisaatioiden ja -rahoittajien edustajia. Tässä tekstikokonaisuudessa syvennytään tarkemmin Kansalliskirjastossa tehtävään rahoitussuunnitelmaan.

Työntekijöiden yhteystiedot:

Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija
Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
puh: +358 (0)50 448 9464
sposti: riitta.koikkalainen@helsinki.fi
maaposti: Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut, PL 26 (Kaikukatu 4), 00014 HELSINGIN YLIOPISTO

 

6 / 2017 asti ja 7 / 2018 alkaen
Antti-Jussi Nygård, suunnittelija
Tieteellisten seurain valtuuskunta
puh: +358 (0)44 747 2224
sposti: antti-jussi.nygard@tsv.fi
maaposti: Tieteellisten seurain valtuuskunta, Snellmaninkatu 13, 00170 HELSINKI

 

Kirjastot ja Kotilava

Kotilavan ohjausryhmä 2016–2018

Kotilava-rahoituspilotin lehdet

Kotimaisten lehtien merkitys

Lehtien rahoitus

Pilotoinnin edellytykset

Tutkimusrahoittaja ja Kotilava

Työtila 1. Ohjausryhmän muistiot

Työtila 2. Kotilavan rahoitusmallin työsuunnitelma

  • No labels