Blog

RDA-kuvailun ilman MARC 21 –formaattia käsittelevä RIMMF-työpaja järjestetään tänä vuonna marraskuussa. Eli kesän alkuun (1.6.) suunniteltu työpaja peruuntuu. Lisätietoa RIMMF-työpajoista: https://www.kiwi.fi/x/mQFVB Viime vuoden työpajassa tehty entiteetti/suhde-rakenteinen tietuesetti Aleksis Kiven teoksista, ks. http://rballs.info/

Seuraava Kuvailusääntöpalvelun järjestämä RDA-verkkokoulutus on 15.6. Silloin käsitellään tekijyyttä RDA-kuvailussa. Lisätietoa verkkokoulutuksista: https://www.kiwi.fi/x/6wJCAw  

RDA:n kansainvälinen kommentointiprosessi on tältä vuodelta päättynyt. Kirjastoilta tai kuvailun kansallisilta yhteistyöryhmiltä ei tullut yhtään muutosehdotusta. Tämä poikkeuksellisen lyhyt kommentointiprosessi johtuu ehdotusten puutteen lisäksi myös siitä, että kansainvälinen RDA-kehittämisverkosto ei ota tänä vuonna vastaa muutosehdotuksia RDA-tekstiin. RDA Toolkitin sisällön kehittäminen on jäädytetty huhtikuun 2017 ja huhtikuun 2018 välisenä aikana. Huhtikuussa 2018 julkaistaan uudella käsitemallilla ja muilla sisällöllisillä muutoksilla päivitetty RDA-tekstin uusi versio RDA Toolkitissa. Lisätietoa kommentoinnista: https://www.kiwi.fi/x/HYOiAw

Kuvailusääntöpalvelu yhteistyössä Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän kanssa julkaisi kuvailusääntöjä ohjaavien kuvailun periaatteiden käännöksen tämän vuoden helmikuussa. IFLAn periaatteiden suomenkielinen ja englanninkielinen versio Kuvailusääntöpalvelun sivulla: https://www.kiwi.fi/x/CQFhB

Kuvailun tiedotuspäivä järjestetään tänä vuonna 27.9. kuvailun kansallisten ryhmien yhteistyönä. Lisätietoa päivästä kesän aikana.

 

Lähetä kysymyksiä ja kommentteja kuvailusäännöistä ja -periaatteista Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.

Kuvailusääntöpalvelu järjestää tänä vuonna 4 RDA-verkkokoulutusta. 9.3. käsitellään moniviestinten ja pelien RDA-kuvailua ja 15.6. tekijyyden merkitsemistä RDA-kuvailuun. Lisätietoa: https://www.kiwi.fi/x/6wJCAw

RDA:n kansainvälinen kommentointiprosessi, johon suomalaiset kirjastot voivat osallistua, alkaa 16.2. esittelytilaisuudella verkossa: https://connect.funet.fi/kk_rda. Lisätietoa kommentoinnista: https://www.kiwi.fi/x/HYOiAw

RIMMF-työpajat saavat jatkoa 1.6. Työpaja on avoinna kaikille RDA-kuvailusta ilman MARC-formaattia kiinnostuneille. Lisätietoa tilaisuudesta: https://www.kiwi.fi/x/qbh7B

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmän tämän vuoden työsuunnitelmaan sisältyy RDA-standardin läpikäynti kuvailun keventämisen näkökulmasta. Tietoa Kuvailustandardiryhmän toiminnasta: https://www.kiwi.fi/x/Hor9Ag

Kuvailun tiedotuspäivä järjestetään tänä vuonna kuvailun kansallisten ryhmien yhteistyönä 27.9. Lisätietoa kesän aikana.

 

Lähetä kysymyksiä ja kommentteja kuvailustandardeista Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.

Kuvailusääntöpalvelun tämän vuoden RDA-verkkokoulutusten ja RDA-kyselytuntien diat ja tallenteet löytyvät Kuvailusääntöpalvelun Tapahtumat ja tilaisuudet -sivulta: https://www.kiwi.fi/x/XAGjAg

Sivulla tietoa myös marraskuussa pidetystä RIMMF-työpajoista, joissa harjoiteltiin RDA-kuvailu ilman MARC 21 -formaattia. RIMMF-työpajoille on tulossa jatkoa ensi vuonna.

Vuoden 2017 RDA-tilaisuuksia ollaan parhaillaan suunnittelemassa Kuvailusääntöpalvelussa. Lähetä aihe-ehdotuksia ja kysymyksiä Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi.

RDA Toolkit uudistuu vuonna 2018. Uudistuksessa mm. RDA:n rakenne muuttuu ja ohjeet aggregaattien (koosteiden) kuvailusta ja auktorisoitujen hakutietojen muodostamisesta päivittyvät. Tiedote uudistusprosessista RDA Toolkitissa: http://www.rdatoolkit.org/blog/3RProject  Uudistuksen vuoksi RDA Toolkit päivittyy vuosina 2017-2018 vain 3 kertaa vuodessa.

Ensimmäinen versio kansallisesta RDA-sovellusohjeesta on julkaisu RDA Toolkit -palvelun Työkalut-osiossa nimellä FI Kansallinen RDA-sovellusohje. Kaikki RDA Toolkitiin tallennettavat suomalaiset ohjeet on hyvä aloittaa lyhenteellä FI, joka helpottaa niiden löytymistä ohjeiden pitkästä listauksesta. Muita ohjeita työohjeiden tallentamisesta RDA Toolkitiin on sovellusohjeen alussa. Sovellusohje pyrkii täydentämään lyhyinä pidettäviä RDA-linjauksia antamalla enemmän määritelmiä ja selityksiä. Sovellusohjeesta on linkit selitettäviin RDA-sääntötekstin ja RDA-linjausten kohtiin. Anna palautetta RDA-sovellusohjeesta Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen (ks. alla).

RDA-suomennoksen päivitykset eivät valitettavasti ehtineet valmistua RDA Toolkitin elokuun päivitykseen mennessä. RDA-suomennos saataneen ajantasalle Toolkitin lokakuun päivitykseen mennessä. Tällä hetkellä käytössä on vielä huhtikuun 2015 mukainen versio suomennoksesta.

Syksyn 2016 aikana Kuvailusääntöpalvelu järjestää 3 verkkokoulutusta ja 2 kyselytuntia. Tilaisuuksien tarkemmat tiedot löytyvät Kuvailusääntöpalvelun sivulta Tapahtumat ja koulutukset: https://www.kiwi.fi/x/XAGjAg
Lähetä kysymyksiä ja ehdotuksia tilaisuuksiin jo etukäteen Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen (ks. alla).

RDA:n käyttöönoton myötä Suomella on mahdollisuus ja velvollisuus osallistua RDA:n kansainväliseen kommentointiin. Lähettämällä muutosehdotuksia ja kommentoimalla muiden maiden ehdotuksia voimme vaikuttaa RDA:n kehittymiseen. Kuvailusääntöpalvelu käsittelee RDA-kommentointia eri tilaisuuksissa syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana.  Lisätietoja aiheesta Kuvailusääntöpalvelun sivulla RDA:n kommentointi: https://www.kiwi.fi/x/p4KiAw

Kuvailusääntöjen neuvontaosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

RDA-sääntötekstiä täydentävät suomalaisten kirjastojen linjaukset on julkaistu RDA Toolkit –palvelussa. Linjaukset on linkitetty kuhunkin sääntötekstin kohtaan. Linjauksen merkkinä on lyhenne ”SKL” harmaalla pohjalla. Linkitykset löytyvät myös omana kokonaisuutenaan Toolkit-palvelun Tietolähteet-osiosta.

 

RDA-linjausten lisäksi RDA Toolkit –palvelusta löytyvät nyt suomenkieliset Raamatun kirjojen nimet. Listaus nimistä löytyy Toolkit-palvelun Työkalut-osiosta. Sääntötekstin kohdasta 6.29.2.9 Raamatun osat on linkki (”Bible” tummansinisellä pohjalla) ko. listaukseen.

 

RDA Toolkit –palvelu päivittyy seuraavan kerran elokuussa, jolloin suomenkielinen RDA-sääntöteksti on päivitetty ajantasalle. Tällä hetkellä käytössä on huhtikuun 2015 aikainen versio. Elokuun päivitykseen mennessä julkaistaan myös ensimmäinen versio kansallisesta RDA-sovellusohjeesta RDA Toolkit –palvelun Tietolähteet-osiossa. Sovellusohje antaa linjauksia laajempia ohjeita RDA-sääntötekstin tulkintaan.

 

Jos huomaatte tarvetta RDA-sääntötekstin suomennoksessa tarkentamiseen tai jos kaipaatte johonkin sääntötekstin kohtaan linjauksen tai selityksen sovellusohjeeseen, laittakaa viestiä Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalveluun kuvailusaannot-posti [ät] helsinki.fi.

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu järjestää keväällä 2016 kolme tunninmittaista verkkokoulutustilaisuutta, joissa keskitytään haasteellisiin sääntötekstikohtiin. Koulutusten ajankohdat ovat 18.2., 17.3. ja 9.6. ja kellonaika on 14-15. Koulutukset käsittelevät kuvailun perusprosessia, nimen ja nimekkeiden muutoksia sekä suhteiden merkitsemistä. Koulutusten esitysdiat ja videoinnit löytyvät verkkokoulutusten sivulta.

Tänä keväänä järjestetään myös neljä RDA-kyselytuntia. Kyselytuntien ajankohdat ovat 4.2., 3.3., 7.4. ja 19.5. ja kellonaika on 14-15. Voitte lähettäkää kyselytunnilla esiin nostettavia kysymyksiä Kuvailusääntöpalvelun osoitteeseen kuvailusaannot-posti[ät]helsinki.fi. Kyselytuntien esitysdiat, videoinnit ja kyselytunnin aikana esitetyt kysymykset löytyvät kyselytuntien sivulta.

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä (ks. ryhmän sivut) suunnittelee tämän vuoden aikana, miten suomalaisten kirjastojen ja kuvailijoiden osallistuminen kansainväliseen RDA-kommentointiin olisi järkevintä organisoida. Tänä vuonna kommentointi hoidetaan kuvailun kansallisten yhteistyöryhmien kautta ja vasta ensi vuonna käynnistetään kommentointiprosessin testaaminen koko kirjastoverkossa. Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun sivujen ohjeet-osiosta löytyy RDA-kommentointiin liittyvä sivusto, jossa on alustavat ohjeet kommentointiin sekä tietoa aikatauluista, kommentointiväylistä ja prosesseista.   

Lisätietoja RDAsta:

Kuvailusääntöpalvelun sivut: https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa

Kuvailusääntöjen neuvontaosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

RDA-viestintä/koulutus
 
RDA-tiedotussivut ovat siirtyneet Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelun verkkosivujen yhteyteen (https://www.kiwi.fi/display/Kuvailusaantopalvelu/Tervetuloa). RDA-tiedotussivujen sisältö on hajautettu uuden sivuston rakenteeseen. Uutena RDA-sisältönä on konversioita käsittelevä sivu.

Kansalliskirjaston Kuvailusääntöpalvelu järjestää keväällä 2016 kolme tunninmittaista verkkokoulutustilaisuutta, joissa keskitytään haasteellisiin sääntötekstikohtiin. Ensimmäinen verkkokoulutus on 18.2. klo 14-15. Lisätietoa koulutustilaisuuksista Kuvailusääntöpalvelun sivulla .

Seuraava RDA-kyselytunti järjestetään 4.2. klo 14-15. Lähettäkää etukäteiskysymyksiä kuvailusääntöpalveluosoitteeseen kuvailusaannot-posti[ät]helsinki.fi. Lisätietoa kyselytunnista Kuvailusääntöpalvelun sivulla .

RDA-suomennos
RDA-suomennos löytyy kansainvälisestä RDA Toolkit -palvelusta. Suomalaisten kirjastojen RDA-linjaukset julkaistaan RDA Toolkit –palvelussa kevään 2016 aikana. Linjaukset on julkaistu väliaikaisesti Kuvailusääntöpalvelun sivulla PDF-tiedostoina.

Metatietosanasto
Kansallinen Metatietosanaston on siirretty wiki-sivuilta Finto-palveluun . Metatietosanasto sisältää RDA- ja ISBD-sääntöihin liittyviä vakioituja termejä ja fraaseja. Termeistä on linkitykset kansainväliseen rekisteriin (http://metadataregistry.org/). Metatietosanaston rakenne on RDA:n rakenteen mukainen.

Lisätietoja RDAsta
Kuvailusääntöjen neuvontaosoite: kuvailusaannot-posti[at]helsinki.fi

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana 2016.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

Uusien kuvailusääntöjen (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto lähestyy.

RDA-viestintä

Koko kirjastoverkostolle suunnattujen RDA-tekstiä esittelevien koulutuspäivien materiaalit ja videoinnit RDA-tiedotussivulla.

RDA-kyselytunnin 17.11.2015 videointi sekä vastaukset etukäteen ja tilaisuuden aikana esitettyihin kysymyksiin on RDA-kyselytunnin verkkosivulla.

RDA-suomennos

RDA-suomennos julkaistaan kansainvälisessä RDA Toolkit -palvelussa 8.12.2015. Julkaisusopimuksen mukaisesti RDA-suomennostekstit (word- ja PDF-dokumentit) avoimilla wiki-sivuilla poistetaan käytöstä 18.12.2015, jonka jälkeen RDA-suomennostekstit ovat käytettävissä vain maksullisen RDA Toolkit -palvelun kautta.

Kansainväliset tiedotteet suomenkielisen RDA:n julkaisemisesta RDA Toolkitissa:

http://www.rdatoolkit.org/development/December2015release

http://www.rdatoolkit.org/content/7780

http://www.rdatoolkit.org/translation/Finnish

RDA-linjaukset

Suomalaisten kirjastojen RDA-linjaukset, joita on tehty vuosien 2014-2015 aikana kuvailun kansallisissa asiantuntijaryhmissä, julkaistaan RDA Toolkit -palvelussa kevään 2016 aikana. RDA-linjaukset on julkaistu väliaikaisesti RDA-tiedotussivulla PDF-tiedostoina.

Uusien kuvailusääntöjen (RDA = Resource Description and Access) käyttöönotto ensimmäisissä suomalaisissa kirjastoissa on ensi vuoden alussa.

RDA-koulutukset kirjastoverkolle järjestetään 3 erisisältöisenä koulutuspäivänä 2.10., 27.10. ja 1.12.2015. Koulutus järjestetään Helsingissä, mutta osallistua voi myös etäyhteydellä. Ilmoittautuminen koulutuspäiville on alkanut. Lisätietoa koulutuspäivistä RDA-tiedotussivulla https://wiki.helsinki.fi/display/RDA/RDA-koulutukset

Uusi RDA-esite (RDA-logon kera) löytyy RDA-tiedotussivulta https://wiki.helsinki.fi/display/RDA

Suomennos RDAsta julkaistaan RDA toolkit -palvelussa vuoden 2015 lopussa. Suomennos sisältää viimeisimmät sääntötekstiin kansainvälisesti tehdyt päivitykset. Sääntöteksti päivittyy useamman kerran vuodessa, ja suomennoksen julkaisemisen jälkeen Kansalliskirjaston wiki-sivulla olevia suomennostekstejä (word-tiedostot) ei päivitetä. Suomennokseen linkitetään RDA toolkitissa julkaistavat kuvailun asiantuntijaryhmien tekemät linjaukset. RDA toolkitin lisensioinnista lisätietoa sivulla http://www.rdatoolkit.org/subscribe

Käyttöönottopäätökset:

Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä on julkaissut suosituksen kirjastoille RDA-kuvailuohjeiden käyttöotosta. Suositus on luettavissa RDA-tiedotussivuilla.

Ammattikorkeakoulujen kirjastot ovat yhteisesti päättäneet RDA-kuvailuohjeiden käyttöönotosta samassa aikataulussa kuin Kansalliskirjasto (vuoden 2016 alussa).

RDA-tilaisuudet:

Melinda-kirjastojen johtajille järjestettiin 24.4. RDA-keskustelutilaisuus RDAn käyttöönottopäätösten tukemiseksi. Tilaisuuden esitykset ja videointi löytyvät RDA-tiedotussivuilta.

Syksyn RDA-koulutukset kirjastoverkolle järjestetään kolmena erisisältöisenä päivänä syys-, loka- ja marraskuiden viimeisillä viikoilla. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista alkukesällä.

Perinteinen Kuvailun tiedotuspäivä järjestetään 1.9. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta alkukesällä.

RDA-metatieto:

RDAn käyttöönottoon liittyvä konversiosuunnitelma on nyt Kumean (Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän) käsittelyssä. Konversion etenemisestä tiedotetaan tarkemmin kesän/syksyn aikana konversiolle perustettavien tiedotussivujen kautta.

Kansainväliseen RDA-sääntötekstiin huhtikuussa tulleet päivitykset sisällytetään suomenkieliseen RDAhan kesän aikana.

Kansallinen kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä suosittaa RDA-kuvailuohjeiden käyttöönottoa Suomessa. Ks. koko suositus.

Kuvailun ohjausryhmän verkkosivut.

RDAn suomenkieliseksi nimeksi on kommenttien perusteella valittu RDA-kuvailuohjeet. Perustelut nimen valinnalle löytyvät ko. sivulta.

Kansalliskirjaston sisäisen RDA-koulutuksen aloitusseminaarin esitysdiat ja videot on julkaistu.

RDA-kuvailuohjeiden ydinelementtien (pakolliset kuvailuelementit) lista on julkaistu.

Museosektori on päättänyt ottaa RDA-kuvailuohjeet käyttöönsä soveltuvin osin vuoden 2016 alussa. Museosektorin lausunto asiasta.

Julkaisusopimus uusien kuvailusääntöjen (RDA) suomennoksesta on solmittu. RDA-suomennos julkaistaan elokuussa 2015 kansainvälisessä RDA toolkit -palvelussa. Palvelun lisensioinnista lisätietoa: http://www.rdatoolkit.org/subscribe Tiivistelmä julkaisusopimuksen sisällöstä löytyy RDA-tiedotussivuilta.

RDA-sääntöjä esittelevät koulutukset kirjastoverkolle järjestetään syksyllä 2015. Koulutuksista tiedotetaan tarkemmin kevään 2015 lopulla. RDA-tiedotussivuilla julkaistavaan Kansalliskirjaston sisäisen RDA-koulutuksen ohjelmaan ja materiaaleihin voi tutustua ja niitä voi kommentoida kevään 2015 aikana.  Kirjastoverkon koulutukset tulevat mukailemaan sisäinen koulutuksen rakennetta ja sisältöä.

RDA-filosofiaan voi myös tutustua kirjallisuuden avulla. Kirjallisuusvinkit RDA-tiedotussivuilla.

P.s. Tarvitaanko RDA-säännöille suomenkielinen nimi? Kommentoi asiaa RDA-tiedotussivuilla.

RDA-kuvailusäännöistä ja niiden käytöstä tiedottavat suomalaiset verkkosivut on avattu osoitteessa:
wiki.helsinki.fi/display/RDA
Tiedotussivuilta löytyy mm. tietoa RDA käyttöönoton aikataulusta, aiheeseen liittyviä artikkeleita ja esittelyjä sekä yleistietoa RDA-kuvailusäännöistä.
Kuvailusääntöneuvontaa varten on perustettu palveluosoite: kuvailusaannot-posti [at] helsinki.fi