Yhä useampi kirjasto kuvailee nyt myös sähköisiä aineistoja metatietovaranto Melindaan. Myönteinen kehityssuunta, joka vähentää kirjastojen päällekkäistä työtä, tuli ilmi äskettäin tehdystä eMelinda-seurantakyselystä.

 

eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden tavoitteena on sähköisten aineistojen kuvailujen kartuttaminen ja tehostaminen Melindassa. Kirjastoja on kesästä 2017 lähtien kannustettu osallistumaan talkoisiin ja kuvailemaan e-aineistoja Melindaan oman paikalliskannan sijaan. Kun sähköisten aineistojen metatiedot, erityisesti kotimaiset, kootaan kattavasti kansalliseen metatietovarantoon ovat ne kaikkien kirjastojen hyödynnettävissä. Kirjastojen päällekkäinen työ vähenee, ja kuvailutyö tehostuu.

 

Kartoitimme huhti-toukokuun vaihteessa eMelinda-kehitysohjelman ja talkoiden ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden edistymistä. Seurantakysely oli auki Melinda-kirjastoille 19.4.-4.5.2018. Kyselyn vastausprosentti oli hyvä, yli 80 %. Myös sanallista palautetta tuli runsaasti. Kiitokset kaikille vastanneille!

 

Seurantakyselyn alustavia tuloksia oli esillä Melinda-päivässä 22.5.2018. Kolmasosa vastanneista kirjastoista on osallistunut eMelinda -talkoisiin melko paljon tai erittäin paljon, toinen kolmasosa on ollut mukana pienellä panoksella. Entistä enemmän on esimerkiksi alettu kuvailla organisaatioiden omia e-julkaisuja, vapaasti saatavilla olevia aineistoja, ostettuja yksittäisiä e-kirjoja ja kotimaisia digitaalisia oppimateriaaleja. Päivittäinen tietuemäärien kasvu on sähköisissä aineistoissa suhteellisesti suurempaa kuin metatietovarannossa keskimäärin muuten.

 

Yksi kolmasosa kyselyyn vastanneista kirjastoista ei ole vielä liittynyt eMelinda-talkoisiin. Näistä kirjastoista osalla syynä ovat olleet niukat resurssit, ja osa puolestaan on ollut odottavalla kannalla, muun muassa yhteistä ohjeistusta on kaivattu. Joukossa on lisäksi kirjastoja, jotka eivät lainkaan kuvaile e-aineistoja, mutta myös kirjastoja, jotka haluavat yhä kuvailla aineistot vain omaan paikalliskantaansa.

 

Seurantakyselyn tulosten pohjalta pohditaan tarkempia jatkokehitystoimia, mutta joka tapauksessa eMelinda-kehitysohjelma ja talkoot jatkuvat edelleen. Nyt onkin hyvä hetki vielä uusien kirjastojen tarkistaa sähköisten aineistojen kuvailukäytäntöjään sekä liittyä mukaan talkoisiin ja alkaa kuvailla sähköisiä aineistoja Melindaan, sillä Muuntaja on kypsynyt ja Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (Kumean) verkkoaineistojen kuvailuohje valmistunut. Muuntaja on Melinda-ympäristöön kehitetty helppokäyttöinen ohjelma tietueiden muuntamiseen aineistotyypistä toiseen, kuten painetun version tietueet e-aineistojen tietueiksi. Molemmista edellä mainituista apuvälineistä pidettiin käytännönläheiset esittelyt Melinda-päivässä.

 

Kun kuvailet, kuvaile Melindaan! Kaikki hyötyvät! Jo muutaman e-aineistotietueen vienti päivittäin Melindaan per kirjasto kumuloituu vuositasolla isoksi määräksi yhteiskäyttöistä kuvailutietoa, koska Melindassa on mukana jo yli 40 kirjastoa ja kirjastojen yhteenliittymää.

 

Lisätietoja

Kysymykset, kommentit ja palaute sähköpostilla: melinda-posti(at)helsinki.fi

Kumean verkkoaineiston kuvailuohje

Melinda-wiki