You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 24 Next »

Syksyn 2017 työpaja

Aika: 26.9.2017 klo 12-16

Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio

Aihe: Kuvailun keventäminen

Osallistujat: Kuvailuryhmien jäsenet

 

Kuvailustandardiryhmän alustus (30 min)

KUMEAn, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän, Luumun (+ MusaMelindan) puheenvuorot (15 min/ryhmä)

 • Mitä keventäminen tarkoittaa käytännössä, miten päällekkäisyyksiä voidaan vähentää? 
 • Asiasanastojen käyttö ja keventäminen sekä sisällönkuvailuohje ja tasojen määrittely (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja Finto-verkosto)
 • Finna-näkökulma keventämiseen (Kumea ja Finna-tiimi)

Kahvi

 • Teostietueiden tekemisen aloittamisen mahdollisuus mm. järjestelmä- ja formaattinäkökulmista (Luumu)
 • Viestintäsuunnitelma kuvailun keventämisestä: työryhmien yhteisten verkkotilaisuuksien järjestäminen

 

Kommentteja etenemisestä ja jatkosuunnitelmista:

 • Ehdotetaan Kuvailun keventäminen -ilmauksen sijaan Kuvailun sujuvoittaminen -ilmausta tai Kuvailun tarkentaminen ilmausta
 • Riittäisikö 2 tasoa, 3 sijaan
 • Pakollisia elementtejä puolustettava tiedonhaun näkökulmasta, vaikka ne poistuisivatkin RDA:sta tulevaisuudessa
 • Kuvailustandardityötä on tarkennettava esim. kirjastosektorikohtaisiksi ja aineistotyyppikohtaisiksi linjauksiksi
 • Kuvailun keventämisen prosessia laajennettava koskemaan koko kuvailuprosessia, esim. ohjeiden toimivuuteen ja päällekkäisyyteen
 • Kuvailua ei voida kaikissa kohden keventää, sillä järjestelmät vaativat tiettyjä elementtejä kuvailuun
 • LInjaukset ohjaavia, ei suosituksia, sillä ei konekaan ymmärrä suosituksia tai harkintaa
 • Sisällönkuvailuryhmän näkökulma Kuvailun keventämiseen + keskustelua:
  • Kuvailun taso ei sisällönkuvailuun  vaikuta, sillä ei sisällönkuvailua minimitasolla, että tiedonhakija löytää aineiston
  • Sujuvoittaminen on prosessien, ohjeistusten ja sanastojen käyttö 
  • Asterin sujuvoittaminen
  • Sanastojen kehittäminen: sanastojen päällekkäisyyttä koordinoitava
  • Sanastojen käyttöä ohjeistetaan sisku-työohjeessa 
 • Kumean näkökulma + keskustelua:
  • Pakolliset elementit tärkeitä tiedon kansainvälisen vaihdettavuuden kannalta → ei liikaa suomalaisia linjauksia
  • Keventämisessä huomioitava Finna: keventämisen olisi vaikutettava positiivisesti löydettävyyteen: aineistoon linkitettyyn tiedot myös tärkeitä
  • Miten Finnan tarpeet sopivat metatietolinjausten kanssa
  • Vaihtoehtoisten kohtien linjaukset olisi
  • Kirjaston oman asiakaskunnan huomioiminen → yhteistietokannassa metatieto kumuloituu vaikka jokainen tekisi vain omasta näkökulmasta, jos perusmetatieto (yhteinen osuus) on kunnassa
  • RDA-kuvailussa merkitään samoja asioita eri funktioissa / eri entiteeteissä
  • Mikä on Melindassa riittävä? Yhteisesti tehtävä metatieto keventää yksittäisessä kirjastossa tehtävää kuvailua
  • Mikä on MARCin tasojen suhde uusiin tasoihin?
  • Linjauksissa on huomioitava myös muiden maiden linjaukset: poiminnassa ei lähetä täydentämään kuvailua.
 • Kaikkien ryhmien työpaja toukokuussa 2017?  

 

 • No labels