You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 16 Next »

Syksyn 2017 työpaja

 

Aika: 26.9.2017 klo 12-16

Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio

Aihe: Kuvailun keventäminen

Osallistujat: Kuvailuryhmien jäsenet

 

Kuvailustandardiryhmän alustus (30 min)

KUMEAn, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän, Luumun (+ MusaMelindan) puheenvuorot (15 min/ryhmä)

 • Mitä keventäminen tarkoittaa käytännössä, miten päällekkäisyyksiä voidaan vähentää? 
 • Asiasanastojen käyttö ja keventäminen sekä sisällönkuvailuohje ja tasojen määrittely (Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ja Finto-verkosto)
 • Finna-näkökulma keventämiseen (Kumea ja Finna-tiimi)

Kahvi

 • Teostietueiden tekemisen aloittamisen mahdollisuus mm. järjestelmä- ja formaattinäkökulmista (Luumu)
 • Viestintäsuunnitelma kuvailun keventämisestä: työryhmien yhteisten verkkotilaisuuksien järjestäminen

Kommentteja etenemisestä ja jatkosuunnitelmista:

 • Ehdotetaan Kuvailun keventäminen -ilmauksen sijaan Kuvailun sujuvoittaminen -ilmausta
 • Sisällönkuvailuryhmän näkökulma Kuvailun keventämiseen:
  • Kuvailun taso ei sisällönkuvailuun  vaikuta, sillä ei sisällönkuvailua minimitasolla, että tiedonhakija löytää aineiston
  • Sujuvoittaminen on prosessien, ohjeistusten ja sanastojen käyttö 
  • Asterin sujuvoittaminen
  • Sanastojen kehittäminen

 

 • No labels