Näin ilmoitat tietoturvauhasta

Jos havaitset ylläpitämässämme järjestelmässä tietoturvauhan, lähetä meille siitä tieto salatun sähköpostin välityksellä. Sähköpostin salaaminen onnistuu seuraavan sivuston kautta: https://securemail.helsinki.fi

Tietoturvauhka voi liittyä esimerkiksi ylläpitämäämme järjestelmään, taustajärjestelmään tai järjestelmissä ylläpidettäviin henkilötietoihin.

Kansalliskirjasto tukee Finna-asiakkaita käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

Ilmoitetun ongelman selvittely saattaa kulkea useamman ihmisen kautta. Vaikka asiaa olisi sivuttu aikaisemmin ja raportoijalle ongelma jo tuttu, voi ongelman käsittely päätyä ratkaisuun ihmiselle, jolle tapaus on uusi.

Ongelmista voi keskustella keskustelufoorumilla. Tämä hyödyttää muitakin vastaavan ongelman kohtaavia tai itse voi saada vastauksia asian aiemmin ratkaisseilta. Foorumilta löytyy mahdollisesti jo aiempaa keskustelua asiasta.

Lähetä alta löytyvät tiedot Finnan palvelupisteeseen osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi ilmoituksessa toivotaan mainittavan:

  • Missä Finna-näkymässä (näkymä.finna.fi) ongelma esiintyy. Yleensä hyödyllisin tieto on suora linkki sivulle, jolla ongelma on nähtävissä.
  • Lyhyt ja selkeä kuvaus ongelmasta. Ruutukaappauksia ei useinkaan tarvita, mutta hankalasti selitettävissä tapauksissa niitäkin voi hyödyntää.
  • Muut mahdollisesti olennaiset lisätiedot, jos selventävät asiaa. Esimerkiksi tikettien FINNAPOSTI-id-numero, jos ongelmaa on käsitelty aiemminkin. Käyttöjärjestelmä + versionumero ja käytetty selain + versionumero ovat usein avuksi - etenkin mobiililaitteilla.

Ennen ongelmakuvauksen lähettämistä olisi hyvä pyrkiä eliminoimaan oman näkymän mahdolliset syntaksi- ja rakennevirheet etenkin HTML:stä, mutta etusivuongelmien tapauksessa RSS-syötteiden tarkistaminen on myös hyvä tehdä. CSS:lle löytyy myös validaattori, mutta hallintaliittymän editori pyrkii huomauttamaan mahdollisista virheistä jo muokattavan tiedoston tallennuksen yhteydessä. Validoinnin voi tehdä ao. sivuilla joko URL/URI-osoitteen perusteella tai kopioimalla kyseiset koodit Direct Input -välilehdelle.