Toiminnallisuus on esituotannossa finna-pre:llä testattavissa. Toiminnallisuus kytketään keskitetysti käyttöön tuotantopuolella 29.2.

Käyttäjän on mahdollista tallentaa oma kirjatumisensa ja hallinnoida kirjautumistietojaan. Kirjautumisen tallentaminen mahdollistaa pidemmän kirjautumisen niin, ettei käyttäjän tarvitse jatkuvasti kirjautua uudelleen.

Kirjautumisen tallentaminen onnistuu Finna-tilin ja kirjastokortilla kirjautumisen kanssa. Tallentaminen perustuu evästeisiin. Tämän vuoksi erityisesti yhteiskäyttölaitteilla on tärkeää, että evästeet poistetaan automaattisesti istunnon päätyttyä.

Kirjautumisen tallentaminen otetaan keskitetysti käyttöön. Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, mitä pysyvään kirjautumiseen liittyviä asetuksia voi itse säätää.

HUOM! Käytössä olevan selaimen tallennettu kirjautuminen poistetaan automaattisesti, jos käyttäjä kirjautuu ulos Finnassa (muuten uloskirjautuminen ei edes onnistuisi, kun muistaminen kirjaisi käyttäjän heti takaisin sisään).


Kirjautumisen tallentamisen asetukset

HUOM! Asetukset kirjautumisen tallentamista varten tehdään keskitetysti, eikä niitä ole tarpeen muokata paikallisesti, ellei haluta erityisesti estää muistamista tms.


Käyttäjän kirjautuminen on mahdollista tallentaa lisäämällä seuraavat asetukset tiedostoon local/config/vufind/config.ini

[Authentication]
persistent_login = "database,multiils"
persistent_login_lifetime = 180

persistent_login määrittää, mille kirjautumistavoille tallennettu kirjautuminen on mahdollista. ils viittaa kirjastokortti-kirjautumiseen. database tarkoittaa Finna-tili kirjautumista.
persistent_login_lifetime määrittää, kuinka monta päivää tallennettu kirjautuminen säilytetään. Keskitetysti oletuksena on 180 päivää, eli noin 6 kuukautta..

Jos kirjautumisen tallentaminen halutaan estää, voi asetukseen laittaa 

persistent_login = ""


Jos asetus on asetettu päälle ja käyttäjä kirjautuessaan tallentaa kirjautumisen, seuraavilla käynneillä käyttäjä kirjautuu automaattisesti sisään.

Tallennettuja kirjautumisia voi hallinnoida oman tilin Omat tiedot osiossa. Siellä käyttäjä voi tarvittaessa unohtaa kirjautumisia tai tarvittaessa poistaa kaikki muistetut kirjautumiset.

  • No labels