Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja yllätyksiä. Finnan perusta on vahva, ja osoittanut kestävyytensä vuosien saatossa. Visiotyössä Finnan perustehtäväksi määriteltiin ”Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön”. Tällä haluttiin nostaa keskiöön paitsi Finnan miljoonat aineistot, myös sen erilaiset käyttäjät.  Finnan kantava ajatus on, että kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppia kuuluvat kaikille. Viimeisimpien vuosien aikana Finna on vahvistunut oppimisen palveluna. Myös tiedon avoimuus ja tutkitun tiedon esiin nostaminen ovat entistä kiinteämpi osa Finna perustehtävää.

”Olemme tehneet käynnissä olevan visiokauden aikana suuria harppauksia jatkuvan oppimisen tukemisessa, ja uudella kaudella katsommekin sen jo osaksi peruspalveluamme. Tämä on laajentanut myös Finnan käyttäjäkuntaa.” sanoo Bjarne Beckmann, Finna-tiimin vetäjä ja tietojärjestelmäpäällikkö.Tulevalla visiokaudella panostamme myös Finnan tunnettuuteen. Palvelu on hyvin tunnettu mm. kirjastojen aktiiviasiakkaiden, opiskelijoiden sekä kulttuuriperintöaineistojen käyttäjien kanssa, mutta koko kansan tuntemasta palvelusta ei vielä ole kyse. Pyrimmekin tulevina vuosina tuomaan Finnan mahdollisuudet entistä laajempaan tietoisuuteen.

”Haluamme Finnan olevan osa kaikkien elämää tarjoten palveluita kaikkiin elämänvaiheisiin taaperosta eläkeläiseen.” Beckmann päättää.