Blog from November, 2023

Finna on juhlinut tämän vuoden aikana 10-vuotista matkaansa ja juhla huipentuu seminaariin Musiikkitalossa torstaina 14.12. klo 13–16. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan juhlaseminaarin livestriimiä, jossa kuullaan inspiroivia ja ajankohtaisia puheenvuoroja datataloudesta löytöretkeilyyn!

Seminaari striimataan suorana lähetyksenä Paavo-salista, jossa ääneen pääsevät sekä finnalaiset että monet asiantuntijat:

Ismo Malinen, yli-intendentti, Museovirasto
Finna – 10 vuotta museoiden kokoelmia ja kulttuuriperintöä kaikkien hyödyksi

Sari Multala, tiede- ja kulttuuriministeri
Valtiovallan tervehdys
 
Antti Poikola, datatalouden asiantuntija, Sitra
Kulttuuriperintöaineistot data-avaruutena

Johanna Vesterinen, kirjastonjohtaja, Varastokirjasto
Finna ja KAMUt – kymmenen vuoden kasvutarina
 
Matkalla Finnan kanssaBjarne Beckmann, tietojärjestelmäpäällikkö; Kristiina Hormia-Poutanen, palvelujohtaja; Heidi Mustajoki, johtava viestinnän asiantuntija; Riitta Peltonen, johtava käytettävyyssuunnittelija; keskustelua vetää Maria Virtanen, johtava palvelusuunnittelija

Patrick Degerman, löytöretkeilijä ja vuorikiipeilijä
Löytöretki Etelämantereelle / -93,0°C

Varaa siis aika kalenteristasi! Ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti >> 

Lue lisää tapahtumasta.

Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja yllätyksiä. Finnan perusta on vahva, ja osoittanut kestävyytensä vuosien saatossa. Visiotyössä Finnan perustehtäväksi määriteltiin ”Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön”. Tällä haluttiin nostaa keskiöön paitsi Finnan miljoonat aineistot, myös sen erilaiset käyttäjät.  Finnan kantava ajatus on, että kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppia kuuluvat kaikille. Viimeisimpien vuosien aikana Finna on vahvistunut oppimisen palveluna. Myös tiedon avoimuus ja tutkitun tiedon esiin nostaminen ovat entistä kiinteämpi osa Finna perustehtävää.

”Olemme tehneet käynnissä olevan visiokauden aikana suuria harppauksia jatkuvan oppimisen tukemisessa, ja uudella kaudella katsommekin sen jo osaksi peruspalveluamme. Tämä on laajentanut myös Finnan käyttäjäkuntaa.” sanoo Bjarne Beckmann, Finna-tiimin vetäjä ja tietojärjestelmäpäällikkö.Tulevalla visiokaudella panostamme myös Finnan tunnettuuteen. Palvelu on hyvin tunnettu mm. kirjastojen aktiiviasiakkaiden, opiskelijoiden sekä kulttuuriperintöaineistojen käyttäjien kanssa, mutta koko kansan tuntemasta palvelusta ei vielä ole kyse. Pyrimmekin tulevina vuosina tuomaan Finnan mahdollisuudet entistä laajempaan tietoisuuteen.

”Haluamme Finnan olevan osa kaikkien elämää tarjoten palveluita kaikkiin elämänvaiheisiin taaperosta eläkeläiseen.” Beckmann päättää. 

Finnassa on työstetty tämän vuoden aikana palvelun kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä mm. Finnan käyttäjäkyselyn avulla. Jos haluat tietää lisää käyttäjäkyselyn tuloksista vastuullisuuden ja kestävyyden näkökulmasta, kannattaa tutustua aihetta käsittelevään julkaisuun:

Mitä käyttäjät toivoivat Finnan kestävyys- ja vastuullisuustyöltä?
Susanna Eklund, 24.10.2023

Raportissa esitellään Finna-palveluiden vuoden 2023 käyttäjäkyselyn vastuullisuuteen liittyvien avovastausten tuloksia. Vastaajat ottivat kantaa seuraaviin aiheisiin: esteettömyys, ilmastopäästöjen vähentäminen, monikielisyys, vähemmistöjä koskevat aineistot ja aineistojen eettinen käyttö.

Finnaan tarjotut digitaaliset aineisto- ja tietomäärät pääsevät täyteen potentiaaliinsa kehittyvän jatkokäytön myötä. Aineistoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä monipuolisemmin mm. datamassoja hyödyntävän tutkimuksen ja tekoälyn nopean kehityksen ansiosta.

Tavoitteena on edistää Finnan kautta saatavien digitaalisten aineistojen ja niiden kuvailutietojen käyttöä datana. Keskeistä tavoitteen saavuttamisen kannalta on Finnan rajapintapalveluiden kehittäminen.

”Esimerkiksi dataintensiivisen tutkimuksen kasvun myötä huomio kiinnittyy tietomassoihin yksittäisten aineistojen sijaan. Finnalla on datan kokoajana ja välittäjänä tässä merkittäviä mahdollisuuksia,” Finnan johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen sanoo.Kun digitaalisia objekteja ja kuvailutietoja hyödynnetään sekä ihmisvoimin että yhä enemmän koneellisesti, on niiden korkea laatu entistäkin tärkeämpää. Finnan sadat aineistontarjoajat ovat laadun takaamisessa avainasemassa.

“Yhteistyössä on hyvä pyrkiä FAIR-periaatteiden noudattamiseen”, Virtanen toteaa.

Periaatteiden tarkoitus on tehdä datasta:

 1. Löydettävää (Findable)
 2. Saavutettavaa (Accessible)
 3. Yhteentoimivaa (Interoperable)
 4. Uudelleenkäytettävää (Reusable).

Ensi viikolla päätämme visioviikot paneutumalla perustehtäväämme "Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön".

Finnan ytimessä ovat etsityn löytäminen sekä ilahduttavat yllätykset. Koska Finnan aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti, on aineistojen suositteleminen avainasemassa auttaessamme käyttäjiä löytämään etsimänsä. Finnan päivitetyn vision toinen kärki keskittyy älykkäiden hakutapojen kehittämiseen.Teknologian kehitystahti edellyttää ja mahdollistaa myös Finnan haun kehittämistä. Käyttäjien kasvaviin odotuksiin vastaaminen vaatii, että haku toimii entistä intuitiivisemmin.

”Nyt päättyvällä visiokaudella Finnan suosittelutoimintoja vietiin harppaus eteenpäin kuvailutietoihin pohjautuen. Tavoitteenamme on, että uuden visiokauden lopussa Finnassa olisi mahdollista tehdä käyttäjätietoon pohjautuvaa suosittelua” kertoo Erkki Tolonen, Finnan kehittämispäällikkö.  Finnassa halutaan tunnistaa käyttäjän kiinnostuksen kohteet ja tehdä hakemisesta entistä palkitsevampaa, tinkimättä palvelun turvallisuudesta. Käyttäjillä on jatkossakin valta hallita omia tietojaan ja sitä, mitä niistä luovuttaa eteenpäin.

Tolonen näkee, että avain älykkäiden hakutoimintojen kehittämiseen on yhteistyö eri alojen osaajien kanssa.

”Älykkään suosittelun kehittäminen vaatii Finnalta kyvykkyyksien kehittämistä. Yhteistyö esimerkiksi tutkijoiden ja muiden asiaa tuntevien kumppaneiden suuntaan on olennaista, jotta kehityspolku saadaan auki”.

Ensi viikolla aiheenamme on visiokärki Edistämme aineistojen hyödyntämistä datana.

Finnan hakutuloksen tietuesivulla on uudistettu Katso myös -komponentin näyttämistapaa. Nyt Katso myös -lista on mahdollista näyttää tietuesivun alaosassa kuvakarusellina. Aiemmin Katso myös -komponentti on ollut näkyvillä oikeassa sivupalkissa. Jatkossa Finna-näkymiin voi valita jommankumman näyttämistavan.

Katso myös -komponentti on hakutulokseen liittyvä ominaisuus, joka suosittelee kyseiseen tietueeseen liittyviä samankaltaisia aineistoja sen metadatan perusteella. Finnan asiakasorganisaatiot voivat halutessaan ottaa komponentin käyttöönsä omissa näkymissään.

Uudistuneeseen Katso myös -kuvakaruselliin voi jo tutustua Finna.fi:ssä. Katso esimerkkihaku.

Ohje kuvakarusellin käyttöönottoon Finna-näkymissä löytyy asiakaswikistä.

Hyvä käyttökokemus on digitaalisten palveluiden elinehto. Teknologian nopean kehityksen vuoksi käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää, jotta voimme vastata kasvaviin odotuksiin. Siksi erinomainen käyttökokemus on Finnan visiokärjistä ensimmäinen.

Finnan tarjoaman palvelukokonaisuuden tulee jatkossakin olla sosiaalisesti, eettisesti ja hiilijalanjäljeltään kestävä. Priorisoimme Finnan helppokäyttöisyyttä sekä palvelun saavutettavuutta, jotta mahdollisimman moni pääsee Finnan tarjoamien aineistojen äärelle ja hyödyntämään tarjoamiamme palveluita. 

Kirjastoaineistojen muuttuminen entistä vahvemmin sähköisiksi sekä kulttuuriperintöorganisaatioissa tehtävä digitalisointi monipuolistavat ja lisäävät aineistojen määrää ja aineistotyyppejä Finnassa.

”Aineistojen saattaminen käyttöön on monimutkainen tehtävä, mutta tämän monimutkaisuuden ei tule heijastua käyttäjille. Tässä haasteessa yhteistyö eri Finna-organisaatioiden kanssa sekä yhteentoimivuus  ovat ratkaisevassa asemassa”, kertoo Finnan johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen.Tämän saavuttamiseksi hyödynnämme mm. käyttäjiltä kerättävää palautetta. Finnan toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut käyttäjien ja osallistuvien organisaatioiden  kuuntelu, ja tulemme tekemään näin myös jatkossa.

”Meidän pitää uskaltaa tehdä myös teknologisia kokeiluja, jotta löydämme sopivat kehityspolut, joihin tarttua”, Peltonen toteaa.

Ensi viikolla aiheenamme on visiokärki Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa.

Kutsumme sinut Finnan juhlavuoden kunniaksi seuraamaan 10 vuotta löytöretkiä -seminaaria – tule mukaan  joko etänä tai paikan päälle! Luvassa on kiinnostavia ja ajankohtaisia puheenvuoroja datataloudesta löytöretkeilyyn. Seminaari järjestetään Musiikkitalossa Helsingissä torstaina 14.12.2023 klo 13–16.

Seminaari striimataan suorana lähetyksenä. Ilmoittaudu etätapahtumaan ja lähetämme sinulle linkin livestriimiin. Ilmoittautuminen sulkeutuu keskiviikkona 13.12. klo 12.

Lisäksi olemme avanneet nopeille ilmoittautujille lisäpaikkoja Musiikkitalossa! Tule paikan päälle Musiikkitaloon inspiroitumaan, verkostoitumaan ja nauttimaan juhlatunnelmasta. Seminaarin jälkeen nostamme yhdessä maljat, tarjolla on myös pientä purtavaa. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian! Ilmoittautumisia otetaan vastaan sunnuntaihin 19.11. asti tai siihen saakka, kun avoimia paikkoja on tarjolla.

Ilmoittaudu mukaan >> 

Paikka: Musiikkitalo, Paavo-sali
Pvm: torstai 14.12.2023
Aika: seminaari klo 13–16, cocktailtilaisuus klo 16–17.30

Seminaarissa pääsevät ääneen muun muassa:

 • tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala
 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto
 • kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • datatalouden asiantuntija Antti Poikola, Sitra
 • löytöretkeilijä ja vuorikiipeilijä Patrick Degerman
 • ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Kansalliskirjasto

Juhlaseminaarin musiikista vastaa kansanmusiikki duo Aléa. Aurora Visan ja Annika Lyytikäisen soitto saa kanteleen ja klarinetin svengaamaan tavalla, jota et ole ennen kuullut.

Lämpimästi tervetuloa juhlaseminaariin.

Tavataan joulukuussa!

Olethan jo ilmoittautunut syyskauden Finna-tapaamisiin? Tuttuun tapaan eri asiakassektoreille suunnatuissa etätapahtumissa käydään läpi Finnan ajankohtaisia asioita, vaihdetaan kuulumisia, nähdään demoja ja keskustellaan yhdessä. 

Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen
torstaina 16.11. klo 13–16
Ilmoittaudu mukaan >>

Arkistojen Finna-tapaaminen
perjantaina 17.11. klo 10–12
Ilmoittaudu mukaan >>

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen
keskiviikkona 22.11. klo 9–12
Ilmoittaudu mukaan >>

Museoiden Finna-tapaaminen
torstaina 23.11. klo 10–16
Ilmoittaudu mukaan >>

Tavataan pian!

Finnan suunta on kirkas

Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja mahdollisuuksia oppimiseen. Nyt palvelun visio on kirkastettu vuosille 2025–2028. Seuraavien viikkojen aikana avaamme uutta visiota postituslistallamme pala palalta. Ääneen pääsevät niin Finnan ohjausryhmän puheenjohtajat kuin finnalaisetkin.Teknologisen kehityksen  huiman tahdin ja yhteiskunnan paremman palvelemisen vuoksi Finnan tulevalle suunnalle haluttiin muodostaa yhteinen tahtotila päivittämällä aiempaa, osin jo toteutunutta visiota. Suunta muodostui yhteistyössä  Finnan satojen asiakasorganisaatioiden, Kansalliskirjaston Finna-tiimin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

”Osa vision muutoksista on pieniä, mutta niillä visio on tuotu nykyhetkeen ja sen ambitiotasoa nostettu”, kertoo Ismo Malinen, Museoviraston kuvakokoelmien yli-indentti ja Finnan  ohjausryhmän puheenjohtaja.

Tulevina vuosina Finnassa panostetaan erityisesti käyttökokemukseen, älykkääseen tiedonhakuun sekä aineistojen jatkokäyttöön. Finnassa on kyettävä vastaamaan sekä teknologisiin edistysaskeleisiin että globaaleihin ilmiöihin.  

”Finnassa erityisesti kaksi asiaa ratkaisevat sen tulevaisuuden: käytettävyys ja sisältö. Käyttökokemuksen on pysyttävä kilpailukykyisenä ja vastattava eri käyttäjäryhmien, kuten digitaidoiltaan erinomaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Sisällöiltään Finna on runsaudensarvi, joten tässäkin suhteessa sen tulevaisuudennäkymä on valoisa”, toteaa Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjaston johtaja  ja Finnan ohjausryhmän varapuheenjohtaja.

Yhteistyö on Finnan toiminnan kulmakivi ja erottamaton osa vision toteutumista. Yhteistyö tulee nousemaan entistä keskeisempään rooliin, sillä Finnan visiossa on kyse yhteistyön mahdollistamasta muutosmatkasta.  

”Entisestään vahvistuva yhteistyö ja yhteishankkeet ovat olennaisia, jos taloudelliset resurssit vähenevät. Uusien teknologioiden käyttöönotto edellyttää yhteistyötä ja yhteistä suuntaa”, Ismo Malinen toteaa.  

Finnan visio muodostuu kolmesta kärjestä ja perustehtävästä. Seuraavina viikkoina paneudumme niihin Finna-tiimiläisten voimin:  

 • Tarjoamme erinomaisen käyttökokemuksen
 • Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa
 • Edistämme aineistojen hyödyntämistä datana
 • Tehtävämme on tarjota kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön.