Hyvä käyttökokemus on digitaalisten palveluiden elinehto. Teknologian nopean kehityksen vuoksi käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää, jotta voimme vastata kasvaviin odotuksiin. Siksi erinomainen käyttökokemus on Finnan visiokärjistä ensimmäinen.

Finnan tarjoaman palvelukokonaisuuden tulee jatkossakin olla sosiaalisesti, eettisesti ja hiilijalanjäljeltään kestävä. Priorisoimme Finnan helppokäyttöisyyttä sekä palvelun saavutettavuutta, jotta mahdollisimman moni pääsee Finnan tarjoamien aineistojen äärelle ja hyödyntämään tarjoamiamme palveluita. 

Kirjastoaineistojen muuttuminen entistä vahvemmin sähköisiksi sekä kulttuuriperintöorganisaatioissa tehtävä digitalisointi monipuolistavat ja lisäävät aineistojen määrää ja aineistotyyppejä Finnassa.

”Aineistojen saattaminen käyttöön on monimutkainen tehtävä, mutta tämän monimutkaisuuden ei tule heijastua käyttäjille. Tässä haasteessa yhteistyö eri Finna-organisaatioiden kanssa sekä yhteentoimivuus  ovat ratkaisevassa asemassa”, kertoo Finnan johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen.Tämän saavuttamiseksi hyödynnämme mm. käyttäjiltä kerättävää palautetta. Finnan toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut käyttäjien ja osallistuvien organisaatioiden  kuuntelu, ja tulemme tekemään näin myös jatkossa.

”Meidän pitää uskaltaa tehdä myös teknologisia kokeiluja, jotta löydämme sopivat kehityspolut, joihin tarttua”, Peltonen toteaa.

Ensi viikolla aiheenamme on visiokärki Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa.