Finna ja CSC Tieteen tietotekniikan keskus tekivät vuonna 2021 pilotin Finna Tutkijasalista. Erityisesti arkistoaineistojen jatkokäyttöön suunnatun palvelun tavoitteena oli mahdollistaa tietosuojattujen metatietojen ja aineistojen monipuolinen hyödyntäminen. Tutkijasalin pilotti saatiin onnistuneesti valmiiksi, mutta rahoitushaasteiden vuoksi palvelun jatkokehitys siirtyi. 

CSC:n saama rahoitus mahdollistaa vain nykyisen Tutkijasalin ylläpidon pilotointiympäristössä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistoaineistoille, eikä palvelun tuotantoon siirtymiseen, laajentamiseen tai jatkokehittämiseen tarvittavaa rahoitusta ole saatu. Tutkijasalia ei siis valitettavasti voida edistää ainakaan tämän vuoden aikana.

Tutkijasalin kehitysmahdollisuuksiin vaikuttaa myös vastavalmistunut tekijänoikeuslain uudistus, mikä ei nykyisellään mahdollista tekijänoikeuden alaisten aineistojen välittämistä esim. tutkijoille internetissä ilman tekijän lupaa.

Olemme viivästymisestä pahoillamme etenkin asiakasorganisaatioidemme vuoksi, sillä palvelun oli tarkoitus tarjota eri aineistoille ja esim. arkistojen tekemälle työlle entistä laajempi näkyvyys.

Palaamme Finna Tutkijasaliin ja sen kehitykseen saatuamme lisää tietoa tulevista rahoitussuunnitelmista.

Lisätiedot:
finna-posti (at) helsinki.fi