Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio 2023.1.Ghosha: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2023.1.Ghosha

YSOn jäädytetyt versiot ovat YSO-pohjaisten erikoisontologioiden kehittäjille suunnattuja, ja niihin ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Nyt julkaistu versio vastaa YSOn tilaa 30.1.2023 ja se sisältää vuoden 2022 YSO-kokouksissa päätetyt uudet käsitteet sekä käsitteiden muutokset. Seuraava YSOn jäädytetty kehittäjäversio tullaan julkaisemaan kesällä 2023.

YSOn jäädytetyt kehittäjäversiot ovat optimoitu TopBraid Composer editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja ne poikkeavat tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Jäädytetyt YSOt liitetään osaksi YSO-pohjaisen erikoisontologian käsitteistöä MUTU-prosessin avulla.

***

Ghosha oli Intian Veda-kauden filosofi ja tietäjä, joka kirjoitti hymnejä Intian pyhään kirjaan Rigvedaan.