Blog from April, 2023

YKL päivitetty!

Yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmä YKL on päivitetty. Päivityksessä on muun muassa täydennetty hakemistoa ja muokattu joitakin käyttöhuomautuksia. Uusia hakemistosanoja ovat esimerkiksi Aluevaalit (35.12), Padel (79.35) ja Luontokeskukset (50+)

https://finto.fi/ykl/fi/

Annif 0.61 julkaistu

Annif 0.61 on julkaistu! Julkaisu sisältää joukon parannuksia ja uusia ominaisuuksia. Merkittävimmät parannukset ovat sisäisiä muutoksia, jotka mahdollistavat dokumenttien eräkäsittelyn Annifin suorituskyvyn parantamiseksi sekä sujuvoittavat ehdotustulosten esittämistä. Eräkäsittely on mahdollista myös rajapinnan kautta. Annif suggest -komennolla voi myös käsitellä useampia tiedostoja kerralla. 

Julkaisu sisältää lisäksi pienempiä muokkauksia ja huoltotoimenpiteitä. Neuroverkkomallien muistinkäyttöön vaikuttanut bugi on korjattu. Annifin Docker-kuva on päivitetty käyttämään Pythonin versiota 3.10, ja Annifin GitHub-säilössä päähaaran nimi on vaihdettu: uusi nimi on main. Tarkemmat tiedot GitHubissa: https://github.com/NatLibFi/Annif/releases/tag/v0.61.0

Huom.! Seuraava Annfin versio tulee olemaan 1.0. GitHubissa voi keskustella aiheesta englanniksi os. https://github.com/NatLibFi/Annif/issues/616.

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu uusi jäädytetty versio 2023.1.Ghosha: https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2023.1.Ghosha

YSOn jäädytetyt versiot ovat YSO-pohjaisten erikoisontologioiden kehittäjille suunnattuja, ja niihin ei päivitetä finto.fi:n YSO-julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Nyt julkaistu versio vastaa YSOn tilaa 30.1.2023 ja se sisältää vuoden 2022 YSO-kokouksissa päätetyt uudet käsitteet sekä käsitteiden muutokset. Seuraava YSOn jäädytetty kehittäjäversio tullaan julkaisemaan kesällä 2023.

YSOn jäädytetyt kehittäjäversiot ovat optimoitu TopBraid Composer editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen, ja ne poikkeavat tietomalliltaan joiltain osin YSOn julkaisuversiosta. Jäädytetyt YSOt liitetään osaksi YSO-pohjaisen erikoisontologian käsitteistöä MUTU-prosessin avulla.

***

Ghosha oli Intian Veda-kauden filosofi ja tietäjä, joka kirjoitti hymnejä Intian pyhään kirjaan Rigvedaan.