Työtilojen hallinnointi

 

Confluence-wikialustan sisällä työtilat voivat olla joko avoimia tai suljettuja.

Työtiloja saavat Confluence-lisenssin mukaisesti hallita vain Kansalliskirjaston työntekijät. Työtilojen luomisoikeudet ovat tällä hetkellä rajattuja myös vain Kansalliskirjaston työntekijöille.

Tarkempia tietoja työtilojen oikeustasoihin liittyen löydät täältä.

Työtilojen oikeudet

 • Työtilojen oikeudet voidaan jakaa Confluencessa seuraavasti:
  • Kirjautumattomille näkyvä sisältö (anonymous)
  • Vain kirjautuneille näkyvä sisältö (confluence-users -käyttäjäryhmä)
  • Vain tietylle käyttäjäryhmälle näkyvä sisältö (esim. Kansalliskirjaston henkilökunta)
  • Tietyille henkilöille näkyvä sisältö (esim. Matti Meikäläinen ja Minna Meikäläinen)

Vakiona työtilat ovat auki confluence-users -käyttäjäryhmälle, eli kaikki Kiwiin kirjautuneet pääsevät näkemään ja muokkaamaan työtilan sisältöjä. Työtilan hallinnoijan tulee itse siis muuttaa oikeustasot haluamikseen.

Avoin työtila

 • Wikien perusajatus on olla avoimia työskentely- ja tiedon jakamisen tiloja laajoin luku- ja kirjoitusoikeuksin.
 • Tarkoitus on hyödyntää osaamista laajasti, helpottaa ideoiden leviämistä ja parantaa ja nopeuttaa virheiden ja puutteiden löytymistä.

Suljettu työtila

 • Tavoitteena työtilojen sulkemisessa on estää asiaankuulumattomien pääsy lukemaan tai katsomaan työalueella käsiteltäviä asioita.
 • Muokkausoikeuksien rajaaminen ei merkitse suljettua wikiä/työaluetta, vaan sen tarkoitus voi olla myös estää ulkopuolisia tekemästä sivuille muutoksia ja lisäyksiä.

Milloin kannattaa tehdä oma työtila?

 • Työtila voidaan perustaa yhteisen sisällön tai käyttäjäryhmän ympärille.
 • Oikeudet eli työtiloihin ja sivuille pääsy tulee ottaa huomioon jo niitä perustettaessa.
 • Työtilojen pitää olla sisällöllisesti ja oikeuksien kannalta hallittavia.
 • Jos työtila muodostuu hallitsemattomaksi, sen jakamiselle pitää tehdä suunnitelma.
 • Sisältöjen jäsentäminen on usein helpompaa yhden työtilan sisällä kuin usean työtilan kesken.

 

 • No labels