You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 29 Current »


päivitetty 28.6.2018 / 26.2.2019 / 5.2.2020 / 28.9.2021

Pääsäännöt

  • Lyhenteiden loppupisteen tai datassa olevan muun välimerkin jälkeen ei lisätä loppupistettä
    • Välimerkit: .?-!  
    • Joissain kentissä myös kaari- tai hakasulut toimivat loppuvälimerkkeinä, tarkistettava yksittäisten kenttien kohdalta  
  • Mahdollinen loppupiste lisätään aina ennen kontrolliosakenttiä $0-$8
  • Linkkikentän $u jälkeen ei lisätä loppupistettä

Kenttäkohtaiset säännöt

KenttäLoppupisteErikoissäännöt
010-035EI
036KYLLÄJos pelkkä $a, ei pistettä
037-050EI
051KYLLÄ
052-09XEI
100KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
110KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
111KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
130KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
210EI
222EI
240EI
242KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $y, piste on ennen sitä
243EI
245KYLLÄPiste merkitään myös muun välimerkityksen jälkeen, paitsi jos kentän viimeinen sana on lyhenne tai alkukirjain tai loppuvälimerkki kuuluu metadataan.  Ks. esimerkkejä MARC 21 Full -versiosta
246-247EI
250KYLLÄ
251EI
254-256KYLLÄ
257KYLLÄ
258KYLLÄ
260KYLLÄPääsääntö: $a : $b, $c. Tarkista eri poikkeukset ja välimerkitys MARC 21 Full -versiosta
263EI
264KYLLÄTarkista poikkeukset MARC 21 -sovellusohjeesta
270EI
300EI
306EI
307KYLLÄ
310EI
321EI
336-338EI
340KYLLÄVain joidenkin osakenttien jälkeen. Tarkista osakentät MARC 21 Full -versiosta
341EI
342EI
343KYLLÄ
344-348EI
351-352KYLLÄ
355EI
357EI
362KYLLÄ
363EI
365-366EI
370EI
377EI
380-388EI
490EI

500-505

KYLLÄ
506KYLLÄosakenttä $f sisältää koneluettavaa tietoa, eikä siihen kuulu loppupistettä. (Eli $f on kentässä 506 kontrolliosakenttä.)
507-509KYLLÄ
510EI
511-518KYLLÄ
520KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
521-526KYLLÄ
530KYLLÄ
532EI
533-534KYLLÄ
535-536EI
538KYLLÄJos viimeinen osakenttä on $u, piste on ennen sitä
540-541KYLLÄ
542EI
544-547KYLLÄ
550KYLLÄ
552KYLLÄ
555-556KYLLÄ
561-563KYLLÄ
565EI
567
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
580-581KYLLÄ
583EI
584-585KYLLÄ
586EI
588KYLLÄ
59XEI
600KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
610KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
611KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
630KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
647-651
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
653EI
654-662
EI suomalaisten sanastojen termeihin, muihin sanaston käytännön mukaan, yleensä KYLLÄ
69XEI
700KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
710KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
711KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
720EI
730KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
740KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
751EI
752KYLLÄ
753EI
754KYLLÄ
758EI
760-787
KYLLÄ osakentän $a jälkeen, EI muiden osakenttien jälkeen
800KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
810KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
811KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
830KYLLÄKaarisulun jälkeen ei pistettä
850EI
852EI
856EI
880Samoin kuin vastaavat kentät
882-887EI
9XXEI
  • No labels