Jos palautteiden käsittelyyn käytetään Finnan ulkopuolista järjestelmää, voidaan palautteet lähettää suoraan järjestelmään. Tällöin ko. järjestelmän pitää pystyä ottamaan vastaan lomakkeen tiedot JSON-muodossa POST-pyynnöllä lähetettynä.

Tällä sivulla on kuvattu tähän lähetystapaan liittyvät asetukset ja JSON-muotoisen tietueen sisältö. Katso myös yleinen ohje sivulla Palautelomakkeen ja omien lomakkeiden muokkaus.

Asetukset

Nämä asetukset vaikuttavat vain, jos lomakkeen sendMethod on 'api'. Asetukset ovat lomakkeen asetuksissa apiSettings-kohdan alla.

AsetusMuotoPakollinenKuvausEsimerkki
urlstringKylläRajapinnan osoite. Ainoastaan https-protokolla on tuettu, ja kohdejärjestelmällä pitää olla https:ää varten validi sertifikaatti.
url: 'https://jira.kansalliskirjasto.fi/omahienorajapinta'
usernamestringEiKäyttäjätunnus HTTP-autentikointia varten
username: 'tunnus'
passwordstringEiSalasana HTTP-autentikointia varten
password: 'huippusalainen'
authMethodstringEi'basic' (oletus) tai 'digest'
authMethod: 'digest'
headersarrayEiMahdolliset HTTP-otsikkotiedot, jotka pyynnössä halutaan lähettää normaalien lisäksi
headers:
  - 'X-Autentikointiavain: salaisuus'
successCodesarrayEiHTTP-paluukoodit, joiden perusteella voidaan päätellä, että palaute on kirjattu järjestelmään. Oletuksena kelvolliset paluukoodit ovat 200-299.
successCodes:
  - '200'
  - '204'

Esimerkki

forms:
 RepositoryLibraryRequest:
  title: repository_library_request
  enabled: true
  useCaptcha: false
  sendMethod: api
  apiSettings:
   url: https://somewhere
   successCodes:
    - 200
    - 204
  includeBarcode: true
  includePatronId: true
  onlyForLoggedUsers: true
  emailSubject: "Varastokirjastotilaus (%%pickup%%): %%record_id%% - %%record%%"
  response: repository_library_request_response
  senderInfoRequired: true
  hideSenderInfo: true
  hideRecipientInfo: false
  help:
   pre: repository_library_request_info_html
  fields:
   - name: pickup
    type: select
    options:
     - 2/Vaski/1/1/
     - 2/Vaski/5/100/
     - 2/Vaski/6/110/
    label: preferred_pickup_location
   - name: lastdate
    type: date
    label: Mihin mennessä aineisto tarvitaan
    minValue: now
    format: Y-m-d
    required: false
   - name: name
    type: text
    label: feedback_name
    required: true
   - name: email
    type: email
    label: feedback_email
    required: true
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    settings:
     - [placeholder, repository_library_request_message]
     - [rows, 3]

JSON-sanoman muoto

JSON-sanoma koostuu käyttäjän ja tietueen tiedoista sekä käyttäjän täyttämistä kentistä. Vastaanottava järjestelmä vastaa sanoman tulkitsemisesta. Finnan puolella on mahdollista vaikuttaa vain lomakkeen kenttien nimiin ja sisältöön.

Kenttien kuvaukset lukuunottamatta niitä, jotka tulevat suoraan lomakkeen kentistä (fields-kohta, esim. email):

KenttäKuvaus
emailSubjectLomakkeen emailSubject-asetus
internalUserIdKäyttäjän ID Finnan tietokannassa
recordTietueen otsikko (tietuekohtaisessa lomakkeessa)
recordIdTietueen ID (tietuekohtaisessa lomakkeessa). Finnan indeksin tietueissa id:n etuliitteenä on 'Solr'.
recordInfoRivitetty tekstimuotoinen tietueen kuvaus (tietuekohtaisessa lomakkeessa)
recordMetadataTietueen metadataa (title, authors, publicationDates, formats, isbns, issns, openurl). Jos tieto puuttuu, voi kenttä olla tyhjä tai null.
referrerSivu, jolta lomakkeelle tultiin (vain, jos reportReferrer: true)
useragentKäyttäjän selaimen tunnistetieto (vain, jos reportUserAgent: true)
userCatIdKäyttäjän ID kirjastojärjestelmässä (vain, jos includePatronId: true)
userCatUsernameKäyttäjän kirjastokortin numero kirjastojärjestelmässä (vain, jos includeBarcode: true)
viewBaseUrlFinna-näkymän osoite (näkymä, josta lomake lähetettiin)

Esimerkkisanoma ylläolevan lomakemäärittelyn pohjalta:

{
 "email": "taavi.testaaja@helsinki.fi", 
 "emailSubject": "Varastokirjastotilaus (Turun kaupunginkirjasto): Solr|vaari.355334 - Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules", 
 "internalUserId": 7, 
 "lastdate": "", 
 "message": "", 
 "name": "Taavi Testaaja", 
 "pickup": "Turun kaupunginkirjasto", 
 "record": "Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules", 
 "recordId": "Solr|vaari.355334", 
 "recordInfo": "\r\nOtsikko: Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules\r\nTekij\u00e4: Dewey, Melvil\r\nOrganisaatio: Varastokirjasto\r\nJulkaistu: 1971\r\nISBN: 0-910608-11-3\r\nKirja  \r\nN\u00e4yt\u00e4 koko tietue: http://localhost:8080/finna2/Record/vaari.355334", 
 "recordMetadata": {
  "authors": [
   {
    "date": "", 
    "id": null, 
    "name": "Dewey, Melvil", 
    "name_alt": "", 
    "role": "", 
    "type": "Personal Name"
   }
  ], 
  "formats": [
   "Kirja"
  ], 
  "isbns": [
   "0-910608-11-3"
  ], 
  "issns": [], 
  "openurl": {
   "ctx_enc": "info:ofi/enc:UTF-8", 
   "ctx_ver": "Z39.88-2004", 
   "rfr_id": "info:sid/finna.fi:generator", 
   "rft_au": "Dewey, Melvil", 
   "rft_btitle": "Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules", 
   "rft_date": "1971", 
   "rft_edition": "18. ed", 
   "rft_genre": "book", 
   "rft_isbn": "0910608113", 
   "rft_pub": "Forest Press", 
   "rft_title": "Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules", 
   "rft_val_fmt": "info:ofi/fmt:kev:mtx:book", 
   "url_ver": "Z39.88-2004"
  }, 
  "title": "Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules",
  "publicationDates": [
   "1971"
  ] 
 }, 
 "userCatId": "123", 
 "userCatUsername": "taavi", 
 "viewBaseUrl": "https://www.finna.fi"

 • No labels