Palautelomakkeen ominaisuudet määritellään YAML-muotoisessa asetustiedostossa, ja oletusasetukset löytyvät tiedostosta /local/config/finna/FeedbackForms.yaml. Tiedoston /local/config/finna/FeedbackForms.yaml.sample alussa on dokumentoitu muokattavissa olevat asetukset. Voit esimerkiksi lisätä lomakkeelle uusia kenttiä tai ohjetekstejä. Voit myös tehdä uusia lomakkeita.

Sijoita lomakkeiden asetukset tiedostoon /local/config/vufind/FeedbackForms.yaml. Voit katsoa mallia Finnan Finnan esimerkkitiedosta.

Lomakkeet sijaitsevat päätason 'forms' -listan sisällä.

'fields' asetus (joka sisältää lomakkeen kentät) yliajetaan kokonaisuudessaan, muut kentät yksitellen. Jos haluat muokata yleisen palautelomakkeen kenttiä, kopioi 'fields' alkuperäisestä ja tee muutokset siihen. Muiden asetusten kanssa riittää, kun kopioit yksittäisen yliajettavan asetuksen paikalliseen tiedostoon.

Hallintaliittymä tarkistaa tallennettavan tiedoston ja antaa virheilmoituksen, jos tiedosto ei ole YAML-formaatin mukainen. Yleinen virhe liittyy rivin sisennykseen, jolloin virheilmoituksessa mainitaan, millä rivillä virhe esiintyy ("Indentation problem at line..").

Lomakkeen yleiset asetukset

AsetusSelitysMahdolliset arvot
enabledOnko lomake käytössä
 • true
 • false
useCaptchaKäytetäänkö lomakkeella captcha-tarkistusta. Finnassa captcha-tarkistus on korvattu toisella, käyttäjälle näkymättömällä mekanismilla. Tämä asetus kannattaa jättää pois omista lomakemäärityksistä.
 • true
 • false (älä käytä)
titleLomakkeen otsikkoKäännösavain
onlyForLoggedUsersNäytetäänkö lomake ainoastaan kirjautuneille käyttäjille
 • true
 • false
emailFrom

(käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)

Lomakkeen lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email')

Huom! Yleensä email-asetus kannattaa jättää pois, koska viestin lähettäjän osoitteen vaihtaminen voi aiheuttaa sen, etteivät viestit mene perille tai ne päätyvät roskapostiin.

emailFrom:
 name: Tilaukset
 email: kirjasto@joku

emailSubject

Lomakkeen tallennuksen yhteydessä lähetettävän sähköpostiviestin otsikko. api-lähetyksessä tieto siirtyy emailSubject-kentässä.

Voit lisätä otsikkoon lomakekentän arvon. Esimerkiksi jos lomakkeella on alasvetovalikko (nimellä "toimipiste"), voit lisätä valikon arvon viestin otsikkoon näin:

emailSubject: Hankintaehdotus - %%toimipiste%%

Tietuekohtaisilla lomakkeilla (FeedbackRecord, RepositoryLibraryRequest) voi käyttää myös seuraavia paikanpitäjiä:

 • %%record%% (nimeke)
 • %%record_id%% (tietueen ID)
 • Käännösavain
 • Teksti, joka voi sisältää lomakekenttien arvoja, esim. 'Tilaus: %%record%% - %%toimipiste%%'


recipient

Lomakkeen vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email').

recipient
 name: nimi
 email: osoite

Mikäli 'recipient' ei ole määritely, käytetään näkymän yleistä palauteosoitetta (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite).

Voit määritellä lomakkeelle useamman vastaaanottajan asettamalla recipientin listaksi:

recipient:
 - name: nimi-1
  email: osoite-1
 - name: nimi-2
  email: osoite-2
ks. esimerkit
sendMethod

Lähetetäänkö lomakkeen vastaukset sähköpostilla (email) vai tallennetaanko vastaukset tietokantaan (database)?

Oletuksena lomakkeen kautta kerätyt palautteet lähetetään määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen (ks. 'recipient'). Mikäli palautteita ei tietoturvasyistä johtuen voida lähettää sähköpostin välityksellä, voidaan palautteet tallentaa tietokantaan tai lähettää organisaation itse ylläpitämään erilliseen järjestelmään JSON-muotoisena pakettina. Tämän rajapintatoiminnallisuuden käyttämisestä on erillinen ohjesivu.

Tallennettujen palautteiden käsittely tapahtuu hallintaliittymän Lomakkeet-osiossa. Osiossa listataan tuotantonäkymien kautta lähetetyt palautteet. Tietokantaan tallennusta ei  voi kokeilla testipalvelimella.

 • email
 • database
 • api (v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)
reminderEmailJos lomakkeen vastaukset tallennetaan tietokantaan (ks. 'sendMethod'), lähetetään käsittelemättömistä palautteista muistutus tähän sähköpostiosoitteeseen. Jos osoitetta ei ole määritelty, lähetetään muistutukset näkymän yleiseen palauteosoiteeseen (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite).Sähköpostiosoite
hideSenderInfoKysytäänkö lomakkeella lähettäjän yhteystietoja (nimi ja sähköposti)? Oletuksena kysytään.
 • true
 • false
senderInfoRequiredEdellytetäänkö lomakkeen lähettäjän syöttävän yhteystietonsa?
 • true
 • false
senderInfoHelpLähettäjän yhteystietojen ohjeteksti.Käännösavain
reportReferrerSisällytetäänkö palautesivulle viitannut sivu palautteeseen
 • true
 • false
reportUserAgent

(käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)


Sisällytetäänkö käyttäjän selaimen tunniste palautteeseen

 • true
 • false
responseLomakkeen lähetyksen jälkeen näytettävä viesti.Käännösavain
help

Lomakkeen ohjetekstit, näytetään lomakkeen alussa ('pre') ja/tai lopussa ('post). Käännös voi sisältää HTML-muotoiluja.

help:
 pre: feedback_help_pre
 post: feedback_help_post
Käännösavain
fieldsLomakkeen kentätLista

Lomakkeen kenttien asetukset

AsetusSelitysMahdolliset arvot
nameKentän nimi
typeKentän tyyppi.
 • date (päivämäärä kalenteritoiminnolla, käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)
 • text (tekstikenttä)
 • textarea (tekstialue)
 • email (sähköpostikenttä)
 • url (URL-kenttä)
 • select (valikko)
 • radio (valintanappi)
 • checkbox (valintaruutu)
labelKentän otsikkoKäännösavain
requiredOnko kenttä pakollinen? Oletuksena ei ole.
 • true
helpElementin ohjetekstiKäännösavain
settings

Lista HTML-elementin arvoista.

Esimerkki: listätään elementille omat CSS-luokat:

settings:
 - [class, "css-luokka1 css-luokka2"]
Lista
options

Elementin valinnat (vain kun type on 'select', 'radio' tai 'checkbox').

options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3

tai listana

options:
 - value: valinta-1
  label: Valinta 1
 - value: valinta-2
  label: Valinta 2
 - value: valinta-3
  label: Valinta 3

Ensimmäisessä vaihto

options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3
Lista käännösavaimia.
optionGroups

Elementin valinnat eroteltuna omiin ryhmiinsä (vain kun type on 'select'). 'label' määrittää ryhmän otsikon (käännösavain).

optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - valinta-1a
   - valinta-1b
 - label: otsikko-2
  options:
   - valinta 2a
   - valinta 2b
Lista.
recipient

Elementin arvo määrittää lomakkeen sähköpostin vastaanottajan (vain kun type on 'select'). Asetuksen avulla voi tehdä lomakkeen, jonka vastaanottaja määrittyy käyttäjän valinnan mukaan. Esimerkiksi hankintaehdotus voidaan ohjata suoraan käyttäjän valitsemaan kirjastoon.

Vastaanottajien sähköpostiosoitteet määritellään 'options' tai 'optionGroups' -listaan käyttämällä jokaisessa valinnassa 'value' ja 'label' kenttiä. Näistä 'label' on käännösavain joka näytetään lomakkeella. 'value' kentän määrittämää vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei näytetä käyttäjille.

Esimerkki:

recipient: true
options:
 - value: email-1@email.com
  label: Vastaanottaja 1
 - value: email-2@email.com
  label: Vastaanottaja 2

tai käyttäen 'optionGroups'-asetusta:

recipient: true
optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - value: email-1@email.com
    label: Vastaanottaja 1
   - value: email-2@email.com
    label: Vastaanottaja 2
 - label: otsikko-2
  options:
   - value: email-3@email.com
    label: Vastaanottaja 3
   - value: email-4@email.com
    label: Vastaanottaja 4
 • true
placeholder

Select-valikon ensimmäinen elementti (vain kun type on 'select').

Jos 'placeholder' on määritelty ja elementti on pakollinen ('required = true'), lomakkeen voi lähettää vain jos on valinnut valikosta jonkin muun kuin oletuksena näytettävän ensimmäisen elementin.

Esimerkki: select-valikko, jonka ensimmäinen elementti on "Valitse toimipiste" ja tämän jälkeen valittavissa olevat toimipisteet:

type: select
required: true
placeholder: Valitse toimipiste
options:
 - toimipiste-1
 - toimipiste-2
Käännösavain
format

Päivämäärän muoto (vain, kun type on 'date')

Palauteviestissä lähetettävän päivämäärän muoto. Ei vaikuta näytöllä näkyvään muotoon, joka määrittyy selaimen ja käyttäjän käyttöjärjestelmän asetusten perusteella.

Päivämäärän muotoilussa käytetään PHP:n formaattia, esim. 'Y-m-d'.


minValue

Pienin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. 'now'.


maxValue

Suurin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. '+1 year' tai '+6 months'.


Esimerkkejä

Esimerkki: poistetaan palautelomakkeelta Aihe-valikko ja lisätään Toimipiste-valikko. 

Lisätään Toimipiste-valikko fields-listan alkuun. "label" määrittää käännösavaimen, mille pitää lisätä käännöstekstit. "options" -lista sisältää valikossa näytettävät valinnat (käännösavaimet). Toimipisteiden käännöskoodit löytyvät tiedostosta /local/languages/finna/fi.ini

Muut asetukset periytyvät Finnan yleisestä palautelomakkeesta.

forms:

 # Main Feedback form
 FeedbackSite:
  
  fields:
   - name: feedback_choose_library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    required: true
    settings:
   - name: url
    type: url
    label: feedback_url
    settings:
     - [placeholder, http://...]
     - [class, 'url']

Esimerkki: lisätään Hankintaehdotus-lomake

Kentän "required" asetus määrittää onko kenttä pakollinen.

recipient-kentässä määritellään mihin sähköpostiosoitteeseen lomakkeen tiedot lähetetään. Vastaanottajan ei tarvitse olla sama kuin yleisellä palautelomakkeella.

forms:

 AcquisitionRequest:
  title: Acquisition request
  enabled: true
  recipient:
   name: Your Library
   email: email@email.com

  onlyForLoggedUsers: false
  emailSubject: Hankintaehdotus (%%library%%)
  response: Thank you for your feedback.
  senderInfoRequired: false 
  #senderInfoHelp: feedback_info
  #help:
  # pre: feedback_help_pre
  # post: feedback_help_post

  fields:
   - name: library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: author
    type: text
    label: Author
    required: true
   - name: title
    type: text
    label: Title
    required: true
   - name: format
    type: select
    options:
     - 0/Book/
     - 0/Journal/
     - 1/Sound/CD/
     - 1/Video/DVD/
     - 1/Other/Other/
    label: Format
   - name: info
    type: textarea
    label: Additional Information
    required: false

Linkitys lomakkeeseen

Voit linkittää lomakkeeseen lisäämällä sivupohjaan:

<a href="<?=$this->url('feedback-form', ['id' => 'AcquisitionRequest'])?>">Tee hankintaehdotus!</a>

Voit lisätä navigaatiovalikkoon linkin lomakkeelle määrittämällä linkin toiminnon muodossa 

/Feedback/Form/<lomakkeen nimi>

Esimerkki: Lisätään Varastokirjastotilaus-lomake

Tämä toiminnallisuus on käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 lähtien.

Huom! Lomakkeen nimen täytyy olla RepositoryLibraryRequest.

Tilausnappula näytetään automaattisesti "Tämän aineiston tarjoaa" -palkissa:

forms:

 RepositoryLibraryRequest:
  enabled: true
  title: repository_library_request
  sendMethod: database
  includeBarcode: true
  includePatronId: true
  onlyForLoggedUsers: true
  recipient:
   name: Tilaukset
   email: tilaukset@joku
  reminderEmail: email@email.com
  emailSubject: "Varastokirjastotilaus (%%noutopaikka%%): %%record_id%% - %%record%%"
  response: repository_library_request_response
  senderInfoRequired: true
  hideSenderInfo: true
  hideRecipientInfo: true
  help:
   pre: repository_library_request_info_html
  fields:
   - name: noutopaikka
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: preferred_pickup_location
   - name: lastdate
    type: date
    label: hold_required_by
    minValue: now
    required: false
   - name: name
    type: text
    label: feedback_name
    required: true
   - name: email
    type: email
    label: feedback_email
    required: true
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    settings:
     - [placeholder, repository_library_request_message]
     - [rows, 3]

 • No labels