Palautelomakkeen ominaisuudet määritellään YAML-muotoisessa asetustiedostossa, ja oletusasetukset löytyvät tiedostosta /local/config/finna/FeedbackForms.yaml. Tiedoston /local/config/finna/FeedbackForms.yaml.sample alussa on dokumentoitu muokattavissa olevat asetukset. Voit esimerkiksi lisätä lomakkeelle uusia kenttiä tai ohjetekstejä. Voit myös tehdä uusia lomakkeita.

Sijoita lomakkeiden asetukset tiedostoon /local/config/vufind/FeedbackForms.yaml. Voit katsoa mallia Finnan esimerkkitiedosta.

Lomakkeet sijaitsevat päätason 'forms' -listan sisällä.

'fields' asetus (joka sisältää lomakkeen kentät) yliajetaan kokonaisuudessaan, muut kentät yksitellen. Jos haluat muokata yleisen palautelomakkeen kenttiä, kopioi 'fields' alkuperäisestä ja tee muutokset siihen. Muiden asetusten kanssa riittää, kun kopioit yksittäisen yliajettavan asetuksen paikalliseen tiedostoon.

Hallintaliittymä tarkistaa tallennettavan tiedoston ja antaa virheilmoituksen, jos tiedosto ei ole YAML-formaatin mukainen. Yleinen virhe liittyy rivin sisennykseen, jolloin virheilmoituksessa mainitaan, millä rivillä virhe esiintyy ("Indentation problem at line..").

Lomakkeen yleiset asetukset

AsetusSelitysMahdolliset arvot
enabledOnko lomake käytössä
 • true
 • false
useCaptchaKäytetäänkö lomakkeella captcha-tarkistusta. Finnassa captcha-tarkistus on korvattu toisella, käyttäjälle näkymättömällä mekanismilla. Tämä asetus kannattaa jättää pois omista lomakemäärityksistä.
 • true
 • false (älä käytä)
titleLomakkeen otsikkoKäännösavain
onlyForLoggedUsersNäytetäänkö lomake ainoastaan kirjautuneille käyttäjille
 • true
 • false
emailFrom

Lomakkeen lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email')

Huom! Yleensä email-asetus kannattaa jättää pois, koska viestin lähettäjän osoitteen vaihtaminen voi aiheuttaa sen, etteivät viestit mene perille tai ne päätyvät roskapostiin.

emailFrom:
 name: Tilaukset
 email: kirjasto@joku

emailSubject

Lomakkeen tallennuksen yhteydessä lähetettävän sähköpostiviestin otsikko. api-lähetyksessä tieto siirtyy emailSubject-kentässä.

Voit lisätä otsikkoon lomakekentän arvon. Esimerkiksi jos lomakkeella on alasvetovalikko (nimellä "toimipiste"), voit lisätä valikon arvon viestin otsikkoon näin:

emailSubject: Hankintaehdotus - %%toimipiste%%

Tietuekohtaisilla lomakkeilla (FeedbackRecord, RepositoryLibraryRequest) voi käyttää myös seuraavia paikanpitäjiä:

 • %%record%% (nimeke)
 • %%record_id%% (tietueen ID)
 • Käännösavain
 • Teksti, joka voi sisältää lomakekenttien arvoja, esim. 'Tilaus: %%record%% - %%toimipiste%%'
  • Versiosta 2.75.0 (tuotannossa 25.1.2022) lähtien voi myös käyttää select-, radio- ja checkbox-tyyppisten kenttien labeleita lisäämällä kentän nimeen etuliitteen 'label:' (alkuperäinen arvo) tai 'translatedLabel:' (käännösteksti). Esimerkkejä:
   • 'Tilaus: %%record%% - %%translatedLabel:toimipiste%%'
   • 'Tilaus: %%record%% - %%translatedLabel:noutopaikka%%'


recipient

Lomakkeen vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email').

recipient
 name: nimi
 email: osoite

Mikäli 'recipient' ei ole määritely, käytetään näkymän yleistä palauteosoitetta (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite).

Voit määritellä lomakkeelle useamman vastaaanottajan asettamalla recipientin listaksi:

recipient:
 - name: nimi-1
  email: osoite-1
 - name: nimi-2
  email: osoite-2
ks. esimerkit
sendMethod

Lähetetäänkö lomakkeen vastaukset sähköpostilla (email) vai tallennetaanko vastaukset tietokantaan (database)?

Oletuksena lomakkeen kautta kerätyt palautteet lähetetään määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen (ks. 'recipient'). Mikäli palautteita ei tietoturvasyistä johtuen voida lähettää sähköpostin välityksellä, voidaan palautteet tallentaa tietokantaan tai lähettää organisaation itse ylläpitämään erilliseen järjestelmään JSON-muotoisena pakettina. Tämän rajapintatoiminnallisuuden käyttämisestä on erillinen ohjesivu.

Tallennettujen palautteiden käsittely tapahtuu hallintaliittymän Lomakkeet-osiossa. Osiossa listataan tuotantonäkymien kautta lähetetyt palautteet. Tietokantaan tallennusta ei  voi kokeilla testipalvelimella.

 • email
 • database
 • api
reminderEmailJos lomakkeen vastaukset tallennetaan tietokantaan (ks. 'sendMethod'), lähetetään käsittelemättömistä palautteista muistutus tähän sähköpostiosoitteeseen. Jos osoitetta ei ole määritelty, lähetetään muistutukset näkymän yleiseen palauteosoiteeseen (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite).Sähköpostiosoite
hideSenderInfoKysytäänkö lomakkeella lähettäjän yhteystietoja (nimi ja sähköposti)? Oletuksena kysytään.
 • true
 • false
senderInfoRequiredEdellytetäänkö lomakkeen lähettäjän syöttävän yhteystietonsa?
 • true
 • false
senderInfoHelpLähettäjän yhteystietojen ohjeteksti.Käännösavain
reportReferrerSisällytetäänkö palautesivulle viitannut sivu palautteeseen
 • true
 • false
reportUserAgent

Sisällytetäänkö käyttäjän selaimen tunniste palautteeseen

 • true
 • false
includeBarcodeSisällytetäänkö käyttäjän aktiivisen kirjastokortin tunnus palautteeseen.

Käytettävissä vain, jos sendMethod on database tai api.
 • true
 • false
includePatronIdSisällytetäänkö käyttäjän yksilöivä tunniste kirjastojärjestelmässä palautteeseen.

HUOM! Tätä asetusta ei saa käyttää, jos sendMethod on email, ja käyttäjien yksilöivällä tunnisteella on merkitys kirjastojärjestelmän ulkopuolella (esim. Almassa näin voi olla).
 • true
 • false
responseLomakkeen lähetyksen jälkeen näytettävä viesti.Käännösavain
help

Lomakkeen ohjetekstit, näytetään lomakkeen alussa ('pre') ja/tai lopussa ('post). Käännös voi sisältää HTML-muotoiluja.

help:
 pre: feedback_help_pre
 post: feedback_help_post
Käännösavain
fieldsLomakkeen kentätLista

Lomakkeen kenttien asetukset

AsetusSelitysMahdolliset arvot
name

Kentän nimi. Huom! Seuraavat nimet on varattu mahdollisille tietueen tiedoille, eikä niitä tule käyttää omissa kentissä:

 • record
 • record_id
 • record_info
 • referrer
 • useragent
 • userCatId
 • userLoginMethod
 • userRoles

Finnan versiosta 2.74.0 (14.12.2021) lähtien on mahdollista määritellä lähettäjän tietokenttien paikat lomakkeella lisäämällä lomakkeeseen kentät nimellä name (lähettäjän nimi) ja/tai email (lähettäjän sähköpostiosoite). Oletuksena kentät tulevat lomakkeella viimeiseksi.

 • isot ja pienet kirjaimet
 • alaviiva
typeKentän tyyppi.
 • date (päivämäärä kalenteritoiminnolla, käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen)
 • text (tekstikenttä)
 • textarea (tekstialue)
 • email (sähköpostikenttä)
 • url (URL-kenttä)
 • select (valikko)
 • radio (valintanappi)
 • checkbox (valintaruutu)
labelKentän otsikkoKäännösavain
requiredOnko kenttä pakollinen? Oletuksena ei ole.
 • true
helpElementin ohjetekstiKäännösavain
settings

Lista HTML-elementin arvoista.

Esimerkki: listätään elementille omat CSS-luokat:

settings:
 - [class, "css-luokka1 css-luokka2"]
Lista
options

Elementin valinnat (vain kun type on 'select', 'radio' tai 'checkbox').

options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3

tai listana

options:
 - value: valinta-1
  label: Valinta 1
 - value: valinta-2
  label: Valinta 2
 - value: valinta-3
  label: Valinta 3

Ensimmäisessä vaihto

options:
 - valinta-1
 - valinta-2
 - valinta-3
Lista käännösavaimia.
optionGroups

Elementin valinnat eroteltuna omiin ryhmiinsä (vain kun type on 'select'). 'label' määrittää ryhmän otsikon (käännösavain).

optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - valinta-1a
   - valinta-1b
 - label: otsikko-2
  options:
   - valinta 2a
   - valinta 2b
Lista.
recipient

Elementin arvo määrittää lomakkeen sähköpostin vastaanottajan (vain kun type on 'select'). Asetuksen avulla voi tehdä lomakkeen, jonka vastaanottaja määrittyy käyttäjän valinnan mukaan. Esimerkiksi hankintaehdotus voidaan ohjata suoraan käyttäjän valitsemaan kirjastoon.

Vastaanottajien sähköpostiosoitteet määritellään 'options' tai 'optionGroups' -listaan käyttämällä jokaisessa valinnassa 'value' ja 'label' kenttiä. Näistä 'label' on käännösavain joka näytetään lomakkeella. 'value' kentän määrittämää vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei näytetä käyttäjille.

Esimerkki:

recipient: true
options:
 - value: [email protected]
  label: Vastaanottaja 1
 - value: [email protected]
  label: Vastaanottaja 2

tai käyttäen 'optionGroups'-asetusta:

recipient: true
optionGroups:
 - label: otsikko-1
  options:
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 1
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 2
 - label: otsikko-2
  options:
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 3
   - value: [email protected]
    label: Vastaanottaja 4
 • true
placeholder

Select-valikon ensimmäinen elementti (vain kun type on 'select').

Jos 'placeholder' on määritelty ja elementti on pakollinen ('required = true'), lomakkeen voi lähettää vain jos on valinnut valikosta jonkin muun kuin oletuksena näytettävän ensimmäisen elementin.

Esimerkki: select-valikko, jonka ensimmäinen elementti on "Valitse toimipiste" ja tämän jälkeen valittavissa olevat toimipisteet:

type: select
required: true
placeholder: Valitse toimipiste
options:
 - toimipiste-1
 - toimipiste-2
Käännösavain
format

Päivämäärän muoto (vain, kun type on 'date')

Palauteviestissä lähetettävän päivämäärän muoto. Ei vaikuta näytöllä näkyvään muotoon, joka määrittyy selaimen ja käyttäjän käyttöjärjestelmän asetusten perusteella.

Päivämäärän muotoilussa käytetään PHP:n formaattia, esim. 'Y-m-d'.


minValue

Pienin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. 'now'.


maxValue

Suurin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date')

Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. '+1 year' tai '+6 months'.


Esimerkkejä

Esimerkki: poistetaan palautelomakkeelta Aihe-valikko ja lisätään Toimipiste-valikko. 

Lisätään Toimipiste-valikko fields-listan alkuun. "label" määrittää käännösavaimen, mille pitää lisätä käännöstekstit. "options" -lista sisältää valikossa näytettävät valinnat (käännösavaimet). Toimipisteiden käännöskoodit löytyvät tiedostosta /local/languages/finna/fi.ini

Muut asetukset periytyvät Finnan yleisestä palautelomakkeesta.

forms:

 # Main Feedback form
 FeedbackSite:
  
  fields:
   - name: feedback_choose_library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    required: true
    settings:
   - name: url
    type: url
    label: feedback_url
    settings:
     - [placeholder, http://...]
     - [class, 'url']

Esimerkki: lisätään Hankintaehdotus-lomake

Kentän "required" asetus määrittää onko kenttä pakollinen.

recipient-kentässä määritellään mihin sähköpostiosoitteeseen lomakkeen tiedot lähetetään. Vastaanottajan ei tarvitse olla sama kuin yleisellä palautelomakkeella.

forms:

 AcquisitionRequest:
  title: Acquisition request
  enabled: true
  recipient:
   name: Your Library
   email: [email protected]

  onlyForLoggedUsers: false
  emailSubject: Hankintaehdotus (%%library%%)
  response: Thank you for your feedback.
  senderInfoRequired: false 
  #senderInfoHelp: feedback_info
  #help:
  # pre: feedback_help_pre
  # post: feedback_help_post

  fields:
   - name: library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: author
    type: text
    label: Author
    required: true
   - name: title
    type: text
    label: Title
    required: true
   - name: format
    type: select
    options:
     - 0/Book/
     - 0/Journal/
     - 1/Sound/CD/
     - 1/Video/DVD/
     - 1/Other/Other/
    label: Format
   - name: info
    type: textarea
    label: Additional Information
    required: false

Linkitys lomakkeeseen

Voit linkittää lomakkeeseen lisäämällä sivupohjaan:

<a href="<?=$this->url('feedback-form', ['id' => 'AcquisitionRequest'])?>">Tee hankintaehdotus!</a>

Voit lisätä navigaatiovalikkoon linkin lomakkeelle määrittämällä linkin toiminnon muodossa 

/Feedback/Form/<lomakkeen nimi>

Esimerkki: Lisätään Varastokirjastotilaus-lomake


Huom! Lomakkeen nimen täytyy olla RepositoryLibraryRequest.
Varastokirjatotilaus-lomakkeessa pitää käyttäjälle selkeästi kertoa henkilötietojen käsittelystä. Käytettäessä parametria includePatronID : true tulee lomakkeen loppuun automaattisesti seuraava huomatus: Käyttäjän yksilöivä tunniste lähetetään lomakkeen mukana. Muut tiedot henkiötietojen käsittelystä voi lisätä lomakkeelle kohtaan pre: feedback_help_pre (lomakkeen alkuun) tai post: feedback_help_post (lomakkeen loppuun). Mainitse ainakin, lähetetäänkö tiedot sähköpostitse vai käsitelläänkö niitä muulla tavoin. Voit myös linkittää organisaation tai yhteenliittymän tietosuojaselosteeseen.

Tilausnappula

Tilausnappula näytetään automaattisesti "Tämän aineiston tarjoaa" -palkissa:

Finnan versiosta 2.74.0 (14.12.2021) lähtien on mahdollista määritellä, missä tilausnappula näytetään. Tähän on käytettävissä seuraavat näkymän /local/config/vufind/config.ini-tiedoston asetukset, joilla nappulan voi lisätä myös hakutuloksiin ja saatavuustietoihin tai poistaa "Tämän aineiston tarjoaa" -palkista:

[Record]
; Whether to display repository library request in search results:
;repository_library_request_in_results = true
; Whether to display repository library request in holdings:
;repository_library_request_in_holdings = true
; Whether to display repository library request in organisation info box:
repository_library_request_in_organisation_info = true

Saatavuustiedoissa:

Hakutuloksissa:

Esimerkki lomakkeen asetuksista

forms:

 RepositoryLibraryRequest:
  enabled: true
  title: repository_library_request
  sendMethod: database
  includeBarcode: true
  includePatronId: true
  onlyForLoggedUsers: true
  recipient:
   name: Tilaukset
   email: tilaukset@joku
  reminderEmail: [email protected]
  emailSubject: "Varastokirjastotilaus (%%noutopaikka%%): %%record_id%% - %%record%%"
  response: repository_library_request_response
  senderInfoRequired: true
  hideSenderInfo: true
  hideRecipientInfo: true
  help:
   pre: repository_library_request_info_html
  fields:
   - name: noutopaikka
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: preferred_pickup_location
   - name: lastdate
    type: date
    label: hold_required_by
    minValue: now
    required: false
   - name: name
    type: text
    label: feedback_name
    required: true
   - name: email
    type: email
    label: feedback_email
    required: true
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    settings:
     - [placeholder, repository_library_request_message]
     - [rows, 3]


Esimerkki: Lisätään Arkistoaineiston tilauslomake


Tilauslomakkeen lisäämiseksi omaan näkymään, muokataan alla mainittuja tiedostoja tiedostosijainnissa: /local/config/vufind/

Varausnappula

Varausnappula näytetään automaattisesti Saatavuustiedot-välilehdellä, jos se on asetuksista määritelty päälle ja/jos varattavien aineistojen tiedot sopivat asetuksista määriteltäviin lisäehtoihin.

Saatavuustiedot-välilehden voi laittaa näkyväksi RecordTabs.ini-tiedoston kautta, jossa se lisätään EAD3-aineiston määrittelyihin. (Eli kuten alla, kohdan "[Finna\RecordDriver\SolrEad3]" alle).

[Finna\RecordDriver\SolrEad3]
tabs[Holdings] = HoldingsILS 

Aineistoihin liittyviä asetuksia voi muokata datasources.ini-tiedostosta. Asetukset lisätään tietolähteen alle. (Eli tiedostossa pitäisi lukea [] sisällä tietolähteen nimi, josta tuleville tietueille halutaan arkistotilauslomake lisätä. Tämän tietolähteen alle alla näkyvät asetukset laitetaan.)

; Archive request form settings
allowArchiveRequest = true
archiveRequestAllowedRecordLevels = 'file:item'
archiveRequestRequireFilingUnit = true
 • allowArchiveRequest - Määrittelee yleisesti, onko lomake näkyvissä.
 • archiveRequestAllowedRecordLevels - Määrittelee arkistotasot, joilla varausnappula näkyy. (Esimerkissä yllä vain file ja item tason aineistoilla näkyy varauspainike.) Jos arkistotasoja on useita, ne erotetaan ":":llä.
 • archiveRequestRequireFilingUnit - Määrittelee vaaditaanko varattavilta aineistoilta säilytyspaikan tieto (jolla tarkoitetaan tietueen container arvoa). Eli jos tietueelta ei kyseistä arvoa löydy ja asetus on "true" → lomake ei näy kyseisellä tietueella.

Jos omassa näkymässä ei ole kyseistä tiedostoa, se pitää tehdä tiedoston lisäyksestä ja nimetä "datasources.ini":ksi. Sen jälkeen asetukset voi lisätä kuten yllä.

Lisätiedot lomakkeelle

Lomakkeelle on mahdollista lisätä ylä- sekä alaosaan lisäinfoa seuraavien käännösavainten avulla:

archive_request_{datasource}_info

archive_request_{datasource}_material_arrival_info_html

Jos käännöksiä ei aseteta, lomake näkyisi ilman tämän osion ylimpänä olevan lomakekuvan havainnollistavia käännösavaimia. Alempi teksti tulee aina näkyville siniseen info-laatikkoon.

Esimerkki lomakkeen asetuksista

forms:

 ArchiveRequest:
   allowLocalOverride: true
   title: archive_request_reserve_material
   enabled: true
   sendMethod: "email"

   onlyForLoggedUsers: true
   emailSubject: "Varauspyyntö: %%record%%"
   response: archive_request_response
   senderInfoRequired: true
   hideSenderInfo: true
   hideRecipientInfo: false
   help:
    pre: archive_request_pre_information_html
    post: archive_request_post_information_html

   fields:
    - name: name
     type: text
     label: feedback_name
     settings:
      - readonly: true
    - name: email
     type: email
     label: feedback_email
     required: true
    - name: phone
     type: text
     label: Phone
    - name: desiredDateForOrder
     type: textarea
     label: archive_request_request_info
     required: true
     settings:
      - [rows, 3]
    - name: message
     type: textarea
     label: feedback_message
     settings:
      - [rows, 3]

Lomakkeiden asetuksista enemmän tämän sivun alussa. (Sijoita lomakkeiden asetukset tiedostoon /local/config/vufind/FeedbackForms.yaml.)

 • No labels