Palautelomakeen ominaisuudet määritellään YAML-muotoisessa asetustiedostossa /local/config/finna/FeedbackForms.yaml. Tiedoston alussa on dokumentoitu muokattavissa olevat asetukset. Lomakkeelle on esimerkiksi mahdollista lisätä uusia kenttiä tai ohjetekstejä. Myös uusien lomakkeiden tekeminen on mahdollista.

Muokkaukset sijoitetaan tiedostoon /local/config/vufind/FeedbackForms.yaml. Finnan esimerkkitiedoston voi kopioida malliksi ja tehdä kopioon omat muokkaukset.

Lomakkeet sijaitsevat päätason "forms" -taulukon sisällä. Oletuksena tämä sisältää ainoastaan yleisen palautelomakkeen (FeedbackSite).

"fields" asetus (joka sisältää lomakkeen kentät) yliajetaan kokonaisuudessaan, muut kentät yksitellen. Eli jos haluat muokata yleisen palautelomakkeen kenttiä, kopioi "fields" alkuperäisestä ja tee muutokset siihen. Muiden asetusten kanssa riittää kun kopioi yksittäisen yliajettavan asetuksen paikalliseen tiedostoon.

Hallintaliittymä antaa tallennuksen yhteydessä virheilmoituksen mikäli asetustiedosto ei ole YAMl-formaatin mukainen. Yleinen virhe liittyy rivin sisennykseen, milloin virheilmoituksessa mainitaan "Indentation problem at line ".


Esimerkki
: poistetaan palautelomakkeelta Aihe-valikko ja lisätään Toimipiste-valikko. 

Lisätään Toimipiste-valikko fields-listan alkuun. "label" määrittää käännösavaimen, mille pitää lisätä käännöstekstit. "options" -lista sisältää valikossa näytettävät valinnat (käännösavaimet). Toimipisteiden käännöskoodit löytyvät tiedostosta /local/languages/finna/fi.ini

Muut asetukset periytyvät Finnan yleisestä palautelomakkeesta.

forms:

 # Main Feedback form
 FeedbackSite:
  
  fields:
   - name: feedback_choose_library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: message
    type: textarea
    label: feedback_message
    required: true
    settings:
   - name: url
    type: url
    label: feedback_url
    settings:
     - [placeholder, http://...]
     - [class, 'url']

Esimerkki: lisätään Hankintaehdotus-lomake

Kentän "required" asetus määrittää onko kenttä pakollinen.

recipient-kentässä määritellään mihin sähköpostiosoitteeseen lomakkeen tiedot lähetetään. Vastaanottajan ei tarvitse olla sama kuin yleisellä palautelomakkeella.

forms:

 AcquisitionRequest:
  title: Acquisition request
  enabled: true
  useCaptcha: false
  recipient:
   name: Your Library
   email: email@email.com

  onlyForLoggedUsers: false
  emailSubject: Hankintaehdotus (%%library%%)
  response: Thank you for your feedback.
  senderInfoRequired: false 
  #senderInfoHelp: feedback_info
  #help:
  # pre: feedback_help_pre
  # post: feedback_help_post

  fields:
   - name: library
    type: select
    options:
     - 1/Vaski/1/
     - 1/Vaski/5/
     - 1/Vaski/6/
    label: feedback_choose_library
   - name: author
    type: text
    label: Author
    required: true
   - name: title
    type: text
    label: Title
    required: true
   - name: format
    type: select
    options:
     - 0/Book/
     - 0/Journal/
     - 1/Sound/CD/
     - 1/Video/DVD/
     - 1/Other/Other/
    label: Format
   - name: info
    type: textarea
    label: Additional Information
    required: false

Lomakkeelle voi tehdä linkin lisäämällä sivupohjaan:

<a href="<?=$this->url('feedback-form', ['id' => 'AcquisitionRequest'])?>">Tee hankintaehdotus!</a>

Navigaatiovalikkoon voi lisätä linkin lomakkeelle määrittämällä linkille toiminnon muodossa 

/Feedback/Form/<lomakkeen nimi>

 

Oletuksena lomakkeen kautta kerätyt palautteet lähetetään määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen. Mikäli palautteita ei tietoturvasyistä johtuen voida lähettää sähköpostin välityksellä, voidaan palautteet tallentaa tietokantaan. Tämä tapahtuu (lomakekohtaisesti) asetuksella "sendMethod = database".

Tallennettujen palautteiden käsittely tapahtuu hallintaliittymän Lomakkeet-osiossa. Osiossa listataan tuotantonäkymien kautta lähetetyt palautteet. Tietokantaan tallennusta ei siis voi kokeilla testipalvelimella.

 • No labels