Aika: 6.5.2021 klo 13–15
Paikka: Microsoft Teams -etäkokoustila
Osallistujat: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Jaska Järvilehto, puheenjohtaja (Helsingin Konservatorion kirjasto), Anna Kanerva Lamppu (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto), Tapani Moisio, sihteeri (Kansalliskirjasto), Johanna Parviainen (Kirjastopalvelu), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
Kutsutut asiantuntijat: Mirja Anttila (Kansalliskirjasto) kohdassa 1.1., Jarmo Saarikko (Kansalliskirjasto) kohdassa 1.

Asialista

1. Sanastoasiat

1.1. Musiikkiaiheisten YSO- ja SLM-käsite-ehdotusten käsittelyprosessi

Mirja Anttila YSOn ja SLM:n ylläpidosta saapuu keskustelemaan Muusan roolista käsitteiden käsittely- ja ylläpitoprosessissa. Mitä Muusalta toivotaan? Onko esimerkiksi syytä painottaa ehdotusten nopeaa käsittelyä vai huolellista määritelmien laadintaa?

1.2. Musikaalin määritelmä

Sanastokokouksessa 22.4.2021 sovittiin, että seuraavassa varsinaisessa kokouksessa käsitellään Jaskan laatima määritelmäehdotus käsitteelle musikaalit (ks. YSE-ehdotus).

1.3. SLM-hierarkiat

Käsitellään SLM-sanaston hierarkisointiin liittyvät YSE-ehdotukset taidemusiikki ja tanssimusiikki.

1.4. SEKO-termien ruotsinnos

Jarmo on kääntänyt SEKO-termejä, ja valmiina on noin kolmannes sanastosta. Miten työtä toivotaan edistettävän jatkossa?

Esiin on noussut myös kysymys ohjaustermien kielen merkitsemisestä. Jos merkitään "oikealla" kielelllä, niin sanaston Finto-käyttöliittymästä tulee sekava, kun kielivalikosta tulee tosi pitkä. Nyt on kaikki ohjaustermit merkitty suomenkielisiksi, mikä on hieman harhaanjohtavaa. Yksi ratkaisuehdotus olisi merkitä kaikki muunkieliset kielikoodille "en" eli englanninkieliseksi, minkä voisi kertoa sanaston etusivulla vaikka sanomalla: "muunkeliset termit löytyvät yhdessä englannikielisten termien kanssa" tms.

SEKOssa on myös linkkejä Library of Congressin sanastoon. Pitäisikö sanasto linkittää myös esim. Wikidataan, jolloin sieltä näkisi tarvittaessa noita muunkielisiä termejä, soittimen kuvia yms.? Muitakin sanastoja tietysti olisi, mutta niihin on yleensä linkit Wikidatassa. SEKO on arvokas monikielinen sanasto, jollaisia ei taida löytyä montaa maailmasta, siksi sen monikielisyys ja linkitys olisi hyvästä.

2. Ajankohtaista

2.1. Muusan puheenjohtajuus

Jaska siirtyy kesäkuun alussa uusiin tehtäviin Yleisradioon eikä jatkossa työskentele musiikin kirjastoluetteloinnin parissa. Muusa tarvitsee uuden puheenjohtajan viimeistään kuluvan toimikauden jälkeen.

Keskustellaan siitä vaihtoehdosta, että puheenjohtaja vaihdetaan kesken toimikauden.

2.2. Kuvailuryhmien työpajan 13.4.2021 anti

Keskustellaan työpajassa esillä olleista aiheista ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

2.3. Kommentit paikan kuvailun RDA-linjauksiin

Kuvailun asiantuntijaryhmiltä on pyydetty kommentteja paikan kuvailun linjauksiin uudessa RDA Toolkitissä.

Sovitaan kommentointiprosessista.

3. Kuvailukysymykset

3.1. Johann Christian Bachin teosluettelonumerointi

Bach, Johann Christian (1735-1782)

Tästä ei ole omaa YMN-luetteloa, eikä myöskään ”Yhtenäistetyt suosikkisävellykset” -luettelossa.

Vanhassa ”Hakutiedot”/Suomalaiset luettelointisäännöt” s. 222 ohjataan käyttämään T-numeroita (Terry, Charles Sanford : John Christian Bach, 1967).

Grove Music Online -artikkelista löytyy säveltäjän teokset, jossa mainittu sekä W- että T-numerot (myös mahadolliset epäviralliset opusnumerot).

Finnan hakutuloksissa löytyi kaikkia teosmerkintöjä. W-numerot on ryhmitelty sävellystyyppien mukaan, ja ne alkavat vastaavasti eri isolla kirjaimella (B, C, G), esim. B30–35. On myös muotoja, joissa on lisätty koodin eteen kirjain W (WB30-35).

Suositaanko edelleen T-numeroita? Ja niin, että merkintä alkaa T-kirjaimella?

Arscassa on käytetty W-numeroa Wa-etuliitteellä: https://uniarts.finna.fi/Search/Results?limit=0&filter%5B%5D=%7Eformat%3A%220%2FMusicalScore%2F%22&filter%5B%5D=%7Eformat%3A%220%2FSound%2F%22&lookfor=Bach%2C+Johann+Christian&type=Author

Warburtonin luettelo on uudempi (1999).

Mistä juontaa Arscassa käytetty etuliite Wa, onko sitä käytetty kansainvälisesti?

Grovessa: .. E. Warburton:The Collected Works of Johann Christian Bach 1735–1782, xlviii/1:Thematic Catalogue (New York, 1999) [W]

MLA ohjeistaa käyttämään W-numeroa W.-etuliitteellä. T-numeroa ohjeistetaan käyttämään vain ohjausmuodoissa.

http://cmc.blog.musiclibraryassoc.org/thematic-index/bach-johann-christian-1735-1782/

BACH, JOHANN CHRISTIAN, 1735-1782
Code:                 Warburton
Citation:            Warburton, Ernest. Thematic Catalogue. The Collected Works of Johann Christian Bach, 1735-1782, vol. 48, pt. 1. New York: Garland, 1999.
Abbreviation: W. (n 80008104)
Access Point Use:                       Authorized or variant access points. Not used for op. 9 (Hummel), op. 15 (Welcker), op. 18 (Roullède de la Chevardière), and op. 18 (Foster).
Notes:              
Code:                 Terry
Citation:            Terry, Charles Sanford. John Christian Bach. 2d ed. Oxford: Oxford University Press, 1967.
Abbreviation: T
Access Point Use:                       Variant access points only.

Deutsche Nationalbibliothek käyttää yhtenäistetyssä nimekkeessä W-numeroa W-etuliitteellä ilman pistettä välilyönnin kanssa: http://d-nb.info/gnd/300336896
Titel des Werkes:
Gloria, W E 4 (G-Dur)

British Library käyttää yhtenäistetyssä nimekkeessä W-numeroa W-etuliitteellä pisteen ja välilyönnin kanssa: http://explore.bl.uk/BLVU1:LSCOP-ALL:BLL01016588019
Uniform Title:
Concertos, flute, orchestra, W. C 79, D major

Suomalaisen YMN-käytännön mukainen tapa olisi varmaankin merkitä W-numero ilman pistettä tai tyhjämerkkejä. Käytettävä etuliite pitää sopia.

Warburtonin tapauksessa kannattaa ottaa huomioon vielä se, että teosluettelonumerointi ei ole juokseva. Ilman välimerkkejä ja pisteitä varsinainen tunnus sulautuu yhteen alaryhmää ilmaisevan aakkostuksen kanssa.

3.2. Nimekkeiden erottaminen 505-kentässä

Maaliskuun kokouksessa keskusteltiin alustavasti, voitaisiinko musiikinkuvailussa siirtyä noudattamaan muiden aineistojen tapaa erottaa nimekkeet 505-kentässä kahdella yhdysmerkillä puolipisteen sijaan. Käytäntö ei ole ISBD:n mukainen vaan on peräisin AACR2-säännöistä.

Jatketaan keskustelua.

3.3. Kohderyhmän merkintä

Kohderyhmä tallennettiin aiemmin 650-kenttään ketjuna, esimerkiksi naislaulajille tarkoitettu populaarimusiikin laulukokoelma: 650$alaulajat$xnaiset.

On tullut myös uusi termi: naislaulajat.

Nämä kuuluisivat 385-kenttään (kohderyhmän ominaisuudet). Mitä termejä pitäisi käyttää? Kahta termiä (kenttä on toistettava) laulajat + naiset vai tarkempaa termiä naislaulajat?

laulajat: (onko oikeat $m ja $n koodit)
385 ## $m Ammatti/harrastus $nocc $a laulajat $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p2352

naiset: (onko oikeat $m ja $n koodit)
385 ## $m Sukupuoli $ngdr $a naiset $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p16991

Jos käytetään termiä naislaulajat, kooditetaanko se samalla tavalla kuin laulajat?

385 ## $m Ammatti/harrastus $nocc $a naislaulajat $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p29862

Finto:ssa on myös mieslaulajat ; lapsilaulajille, nuorisolaulajille ja vanhuslaulajille ei ole (onneksi?) termiä.

Vai riittääkö (nuottien) kohderyhmän kuvailussa pelkkä ikä tai sukupuoli, onko ammatti/harrastus [occ] turha?

4. RDA-linjaukset

RDA Toolkitistä julkaistiin uusi päivitys 6.4.2021. Merkittävimmät muutokset koskevat erityisten teostyyppien auktorisoitujen hakutietojen sekä ensisijaisten nimekkeiden (ns. pseudoelementtien) siirtämistä varsinaisten RDA-ohjeiden yhteydestä Resources-välilehden Community resources -alueelle lisättyyn Community refinements -osioon. Tämä koskee myös musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen ohjeita. Siirretyt ohjeet eivät ole jatkossa virallisia RDA-ohjeita vaan "Anglo-American legacy instructions".

Tehtyjen muutosten johdosta on mietittävä, miten musiikkiteoksen ja -ekspression auktorisoidun hakutiedon sekä ensisijaisen nimekkeen linjaukset hoidetaan jatkossa. Vaihtoehtoja ovat ainakin seuraavat:

  • jatketaan linjausten ylläpitoa siirrettyjen ohjeiden yhteydessä
  • tehdään kaikki musiikkiteoksia koskevat linjaukset varsinaisten RDA-elementtien yhteyteen
  • lisätään Community refinements -osioon suomalaisia käytäntöjä vastaava ohjeistus.

Keskustellaan aiheesta.

5. Seuraava kokous

27.5.2021 klo 13–15 etäyhteydellä

  • No labels