Aika: 13.4.2021 klo 13-15

Paikka: Etätyöpaja, Zoom-linkki lähetetään kokoonkutsussa

Paikalla: Kuvailuryhmät Kumea, Muusa, Kusti, Sisku ja Toiku


Asialista:


13- 13.15 Yhteiset MARC 21 RDA-sovellusohjeet, mockup-sivun esittely / KUMEA

Keskustelua ehdotuksesta

 • Pidettiin hyvänä ajatuksena
 • Kiwin ominaisuuksia pitäisi muokata, jotta sivulla kulkeva navigaatiotoiminta olisi mahdollinen. Ei onnistu helposti.
  • HY wiki olisi alustana tässä tapauksessa paras ratkaisu.
 • Voisiko Muusan ja Kumean sovellusohjeita yhdistää?
  • Ei ole periaattellista estettä. Musiikin kuvailussa on tosin paljon erityisohjeita.
  • Yhdistäminen on iso prosessi ja aluksi keskusteltava periaatteista.

Asiaa lähtevät edistämään aluksi: Ville Huhtala (yhteyshenkilö, Kumean edustaja), Teemu Kokkonen (tekninen asiantuntija), Jaska Järvilehto tai Tapani Moisio (Muusan edustaja). Seuraavassa kuvailuryhmien puheenjohtajien kokouksessa sovitaan tarkemmin kuka tekee mitäkin.

13.15- 13.45 Aikamerkinnöt: minkälaisia aikamääreitä voidaan käyttää MARC 21 -formaatin kentissä 008/07–14, 045, 033, 046, 306, 388 ja 648? / Kumea ja Muusa

 • Muusa alustaa
 • Kumea kommentoi

Keskustelua

 • EDTF huomioi ISO-8601 standardin
 • Eri aikamääreet saattavat liittyä eri entiteetteihin. Teos, ekspressio, toimija
 • Koodimuotoisia merkintöjä on helpomipi hyödyntää esim. Finnan kaltaisissa hakuliittymissä. Vapaamuotoiset huomautuskentät hankalampia asiakasliittymissä.


13.45 - 14.15 Aikaontologia: missä mennään / Sisku

 • Sisku alustaa
 • Muut ryhmät kommentoivat

Keskustelua

 • Tarvitaanko esim. 060-luku merkitä tällä tarkkuudella? Antiikintutkimuksessa tarvitaan mahdollisuuksia merkitä tarkkoja ajanjaksoja tai kausia
 • Ensimmäinen, toinen ja kolmas vuosituhat käyttöön käsitteenä? Vähentäisi esim. ilmauksen 1000-luku väärin ymmärtämistä? Toisaalta halutaan eroon sanallisista ilmauksista, koska ovat kielisidonnaisia.
 • Sisku käsittelee avoimia kysymyksiä ja sen jälkeen asiaa käsitellään asiantuntijaryhmien puheenjohtajien kokouksessa.
 • Entä käsitteet barokki, antiikki ym.? Nämä ovat hankalia, koska ajanjakso ei tarkasti määriteltävissä ja se vaihtelee eri maissa tai eri alueilla.
 • Olisiko aikaontologia osa YSOa? Luultavasti YSO-paikkoihin verrattavaissa oleva YSOn osaontologia? Tätä ei ole vielä päätetty.

14.15-14.20 Lyhyt tauko

14.20- 14.40 Ajanjakson RDA-linjaukset / Kusti ja Sisku

 • Sisku alustaa
 • Kusti täydentää

14.40 - 15.00 ISO 8601-standardi ja MARC 21 / Kusti ja Kumea

Keskustelua

 • Toikun kommentteja kaivataan tähän. Miten ISO 8601 standardia toteutetaan käytännössä? Puheenjohtajien kokouksessa käsitellään myös tätä kysymystä.

 • No labels