Arkisto- ja museoaineistojen tunnisteet huomioidaan Finnassa entistä paremmin. Kyseisiä tunnisteita on voinut käyttää Finnan perushaussa aiemminkin, mutta uuden kehitysaskeleen myötä arkisto- ja museoaineistojen tunnisteita voi hyödyntää myös tarkennetussa haussa.  

Tarkennetun haun ISBN/ISSN-kentän nimi on nyt ”Tunniste”. Aiempi ISBN/ISSN-kenttä oli vain kirjastoaineistojen käytössä, mutta uusi Tunniste-kenttä kattaa kirjastoaineistojen tunnisteiden lisäksi myös museoiden ja arkistojen käyttämät tunnisteet, jotka tallennetaan seuraaviin Finnan indeksin kenttiin:

- isbn
- issn
- other_issn_isn_mv
- identifier

Finnan asiakaswikin taulukosta näet formaattikohtaisesti, mistä tiedot edellisiin kenttiin tulevat. Käytännössä haku kohdistuu esimerkiksi museoaineistoilla toistaiseksi vain ensimmäiseen LIDOn workID-kentässä tulevaan tunnisteeseen, joka näkyy tietuesivulla kohdassa Inventaarionumero.

Tunnisteisiin liittyvä kehitystyö jatkuu kuitenkin edelleen, ja tulevaisuudessa on tarkoitus, että tarkennetun haun Tunniste-kohdistus kattaa aineistojen tunnisteet laajemmin. Lisäksi hakujen kohdistusta myös muihin pysyviin tunnisteisiin tullaan kehittämään.

Ohjeet Finna-näkymien ylläpitäjille

Kirjastot:

Jos haluatte säilyttää ISBN/ISSN-kentän aiemman version omassa näkymässänne, tulee teidän muuttaa oletustermi haluamaksenne käännöstiedoston kautta. Tarkempi ohje löytyy viestin lopusta.

Arkistot/museot:

Jos [Advanced_Searches]-asetusta ei ole yliajettu teillä local/config/vufind/searches.ini-tiedostossa hallintaliittymän tiedostonhallinnassa, teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Muuten katsokaa, että

  • ISN = adv_search_isn on kommentoitu pois ja
  • Identifier = adv_search_identifier ei ole kommentoitu pois edellä mainitussa tiedostossa.

; -merkki (puolipiste) edessä tarkoittaa, että on kommentoitu pois.

Tarkennettuun hakuun on lisätty myös kaksi uutta hakukenttää:

  • kuvaus (aineiston yleinen kuvaus, näkyy aineistosivulla otsikon alla)
  • paikka/alue (maantieteellinen sijainti)

Mikäli haluatte näiden olevan käytössä näkymässänne, tarkistakaa, että näkymään tehdyt aiemmat personoinnit eivät poista uusia kenttiä käytöstä.

Ohje kirjastoille ISBN/ISSN-kentän säilyttämiseen

1. Mene hallintaliittymän tiedostonhallinnassa tiedostoon local/config/vufind/searches.ini.

2. Lisää tiedostoon seuraavanlainen asetus:

[Advanced_Searches]
AllFields = adv_search_all
Title = adv_search_title
;JournalTitle = adv_search_journaltitle
Author = adv_search_author
Subject = adv_search_subject
description = adv_search_description
geographic = adv_search_geographic
Classification = adv_search_classification
;CallNumber = adv_search_callnumber
ISN = adv_search_isn
;Identifier = adv_search_identifier
Series = adv_search_series
toc = adv_search_toc
publisher = adv_search_publisher
PublicationPlace = adv_search_publication_place
year = adv_search_year
Holdings = adv_search_callnumberY

3. Yllä oleva on Finnan alkuperäinen tarkennetun haun optio. Jos kohtaa on jo valmiiksi muokattu näkymässänne, tarkistakaa, että ISN = adv_search_isn ei ole kommentoituna pois. Mikäli haluatte, voitte poistaa kohdasta myös muita hakuoptioita. 

4. Varmistakaa, että samassa tiedostossa sijaitseva asetus:

override_full_sections = " Advanced_Searches"

on asetettu kohtaan:

Parent_Config

Kyseinen kohta näyttää tiedostossa /local/config/vufind/searches.ini esimerkiksi tältä:

[Parent_Config]
relative_path = "../finna/searches.ini"
override_full_sections = "Advanced_Searches"

Tämä asetus yliajaa Finnan perusasetuksen.


Lisätiedot:
Finnan palvelupiste
finna-posti@helsinki.fi