Blog from March, 2021

Kansalliskirjaston ja Ex Libriksen sopimusneuvottelut siirtymisestä Primo Central Indexin (PCI) käytöstä Central Discovery Indexiin (CDI) on saatu päätökseen. Käytöstä on solmittu toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Asiaan liittyviä muutoksia esitellään webinaarissa 15.4.

Neuvottelutuloksella varmistimme, että keskitetty indeksi (CDI) voidaan tarjota jatkossakin Finnaa ensisijaisena asiakaskäyttöliittymänään käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille osana  Finnan palvelukokonaisuutta. Lisäksi neuvottelimme SFX-linkityspalvelusta, jonka käyttämiseen Alma-kirjastojärjestelmään siirtyneillä kirjastoilla ei enää ole ollut tarvetta. SFX tullaan tarjoamaan Koha-järjestelmää käyttäville OKM:n hallinnonalan korkeakoulukirjastoille entiseen tapaan osana Finnan palvelukokonaisuutta.

Muutokset heijastuvat Finnan palvelusopimuksen linkityspalvelua ja keskitettyä indeksiä koskeviin sopimusliitteisiin. Käynnistämme korkeakoulukirjastoille suunnatun kommenttikierroksen sopimusliitteiden muutoksista 6.4.2021. Julkaisemme tuolloin muutosluonnokset ja tiedotamme tarkemmin, miten ja missä aikataulussa kommentteja voi antaa.

Ilmoittaudu webinaariin

Järjestämme muutoksista webinaarin 15.4.2021 klo 14.00 - 15.30. Tutustu webinaariohjelmaan.

Ilmoittaudu webinaariin ja jätä ennakkokysymyksiä.

Ilmoittauduthan viimeistään 13.4.2021. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen webinaaria.


Lisätietoa neuvottelutuloksesta:

Kristiina Hormia-Poutanen
Johtaja, Kirjastoverkkopalvelut
kristiina.hormia@helsinki.fi

Kansalliskirjasto järjestää Finnassa mukana oleville organisaatioille sektorikohtaisia tapaamisia huhtikuussa 2021. Tapaamisissa pääsee kuulemaan ja keskustelemaan Finnan ajankohtaisista asioista oman sektorin näkökulmasta. Olet tervetullut osallistumaan useamman sektorin tapahtumaan, mikäli koet sisällön hyödylliseksi.

Tapaamiset järjestetään etänä käyttäen Zoomia.


Alla tarkemmat tiedot tapaamisista:

Yleisten kirjastojen tapaaminen 16.4. klo 11.15-14.00 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Arkistojen tapaaminen ti 20.4. klo 10.00-12.15 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Museoiden Finna-foorumi ke 21.4. klo 10-16 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen tapaaminen  27.4. klo 9.45-12.15 Alustava ohjelma Finnan asiakaswikissä.


Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.in/FinnanSektoritapaamisetKevat2021


Tervetuloa!

Finnan tarkennettuun hakuun on lisätty uusia haun kohdistimia, joiden avulla haun tarkentaminen nimekkeen ja otsikon mukaan on entistä helpompaa. Etenkin useat kirjastot ovat toivoneet uusia kohdistimia, jotka on nyt otettu käyttöön kaikissa Finnan näkymissä.  

Aiemmin hakuryhmiin on voinut lisätä hakuehtoja, joilla haun on voinut kohdistaa teoksen nimekkeeseen tai otsikkoon. Nyt nimekkeen tai otsikon mukaan voi kohdistaa haun kolmella eri tavalla:

1. Nimeke/otsikko sisältää  

Haun kohdistin toimii samalla tavalla kuin nimeke/otsikko-kenttään kohdistaminen toimi aikaisemmin. Se siis täsmää nimeke/otsikko-kenttään missä tahansa kohdassa.

2. Nimeke/otsikko alkaa

Haun kohdistin täsmää ainoastaan tietueisiin, joista haettu merkkijono löytyy otsikko-kentän alusta. Näin voit hakea esimerkiksi kirjoja tai kappaleita, joiden nimen alun muistat, tai esimerkiksi Aku Ankan taskukirjan eri numerot. 

3. Nimeke/otsikko täsmälleen 

Kenttä löytää hakemasi aineistot nopeasti silloin, kun tiedät haettavan aineiston nimikkeen täsmällisesti.  Löydät esimerkiksi Maija Vilkkumaan kappaleen ”Ei” helposti.

Huom! Jos uudet ominaisuudet eivät ole tulleet näkyviin omassa näkymässäsi, tarkista, ettei tarkennetussa haussa näytettäviä kohdistuksia ole muokattu paikallisesti. Katso tarkempi ohje: Tarkennetun haun kentät.


Finnan kehityksen kärjessä vuonna 2021 ovat perusominaisuuksien ja käytettävyyden vahvistaminen. Merkittävässä roolissa ovat myös Finna.fi:n konsepti ja aineistojen sujuva käyttö. 

”Finna on entistä keskeisempi osa siihen osallistuvien organisaatioiden toimintaa, mikä korostaa toimivien peruspalveluiden tärkeyttä. Myös integraatiot Finnan ja muiden sähköisten työkalujen välillä ovat lisääntyneet, joten Finnaa hyödynnetään entistä monipuolisemmin” kertoo Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö.  

Finnan parissa työskentelevien arkea tullaan vuoden aikana helpottamaan esimerkiksi tuomalla hallintaliittymään sellaisia ominaisuuksia, joita on ennen voinut työstää vain koodipuolella. Finnan hallintaliittymän parannukset keskittyvät erityisesti etusivujen ja sisältösivujen entistä sujuvampaan hallinnointiin. 

Toive Finnan hallintaliittymän kehittämisestä tuli vahvasti esiin vuoden 2020 asiakaskyselyssä sekä muissa yhteistyökumppanien kanssa käydyissä keskusteluissa. Hallintaliittymän ongelmakohtia poimittiin mm.  haastattelemalla hallintaliittymän käyttäjiä.  

”Näkymien räätälöintiä on pyritty tehostamaan, jotta muutostarpeisiin kyetään vastaamaan nopeammin. Finna-verkkoalustan käyttöä pyritään jatkossa helpottamaan myös verkkokoulutuksilla ja parantamalla käyttöohjeita.  

Aineistojen kuratoinnin ja sisällöntuotannon mahdollisuuksia vahvistetaan ja suosikkilista-toiminnallisuutta kehitetään entistä joustavammaksi kaikissa Finnan käyttöliittymissä. Asiakasorganisaatioille halutaan tarjota mahdollisuus tuottaa omia sisältökokonaisuuksiaan, jollaisia on tällä hetkellä tarjolla esimerkiksi Finna Luokkahuoneessa. 

Finna.fi:n tarjontaa ja kohderyhmiä tarkennetaan 

Kaikkien Finnaan osallistuvien organisaatioiden aineistot yhteen kokoavaa Finna.fi:tä kehitetään, ja aineistomäärältään huikean suuren palvelun halutaan olevan entistä helpommin lähestyttävä. 

”Työstämme yhdessä asiakasorganisaatioiden ja konsortioryhmän kanssa ajatusta siitä, miten Finnan rikas aineisto saadaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla ja millaisille eri käyttäjäryhmille palvelusta olisi iloa ja hyötyä” Maria Virtanen, Finnan johtava palvelusuunnittelija kertoo.   

Katse aineistojen sujuvaan käyttöön 

Miljoonat aineistot ja niiden sujuva käyttö ovat Finnan palvelun ydintä. Tulevina vuosina hakutoiminnot tulevat paranemaan usealla tavalla. Moottorina ja mahdollistajana tälle toimivat mm. aiempaa kattavammat aineistotiedot.  

Esimerkiksi valokuvia on jatkossa mahdollista hakea koon perusteella, sillä uusissa museohallintajärjestelmissä tieto kuvan resoluutiosta sisältyy kuvailutietoihin. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa esim. 3D-kuvien näyttäminen suoraan Finnassa. 

Hakutoimintojen kehittäminen liittyy tiiviisti myös tieteentekijöille tarjottavien palveluiden vahvistamiseen.  

”Korkeakoulujen sähköisiin aineistoihin liittyvää käytettävyyden parantamista jatketaan, ja kehitämme korkeakoulukirjastojen verkkokirjastomallia yhteistyössä kirjastojen kanssa. Selvitämme myös mahdollisuutta hyödyntää viittaustietoja tutkimusjulkaisujen löydettävyyden parantamiseksi”, Erkki Tolonen kertoo.  

 Vuoden aikana keskitytään myös Avointen oppimateriaalien kirjaston integrointiin ja Finna Tutkijasalin kehittämiseen.

Finnan kehityskohteista käydään jatkuvaa keskustelua asiakasorganisaatioiden kanssa eri foorumeilla. Finna-tiimi etsii uusia ideoita ja kuulee osallistuvien organisaatioiden näkemyksiä esimerkiksi sektorikohtaisissa asiakastapaamisissa, joita järjestetään useita joka vuosi. Näiden lisäksi myös muihin tapaamisiin ja webinaareihin kannattaa osallistua, tai kertoa näkemyksistään esimerkiksi Finnan keskustelufoorumilla, josta saa tarvittaessa apua myös esimerkiksi teknisiin ongelmatilanteisiin.  

Tutustu Finnaan osallistuvien organisaatioiden ja intressiryhmien edustajien muodostaman Finna-konsortioryhmän hyväksymään vuosisuunnitelmaan:  

https://www.kiwi.fi/display/Finna/Suunnitelmat+ja+raportit Haaveiletko museokäynnistä? Etsitkö sisältöjä etäopetukseen? Tai tarvitsetko materiaalia opintoihisi, mutta kirjastot ovat vain rajoitetusti auki? Kaiken tämän äärelle pääset Finna.fi-hakupalvelussa, joka on koti miljoonille kulttuurin ja tieteen aarteille.
 

Kokosimme Finnan sisällöistä viisi vinkkiä, jotka ilahduttavat korona-arjessa. Lue tiedote Finna.fi:stä.


Finnaan on valmisteilla Tutkijasali, joka mahdollistaa tietosuojattujen aineistotietojen hyödyntämisen. Tulevaisuudessa tavoitteena on tarjota pääsy myös tietosuojattuun digitaaliseen aineistoon. Tutkijasali sujuvoittaa sekä arkistojen että arkistojen käyttäjien työtä, ja vähentää fyysisen asiakaspalvelun tarvetta. Palvelu on myöhemmin myös kirjastojen ja museoiden käytössä.

Tutkijasalin pilotoinnin aikataulu on viivästynyt suunnitellusta muutamalla kuukaudella. Viivästyksen syynä ovat AHAA-taustajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät avoimet kysymykset sekä Tutkijasaliin liittyvän yhteisrekisterisopimuksen keskeneräisyys. Nämä on tarkoitus ratkaista huhtikuun aikana. Mikäli prosessi etenee suunnitelmien mukaan, pilotointi alkaa toukokuussa.

Viivästyneen aikataulun vuoksi suunnittelemaamme Tutkijasali-webinaaria ei toteuteta vielä tänä keväänä. Tutkijasalin hyödyntämisestä kiinnostuneet voivat kuitenkin lähettää kysymyksiä tai yhteystietonsa jo nyt osoitteeseen finna-posti@helsinki.fi.

Tutkijasali tulee tarjoamaan helppokäyttöisen, arkistoalan lainsäädännön sekä tietosuojalain vaatimukset tarkasti huomioivan työkalun arkistotiedon tarjoamiseen. Sen avulla esimerkiksi tutkijat pääsevät selaamaan kuvailu- ja luettelointitietoja tietosuojatuista aineistoista. Tutkijasalin kehittyessä tarkoitus on mahdollistaa myös pääsy suoraan aineistoihin.


Arkisto- ja museoaineistojen tunnisteet huomioidaan Finnassa entistä paremmin. Kyseisiä tunnisteita on voinut käyttää Finnan perushaussa aiemminkin, mutta uuden kehitysaskeleen myötä arkisto- ja museoaineistojen tunnisteita voi hyödyntää myös tarkennetussa haussa.  

Tarkennetun haun ISBN/ISSN-kentän nimi on nyt ”Tunniste”. Aiempi ISBN/ISSN-kenttä oli vain kirjastoaineistojen käytössä, mutta uusi Tunniste-kenttä kattaa kirjastoaineistojen tunnisteiden lisäksi myös museoiden ja arkistojen käyttämät tunnisteet, jotka tallennetaan seuraaviin Finnan indeksin kenttiin:

- isbn
- issn
- other_issn_isn_mv
- identifier

Finnan asiakaswikin taulukosta näet formaattikohtaisesti, mistä tiedot edellisiin kenttiin tulevat. Käytännössä haku kohdistuu esimerkiksi museoaineistoilla toistaiseksi vain ensimmäiseen LIDOn workID-kentässä tulevaan tunnisteeseen, joka näkyy tietuesivulla kohdassa Inventaarionumero.

Tunnisteisiin liittyvä kehitystyö jatkuu kuitenkin edelleen, ja tulevaisuudessa on tarkoitus, että tarkennetun haun Tunniste-kohdistus kattaa aineistojen tunnisteet laajemmin. Lisäksi hakujen kohdistusta myös muihin pysyviin tunnisteisiin tullaan kehittämään.

Ohjeet Finna-näkymien ylläpitäjille

Kirjastot:

Jos haluatte säilyttää ISBN/ISSN-kentän aiemman version omassa näkymässänne, tulee teidän muuttaa oletustermi haluamaksenne käännöstiedoston kautta. Tarkempi ohje löytyy viestin lopusta.

Arkistot/museot:

Jos [Advanced_Searches]-asetusta ei ole yliajettu teillä local/config/vufind/searches.ini-tiedostossa hallintaliittymän tiedostonhallinnassa, teidän ei tarvitse tehdä mitään.

Muuten katsokaa, että

  • ISN = adv_search_isn on kommentoitu pois ja
  • Identifier = adv_search_identifier ei ole kommentoitu pois edellä mainitussa tiedostossa.

; -merkki (puolipiste) edessä tarkoittaa, että on kommentoitu pois.

Tarkennettuun hakuun on lisätty myös kaksi uutta hakukenttää:

  • kuvaus (aineiston yleinen kuvaus, näkyy aineistosivulla otsikon alla)
  • paikka/alue (maantieteellinen sijainti)

Mikäli haluatte näiden olevan käytössä näkymässänne, tarkistakaa, että näkymään tehdyt aiemmat personoinnit eivät poista uusia kenttiä käytöstä.

Ohje kirjastoille ISBN/ISSN-kentän säilyttämiseen

1. Mene hallintaliittymän tiedostonhallinnassa tiedostoon local/config/vufind/searches.ini.

2. Lisää tiedostoon seuraavanlainen asetus:

[Advanced_Searches]
AllFields = adv_search_all
Title = adv_search_title
;JournalTitle = adv_search_journaltitle
Author = adv_search_author
Subject = adv_search_subject
description = adv_search_description
geographic = adv_search_geographic
Classification = adv_search_classification
;CallNumber = adv_search_callnumber
ISN = adv_search_isn
;Identifier = adv_search_identifier
Series = adv_search_series
toc = adv_search_toc
publisher = adv_search_publisher
PublicationPlace = adv_search_publication_place
year = adv_search_year
Holdings = adv_search_callnumberY

3. Yllä oleva on Finnan alkuperäinen tarkennetun haun optio. Jos kohtaa on jo valmiiksi muokattu näkymässänne, tarkistakaa, että ISN = adv_search_isn ei ole kommentoituna pois. Mikäli haluatte, voitte poistaa kohdasta myös muita hakuoptioita. 

4. Varmistakaa, että samassa tiedostossa sijaitseva asetus:

override_full_sections = " Advanced_Searches"

on asetettu kohtaan:

Parent_Config

Kyseinen kohta näyttää tiedostossa /local/config/vufind/searches.ini esimerkiksi tältä:

[Parent_Config]
relative_path = "../finna/searches.ini"
override_full_sections = "Advanced_Searches"

Tämä asetus yliajaa Finnan perusasetuksen.


Lisätiedot:
Finnan palvelupiste
finna-posti@helsinki.fi