Musiikkikirjastojen käytössä olleen Hankalat musiikkinimet -ohjeluettelon sisältämät henkilöt ja yhteisöt on kuvailtu Asteri-tietokantaan.

Asterin auktoriteetteja voi tarkastella KANTOssa (https://finto.fi/finaf/fi/) tai Kansalliskirjaston hakupalvelun Toimijat-hakua käyttäen (https://kansalliskirjasto.finna.fi/Authority/Home).

Hankalat musiikkinimet -luetteloa ei ole enää erillisenä, vaan nimet ovat osana Asteri-tietokantaa Kansalliskirjaston muiden auktoriteettien kanssa.

Hankalat musiikkinimet julkaistiin alun perin paperiversiona vuonna 1995. Sen sisällöstä vastasi Luumu-ryhmä. Myöhemmin luettelo siirrettiin verkkoon Musiikkikirjastot.fi-alustalle. Luettelo poistui käytöstä, kun kirjastot.fi-sivuston käyttämä julkaisualusta vaihdettiin vuonna 2018.

Ohjeluettelon sisältämät nimet on käyty läpi Kansalliskirjastossa nykyisten RDA-kuvailusääntöjen kannalta. Luumu-ryhmän tekemät ratkaisut on säilytetty siltä osin kuin ne ovat RDA:n mukaisia. RDA:n kanssa yhteensopimattomat hakutiedot on pyritty korjaamaan RDA:n mukaisiksi.

Tarkempia tietoja Hankaliin musiikkinimiin liittyen ja lisäohjeita muidenkin toimijoiden hakutietojen muodostamiseen saa Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelulta: toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.  

Lisätietoa KANTOsta löydät Kansalliskirjaston tiedotteesta: https://www.kiwi.fi/x/EoHPCw.

  • No labels