Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2018.3.Boethius. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Tämä versio on optimoitu TopBraid Composer-editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles julkaistiin vuoden 2017 alussa. Nyt julkaistu 2018.3.Boethius vastaa YSOn tilaa 1.3.2018 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2018.3.Boethius 

Boethius sisältää seuraavia, Aristoteles-versiosta puuttuvia uudistuksia:

  • kaikki vuoden 2017 aikana YSOon lisätyt uudet käsitteet sekä olemassa oleviin käsitteisiin tehdyt muutokset
  • tietomallia on huomautusominaisuuksien osalta yhdenmukaistettu ja rikastettu: rdfs:comment-kenttää ei enää käytetä, sen sijaan käytössä ovat skos:note, skos:scopeNote sekä skos:definition
  • huomautus- ja määritelmäteksteihin on sisällytetty linkkejä toisiin käsitteisiin, ks. esim. http://finto.fi/yso/fi/page/p7061

YSOn tarkoituksena on yhdistää ja yhdenmukaistaa metatieto yli organisaatiorajojen. Ja kuten myöhäisantiikin filosofi Boëthius, jolta uusi YSO-versio lainaa nimensä, on todennut: "Ykseys on tarkalleen sama asia kuin hyvyys.”

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Alkuperäisen blogitekstin lisännyt Tuomas Palonen, viimeksi muokattu huhtikuuta 05, 2018