Kansalliskirjasto on työstänyt Melinda-Alma-integraatiota yhteistyössä Alma-järjestelmän käyttöönottavien kirjastojen ja Ex Libriksen kanssa. 1. aallon Suomen Alma-kirjastot ovat aloittaneet kuvailun ja kuvailutietueet siirtyvät integraation avulla Almasta Melindaan. Integraation perustoiminnallisuudet toimivat, mutta joidenkin lisätoimintojen osalta on vielä kehitettävää. Kansalliskirjasto on lähettänyt palautekyselyn 1. aallon kirjastoille toukokuussa. Nyt valmistellaan Melinda-integraatiota 2. aallon kirjastoille, jotka ottavat Alma-järjestelmän käyttöön heinäkuussa.

Melinda-Alma-toimintamallityöryhmä on keskustellut aktiivisesti kuvailuun liittyvistä asioista

Toimintamallityöryhmä on kokoontunut muutaman viikon välein käsittelemään Alman ja Melindan välisiä kuvailun yksityiskohtia ja käytännön asioita. Kaikki käsitellyt asiat on koottu aiheittain Melindan asiakaswikiin Yhteisesti sovittavat asiat -sivulle. Ryhmässä on mukana niin ensimmäisen kuin toisen aallon Alma-kirjastojen kuvailijoita, sekä Kansalliskirjaston Melinda-palvelusta Alma-integraation tekninen vastuuhenkilö Minttu Hurme, kuvailu- ja MARC 21 -vastuuhenkilö Minna Kantanen, sekä Alma-yhteyshenkilö Tanja Vienonen. Kokoukset on koettu hyödyllisiksi, koska Alma-kirjastojen edustajat ovat päässeet jakamaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä uuden järjestelmän kanssa toimimisesta. Seuraava kokous järjestetään 5.6.2020.

Samaan aikaan Alma-kirjastojen kuvailijoista muodostettu työryhmä on koonnut Helsingin yliopiston wikisivuille Ohjeita Alma-kuvailijoille. Ohjeiden työstö jatkuu ja niihin voi ehdottaa lisäyksiä esimerkiksi vastaamalla tähän viestiin, välitän viestinne eteenpäin työryhmälle. Almaan liittyvät toimintaohjeet linkitetään Melindan toimintaohjeeseen sen jälkeen kun Alma-ohjeet on siirretty Suomen Alma-kirjastoilla suunnitteilla olevaan Alma-wikiin. Muutoksia ohjeisiin tulee ainakin Alman metadataeditorin päivityksen vuoksi.

Toisen aallon kirjastoista on saatu viime aikoina lisävahvistusta toimintamallityöryhmään, tervetuloa uudet jäsenet! Toimintamallityöryhmän kokousmuistiot päivitetään kokouksen aikana Melindan avoimeen asiakaswikiin, josta ne kannattaa käydä lukaisemassa tuoreeltaan.

Webinaarit Alma-kuvailijoille

Maaliskuussa järjestettyyn Melinda-Alma-webinaariin osallistui parhaimmillaan yli 130 henkeä, kiitos kaikille osallistumisesta. Webinaarissa esiteltiin 1. aallon Alma-käyttöönottoa, Melinda-integraatiota, sekä Almassa kuvailua yleisesti. Webinaarin tallenne ja esitysmateriaalit löytyvät tapahtuman sivulta Melindan asiakaswikistä: Melinda-Alma-webinaari 2020-03-19. Seuraavaa webinaaria on alustavasti suunniteltu syys-lokakuun vaihteeseen ja siinä perehdytään tarkemmin Almassa toimimiseen erityisesti Melinda-yhteistyön kannalta.

Melinda-Alma-integraatio ja vielä selvitettävät asiat

Melindan ja Alman välinen kuvailuintegraatio on toiminut jo jonkin aikaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Alma-järjestelmää käyttävien kirjastojen kuvailijat kuvailevat aineistot Almaan, josta tietueet julkaistaan Melindaan siihen varatulla toiminnolla. Integraatiossa vielä selvitettäviä asioita ovat Low publishing -toiminnon low tagin poisto-ominaisuus, Fennica-tietueiden replikointi VST-prosessin kautta vapaakappalekirjastoille, sekä 0-osakentällisten auktoriteettien lataaminen Alman Community Zonelle. Sekä Low publishing -toiminto että 0-osakentälliset auktoriteetit vaativat toimia Ex Librikseltä, VST-prosessia testataan Turun yliopiston kirjastossa.

Osakohdetukea ei ole integraatiossa toistaiseksi tutkittu, mutta asiaa selvitetään Tampereen yliopiston kirjastossa. Nyt osakohteita käsitellään integraatiossa kuten yksittäisten julkaisujen tietueita.

Toisen aallon kirjastot hoitavat Melinda-integraation itse Ex Librikseltä ja Kansalliskirjastosta saamiensa ohjeiden mukaan ja se pyritään saamaan valmiiksi hyvissä ajoin ennen varsinaista käyttöönottoa heinäkuun lopulla. Melinda-palvelun asiantuntijat auttavat mahdollisissa integraatioon liittyvissä ongelmatilanteissa.

Kysely 1. aallon Alma-kirjastoille

Ensimmäisen aallon Alma-kirjastoilta toivotaan palautetta Melinda-integraatioon liittyvistä asioista vielä toukokuun aikana. Näiden kirjastojen edustajat voivat käydä vastaamassa kyselyyn tästä linkistä: https://www.lyyti.fi/questions/5bd204a5d4

Samanlainen palautekysely tehdään 2. aallon kirjastoille Alma-järjestelmän käyttöönoton jälkeen syksyllä. Tulokset käsitellään toimintamallityöryhmässä ja palaute lähetetään kootusti tiedoksi Suomen Alma-kirjastojen ohjausryhmälle.


Voitte lähettää mahdolliset tiedustelut ja lisäkysymykset Melindan palvelupostiin melinda-posti@helsinki.fi