Keväällä 2019 tehtiin kaksi erillistä käyttäjätutkimusta Finnaa koskien. Finnan käyttäjäkyselyn 2019 avovastauksien analyysissä perehdyimme tällä kertaa erityisesti sähköisten aineistojen löytämiseen ja käyttämiseen korkeakoululukirjastoissa. Vastauksia saatiin tutkijoilta, opettajilta ja opiskelijoilta koskien 43 eri korkeakoulukirjaston näkymää. Eficode Oy:ltä tilattiin Finna ja e-aineistot käyttäjätutkimus, jossa yhteistyökirjastoina olivat Oulun yliopiston kirjasto ja Metropolian kirjasto. Tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti, miten opettavat tutkijat ja opiskelijat hakevat ja käyttävät e-aineistoja sekä Finnan korkeakoulukohtaisia käyttöliittymiä. Näiden kahden käyttäjätutkimuksen lisäksi olemme teettäneet keskitetyn indeksin PCI:n käytöstä kertovan analyysin: Korkeakoulukirjastojen hakujen käyttö 2018.

Molemmista käyttäjätutkimuksista tehtyihin raportteihin ja analyysin tuloksiin voit nyt tutustua tarkemmin Finnan asiakaswikissä. Lisäksi esittelemme käyttäjätutkimusten keskeisimpiä tuloksia lyhyesti seuraavassa Missä mennään -webinaarissa 20.9.2019. Kirjastoverkkopäivillä (23. – 24.10.2019) käyttäjätutkimuksista nousseita teemoja työstetään työpajassa otsikolla ” E-julkaisut sujuvammin kirjastojen asiakkaille - kohti yhteisiä ratkaisuja”. Työpaja on suunnattu sekä yleisille kirjastoille että korkeakoulukirjastoille. Ilmoittautuminen Kirjastoverkkopäiville avataan myöhemmin.