You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

1. ASTERI-NIMITIETOKANTA

Asteri-nimitietokanta on erillinen resurssi/tietovaranto Melindassa (FIN11 - Asteri - nimet). Asteriin päästään seuraavalla tavalla: ALEPH > Connect to… > FIN11 - Asteri - nimet (tarvitaan erityisesti silloin, kun tehdään uutta tietuetta tai haetaan Asterin id:llä).

 

 

2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ

Vasemmassa laidassa olevat välilehdet: Record Tab , Items Tab  , Admin. Tab  ja Search Tab .

3. AUKTORITEETTIEN HAKEMINEN

Auktoriteettitietuetta voi hakea sana- ([F] Find) tai selaushaulla ([B] Browse). Lisätietoja erilaisista hakumahdollisuuksista, ks. Alephin ohjeet (linkki pääsivulle) > Aleph 23 User Guide - Search (englanniksi, 29 sivua).

Sanahaun näkymä:

pikanäppäinkomento?

Selaushaun näkymä. Mm. henkilöitä ja yhteisöjä voi hakea omalla selausindeksillä.

 

Selaushaun tuloksen näkymä:

Sarakkeessa Auth. info näkyy, onko indeksissä oleva tekijäkirjaus auktoriteettitietueen 100- vai 400-kentässä. Hakutulosnäkymän oikeassa reunassa olevia painikkeita painamalla pääsee joko katsomaan (Show) tai muokkaamaan (Catalog) tietuetta.

 

4. UUSI AUKTORITEETTITIETUE

Uusia auktoriteettitietueita luodaan joko valitsemalla tallennusalustaa (Open Templete) tai vanhan a-tietueen pohjalta (Duplicate Record). [PIKANäPPÄINKOMENTO?]

Muista: Ennen kun teet uutta auktoriteettitietuetta, tarkista, onko toimija mahdollisesti jo auktorisoitu (bib-tietueessa tekijäkirjauksen yhteydessä voi käyttää Ctrl+F3-komentoa) tai kyseistä nimeä voisi hakea eri nimenmuodoilla. tarkenna vielä?

Tallennusalustat Alephissa: Tallennusalustat Alephissa

 

  • No labels