Ryhmä pohtii, miten hallinnoidaan yhteistä kehittämisehdotusten ja virheiden listaa.

Miten kehittämisehdotuksia ja virheitä seurataan

Miten tutkitaan, mitkä asiat ovat korjaantuneet jo Koha-Suomen kehityksessä tai KV-kehityksessä

Miten valmistellaan päätöksentekoa siitä, mitä asioita kehittäjät tekevät

Vetäjä: Minna Kivinen

 

Miten raportoidaan virheistä

 • Kehittäjät toivovat, että Redmineen tehtäisiin kaikki kirjaukset
 • Redminen käyttö vaatii kouluttamista ja yhteisten käytäntöjen sopimista
 • Toinen vaihtoehto voisi olla lähettää virheet ja kehittämistoiveet esimerkiksi sähköpostilla ja kehittäjä kirjaa ne Redmineen tiketeiksi
 • Yleisillä kirjastoilla on omat käytännöt tikettien hallintaan ja kehittämistoiveista äänestetään
 • Redmine ei tue keskustelua vaan foorumi voisi toimia siinä
  • Foorumi voisi toimia paremmin siinä vaiheessa, kun kirjastot ovat jo ottaneet käyttöön
  • Foorumi vaatisi aktivointia ja selvyyttä siitä miten sitä voisi käyttää
  • Standupit ovat korvanneet keskustelufoorumia
 • On hankala erottaa mikä on bugi ja mikä on kehittämisehdotus
 • Monta eri kanavaa, mihin laittaisi asiat

Dokumentointi on tärkeää

 • Pääkäyttäjien tehtävänä dokumentoida
 • Valintojen vaihtoehtoja tarvitaan tueksi

Miten seurataan onko KV-kehittämisessä ratkaistu jokin asia vai ei?

 • Kehittäjien tehtävänä? Pääkäyttäjille voi olla haasteellista tutkia asiaa
 • Pääkäyttäjien on hyvä olla mukana, jotta on ymmärrys siitä että ratkaisu on oikea
 • Onko maailmalla tehty aputyökaluja rajapinnan päälle, mistä saisimme tietoa siitä?

 

Päätöksenteon valmistelu

 • Kehittäjät käyvät virheitä ja kehittämisehdotuksia läpi ja kirjaavat mitä tekeminen vaatii
  • Jos asia vaatii paljon työtä, viedään eteenpäin päätöksentekoon
  • Kehittäjien tehtävänä selvittää onko jossain muualla tehty
  • Pieni muutos voidaan tehdä ilman suurempaa hallintoa
 • Päätöksenteko liittyy käytössä olevaan resurssiin
 • Kehittämistoiveista äänestäminen
  • Äänestäminen niin, että kaikilla on yhtä monta ääntä voi suunnata "väärään" suuntaan
  • Äänimäärät suhteessa esimerkiksi organisaation rahapanokseen
 • Kehittäjiltä (Kansalliskirjastolta) ehdotus tehtävistä asioista, jonka pääkäyttäjät jalostavat päätösesitykseksi
  • Esimerkiksi kuten Kumea

Ylläpito vs. kehittäminen

 • Voisi olla sellainen malli, että vain ylläpito hankitaan yhteisesti. Kaikki kehittäminen tilataan erikseen.
 • Missä kulkee ylläpidon ja kehittämisen raja? Bugit samaan kasaan.

Versioiden hallinta

 • Mikä olisi läpikäymisen sykli?
 • CSC päivittää kerran kuussa maanantaina palvelimia ja Kansalliskirjasto päivittää muina maanantaiaamuina Kohaa
 • Käyttöönottojen jälkeen tavoitteena saada kaikki korkeakoulut samaan versioon. Kevään aikana käyttöönottaneet jo kesän aikana samaan versioon.
 • Miten muut tahot voisivat osallistua kehittämiseen, esimerkiksi korkeakoulujen opiskelijat

Hyvin tärkeitä korjauksia, jotka eivät voi odottaa isoa versionvaihtoa

 • Varauksen toiminnallisuudet, jotka hyllyvarauksen kohdistumiseen
 • Olennaisesti toimintaa haittaavat toimintaa
 • Omatoimiaikaan liittyvät asiat

 

 

 • No labels