Finto-tiimin osaamista vahvistamaan haetaan

TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA (Information Systems Specialist)

määräaikaiseen työsuhteeseen 31.12.2020 asti. 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde voi olla myös osa-aikainen.

Tietojärjestelmäasiantuntijana vastuullasi on Skosmoksen ja Finto.fi:n jatkokehittäminen osana Finto-tiimiä. Sinulta toivotaan ohjelmointiosaamista (käytämme mm. seuraavia: Python, Javascript, PHP, Java), Linux-osaamista sekä kokemusta REST-rajapinnoista. Linkitetyn datan tekniikoiden (RDF, SPARQL), Linux-palvelinylläpidon sekä ohjelmistotestauksen automatisoinnin tuntemus katsotaan eduksi.

Lisätietoa ja hakuohjeet: https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tietojarjestelmaasiantuntija