You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Paikka: Kansalliskirjaston Fabianian auditorio, Yliopistokatu 1, 2. krs

Aika: 13.2.2019 klo 10-15

Etäyhteys:  https://connect.funet.fi/kk_kuvailu  

Osallistujat: Noin 40

 

Ohjelma:

10.00-10.45 Päätöksenteko- ja jalkautusprosessin läpikäynti (tiedoksi ja toimeksi): (Nina Hyvönen)

 • Miten erilaiset kannat asioihin sovitaan?
 • Miten kuvailun tulevat muutokset jalkautetaan kirjastoihin?
 • Mistä saadaan tukea kuvailuun panostamiseen kirjastoissa? 
 • Miten järjestelmämuutokset vaikuttavat kuvailuun? Onko järjestelmä renki vai isäntä?
 • Mikä on visio kuvailun muutoksesta? Järjestelmäneutraalius vs. järjestelmäriippuvuus?
 • Tietovarantojen eri tasot: kirjastojen tietovarannot ja muistiorganisaatioiden ym. yhteiset tietovarannot
 • "Kokonaisarkkitehtuurinäkymä"

10.45-11.15 RDA-linjaukset: (tiedoksi ja toimeksi): (Marja-Liisa Seppälä)

11.15-11.30 Ryhmien viestintäfoorumin esittely ja käyttöönotto (Nina)

11.30-12.30 Lounas (omakustanteinen) 

12.30-13.30 Kansallisen kuvailukatteen varmistaminen  osana kuvailun toimintaympäristöä (työryhmätyöskentelynä, 5 työryhmän vetäjinä puheenjohtajat)

 • Miten varmistetaan, että keskeinen aineisto (esim. tutkimuksen ohessa tuotettava aineisto) tulisi kuvailtua kirjastojen bibliografisessa verkostossa (Tarja vetäjänä)
 • Mistä kansallisbibliografia huolehtii (Marja-Liisa vetäjänä)
 • Myös pitkäaikaissäilytys olisi huomioitava (Sirpa vetäjänä)
 • Mikä on kuvailuryhmien rooli tässä yhteistyössä (Nina vetäjänä)
 • Myös muu kuin aineiston (auktoriteettitietueiden tuottaminen) kuvailukatteen varmistaminen, esim. teoksen, ekspressiot, toimijoiden kuvailut (Jaakko vetäjänä)
 • Yhteenveto (15 min)

13.30-13.45 Kahvitauko (tilattu)

13.45-14.45 Käytännön kuvailutyöhön liittyvien asioiden käsittelyä ja niistä sopimista (yleiskeskustelu ja konsensus): konkreettiset esimerkit etukäteen jakoon

 • Ajanilmaisemien käytännöt – FAST vai aikamääreiden auktorisointi YSOon (Mirja Anttila alustajana)
 • Teosauktoriteetit: mm. teoslinkitysten siirtäminen teoskuvailuihin  (Jaakko Tuohiniemi alustajana) (esityksen diat)
 • Kiinteämittaisten kenttien kyselyn vastausten käsittely ja jatkojalostaminen (taustaksi tiivistelmä tuloksista) (Satu Niininen alustajana)
 • Translitterointilinjaukset (Katerina Sornova alustajana)

14.45-15.00 Yhteenveto 

 

 • No labels