You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Pääkäyttäjäryhmä on KOHAn käyttöönottoa suunnittelevien kirjastojen pääkäyttäjistä koostuva ryhmä, jossa on vaihtuva vetovastuu. Vetovastuussa on tarkoitus olla sellaisen kirjaston pääkäyttäjä, joka on siirtymässä seuraavassa vaiheessa pilotti- tai tuotantokäyttöön.

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

NimiOrganisaatio NimiOrganisaatio
Ari AhlqvistKansalliskirjasto Johanna MiettunenHaaga-Helia
Katariina HanhisaloXAMK Christian NelsonTritonia
Hannu JokirantaLaurea Mattias NordlingHanken
Pirjo KangasHumak Marjut NuikkaKansallisarkisto
Minna KivinenHAMK Saija PyhtiläMetropolia
Jarkko KniiviläHAMK Tomas RönnArcada
Mia KujalaXAMK Hanna SaarioDiakonia-AMK
Marketta LukkariTilastokeskus Päivi ToikkanenCentria
Hannu MarkkanenJyväskylän yliopisto   


Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)
  • Koha installaatioiden suunnittelu yhteistyössä järjestelmäasiantuntijoiden kanssa (yksi vai useita KOHA installaatioita mm.)
  • KOHAn tietokantarakenteen suunnittelu (esim. nidetaso/varastotietuetaso?)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminen
  • Kokoelmien hallinta
  • Tiedonhaku
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset
  • Hankinta
  • Järjestelmän hallinta
  • Finna
  • Melinda, kuvailu
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

Laajempi käyttöönotto (2019)

 • Pääkäyttäjäryhmän tehtävät laajemmassa käyttöönotossa määritellään myöhemmin

Pääkäyttäjäryhmän alaryhmät

Projektinhallinta

  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist ja Hannu Markkanen

Migraatioryhmä (kevät-kesä)

  • Hannu Markkanen, Ari Ahlqvist, Matti Lassila, Minna Kivinen, Jarkko Kniivilä (HAMK)
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan yhteistyössä kehittäjäryhmän (kehittäjien) kanssa
  • Datan mappaus (jokaisessa kirjastossa tarvitaan syvempää KOHA osaamista)
  • Työkalujen laatiminen

Testiympäristöä suunnitteleva ryhmä

  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist, Hanna Saario, Hannu Jokiranta

Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

  • Kokoelmien hallinta (millaisia kokoelmia on ja miten aineistot järjestetään kokoelmin) - varastotietue
   • Johanna Miettunen, Pirjo Kangas, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Marjut Nuikka
  • Tiedonhaku, virkailijan (mitä on indeksoitu, haun konfiguroinnit, käytettävyys)
   • Hanna Saario, Marketta Lukkari
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset, maksut, asiakasviestit
   • Johanna Miettunen, Päivi Toikkanen, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Mia Kujala
  • Hankinta
   • Katariina Hanhisalo, Johanna Miettunen, , Isabel Nygård-Anturaniemi (Tritonia)
  • Järjestelmän hallinta
   • Christian Nelson, Päivi Toikkanen, Minna Kivinen
  • Raportointi
   • Hanna Saario, Mia Kujala, Pirjo Kangas
  • (Finna)
  • Melinda, kuvailu

E-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä (syksy)

  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
  • Pyritään siihen, että jatketaan kuten ennen

Integraatioryhmä

  • Automaatit, itsepalvelu
  • Omatoimikirjastot
  • RFID (selainpohjainen järjestelmä)

 

 

 

 • No labels