Etäkokous Skypellä, linkki lähetetty s-postilla

Asialista

 • Edellisen kokouksen 20.12.2018 muistio https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=103198686
 • Ajankohtaiskatsaus projektiin
 • määrittelyjä
  • palomuuriavaukset CSC:n palvelimille
   • tällä hetkellä public app1 avoin protokollien TCP/80,210,443 osalta täysin avoin
   • 80, 443 ainakin järkevä rajoittaa vain omalle organisaatiolle. Meillä ei omia OPACeja käytössä, eli selaimen päällä KOHAan ottaa yhteyttä vain virkailijat. Jos tarve virkailijakäyttöön IP-alueen ulkopuolelta, VPN  hoitaa homman.
  • kausijulkaisujen tilanne (kts. caset)
   • saapumisvalvontatiedot siirtyneet KOHAn
   • oli jo luotu pohjia vuodelle 2019
 • Tämän kokouksen teema
  • Laina- ja maksusäännöt & matriisin rakentaminen ylipäänsä voisi olla yksi kiinnostava. Seuraavan kokouksen teema kts. Kokousteemoja. Laina- ja maksusäännöt voisi olla yksi kiinnostava
  • kiinnostava olisi myös selvittää, mitä palvelimella pyörivät cronit on ja mitä ne kukin tekee
  • samoin palvelimen rakenne, mitä mistäkin löytyy ja mitä  pitää etsiä selaimen kautta
 • Muita asioita
  • Ohjausryhmän seuraava kokous on 31.1.2019
  • Palvelinympäristön hankinnan neuvotteluryhmä jatkaa palvelinpalvelun sisällön neuvotteluja CSC:n kanssa. 
  • Ohjausryhmän ja yleiskokouksen asialistat ja muistiot löytyvät kiwi-sivuilta kokoukset-kansiosta https://www.kiwi.fi/x/9QGOBQ.
 • Seuraava kokous
  • Pääkäyttäjäryhmän seuraava kokous on 17.1.2019 klo 13 etäyhteydellä
  • Pääkäyttäjäryhmän viikkokokoukset ovat etäyhteydellä torstaisin klo 13-14.

 • No labels