Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

...