Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)
  • Koha installaatioiden suunnittelu yhteistyössä järjestelmäasiantuntijoiden kanssa (yksi vai useita KOHA installaatioita mm.)
  • KOHAn tietokantarakenteen suunnittelu (esim. nidetaso/varastotietuetaso?)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

...

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminenKuvailu
  • Kokoelmien hallinta
  • Tiedonhaku
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset
  • VarauksetHankintaHankinta
  • Järjestelmän hallinta
  • Finna
  • Melinda, kuvailu
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

...

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

...

Pääkäyttäjäryhmä jakautuu pienempiin ryhmiin

 • Projektinhallinta
  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist ja Hannu Markkanen

 • Migraatioryhmä (kevät-kesä)
  • Hannu Markkanen, Ari Ahlqvist, Matti Lassila, (Minna Kivinen)
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan yhteistyössä kehittäjäryhmän (kehittäjien) kanssa
  • Datan mappaus (jokaisessa kirjastossa tarvitaan syvempää KOHA osaamista)
  • Työkalujen laatiminen

 • Testiympäristöä suunnitteleva ryhmä
  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist, Hanna Saario, Hannu Jokiranta

 • Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät
  • Kokoelmien hallinta (millaisia kokoelmia on ja miten aineistot järjestetään kokoelmin) - varastotietue
   • Johanna Miettunen, Pirjo Kangas, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Marjut Nuikka
  • Tiedonhaku, virkailijan (mitä on indeksoitu, haun konfiguroinnit, käytettävyys)
   • Hanna Saario, Marketta Lukkari
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset, maksut
   • Johanna Miettunen, Päivi Toikkanen, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Mia Kujala
  • Hankinta
   • Katariina Hanhisalo, Johanna Miettunen
  • Järjestelmän hallinta
   • Christian Nelson, Päivi Toikkanen, Minna Kivinen
  • Raportointi
   • Hanna Saario, Mia Kujala, Pirjo Kangas
  • (Finna)
  • Melinda, kuvailu

 • e-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä (syksy)
  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
  Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät
  • Pyritään siihen, että jatketaan kuten ennen

 

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

...