Pääkäyttäjäryhmä on KOHAn käyttöönottoa suunnittelevien kirjastojen pääkäyttäjistä koostuva ryhmä, jossa on vaihtuva vetovastuu. Vetovastuussa on tarkoitus olla sellaisen kirjaston pääkäyttäjä, joka on siirtymässä seuraavassa vaiheessa pilotti- tai tuotantokäyttöön.

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

Laajempi käyttöönotto (2019)

Pääkäyttäjäryhmän alaryhmät

Projektinhallinta

Migraatioryhmä (kevät-kesä)

Testiympäristöä suunnitteleva ryhmä

Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

E-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä (syksy)

Integraatioryhmä