Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mikko Lappalainen, pj
Tuomas Palonen, sihteeri
Mirja Anttila
Matias Frosterus
Jaakko Tuohiniemi
Maria Forsen
Ulla Ikäheimo
Anna Viitanen
Sari Pakkala
Maria Kovero
Nikolas Volk
Minttu Hurme
Tarja Mäkinen
Alex Kourijoki
Ville Huhtala
Osma Suominen

 

Päivän agenda

 • ryhmän tehtävä
 • YSAsta YSOon etenemisen tilanne
 • YSO-paikat
 • jo tehty työ
 • mitä kenttiä konversio koskee
 • ketjutuksen tilanne

Yleistä

 • Mikko Lappalainen toimii ryhmän puheenjohtajana
 • Ryhmän tehtävä: luoda konversiosäännöt, kenttä ja osakenttäkohtaisesti mitä muutoksia tulee. Kaksiosainen konversio: auktoriteettitietueet ja bib-tietueiden asiasanakentät. Ryhmä tekee vuoden 2018 ajan. Noin neljä kokous tänä vuonna. Etäyhteyskokous on myös mahdollista.
 • Aswissa tästä ryhmästä oma suljettu sivu, jossa mainittu millä forumilla kukin voi täällä päätetyistä asioista viestiä
 • Ketjut kannattaa aukaista ennen kuin varsinainen konversio tulee.    
 • 2018 tehtävää: Konversioryhmän perustaminen, Finnan kanssa keskustelu, viestintä konversiosta, YSOn tietomallin julkaisu. YSOn julkaisu MARC-auktoriteettietueina Fintossa Asterissa. Suositeltavaa toki olisi, että kirjastojärjestelmät käyttävät Finton sanastoja, mutta tällä hetkellä kaikki järjestelmät eivät tätä tue. KK:n päätös siirtymästä KK:n omissa tietokannoissa. Toukokuussa työpaja siirtymästä. KOHA-järjestelmän Finto-tuki 8/2018. Melidan bib-tietueiden YSA-termien korjaukset konversiota varten. Konversiosuunnitelma tai konversiosäännöt YSAsta/Allärsista YSOon valmiina 12/2018.
 • Jaakko: Onko laji- ja muototyyppisanasto Asterissa? Ketjujen purku. Tietyt tapaukset pitäisi siirtää 655, tai 300-alkuisiin kenttiin, kohderyhmät yms.

...

  • Ville: Poistuneista käsitteistä ja poistuneiden merkitsemisestä olisi kyllä hyötyä kirjastojen tietokannoissa.
  • Selvitettävä: Miten tietueessa ilmaistaan uudelleenohjaus?
  • Lisäksi voidaan toimittaa kuvailijoille lista muutoksista.
 • Asterin päivitys tapahtuu joka päivä. Halutut muutokset saadaan kyllä päivittymään Asteriin.

MARC kentät

 • 001 tietueet. Järjestelmä itse lisää tähän oman tunnisteensa. Eli tähän ei voi laittaa käsitteen URIa/URNia.
 • 024-kenttään voi laittaa URIn.
 • 003 –organisaatiokenttä. Tähän ehdotetaan, että käytetään ISIL-tunnusta: FI-H.
  • Ehdotus ok. Voyagerissa ei ole 003-kenttää, mutta ehdotettu käytäntö on joka tapauksesa ok.
 • 005. Tietueen päivitysaika.
  • Tätä ei kannata käyttää, sillä suurin osa tietokannoista (esim. Asteri) päivittää tämän itse automaattisesti aina päivityksen yhteydessä.
  • RDF:ssä tsekataan päivittäin jo nyt milloin YSO-käsite muuttuu. Mutta MARCissa on ero tähän, MARCissa kynnys matalampi tulkintaan, että tietue on muuttunut.
  • Tämä monimutkaistaa päivitystä ja automatiikkaa Asteriin.
 • 008. Luomispäivä.
  • Tässä voisi olla ilmaistuna konversiopäivä.
  • Luomispäiväin ilmaisu tarkistettava vastaamaan MARC-käytäntöä.
  • 15  voi ilmoittaa, että tietuetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi kuvailussa.
  • 10: pitäisikö olla ’z’ = muut luettelointisäännöt? PÄÄTÖS: z.
  • 17: pitäisikö täydentää asia lisämääreen tyyppi? PÄÄTÖS: n.
  • 29: pitääkö koodata? PÄÄTÖS: ei koodattu.
 • 034 Kartta-aineiston matemaattiset tiedot koodeina. PÄÄTÖS: unohdetaan toistaiseksi.
 • 040 Luetteloiva organisaatio. FI-H.
 • 043 Maantieteellisen alueen koodi. Voitaisiin laittaa $c ISO-maakoodi. PÄÄTÖS: unohdetaan toistaiseksi.
 • 052 Maantieteellinen luokitus. PÄÄTÖS: unohdetaan toistaiseksi.
 • 072 Aihealuekoodi. YSA-ryhmä perinteisesti ilmaistu tässä.

...