Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)
  • Koha installaatioiden suunnittelu yhteistyössä järjestelmäasiantuntijoiden kanssa (yksi vai useita KOHA installaatioita mm.)
  • KOHAn tietokantarakenteen suunnittelu (esim. nidetaso/varastotietuetaso?)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminen
  • Kuvailu
  • Kokoelmien hallinta
  • Tiedonhaku
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset
  • VarauksetHankintaHankinta
  • Järjestelmän hallinta
  • Finna
  • Melinda, kuvailu
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

Laajempi käyttöönotto (2019)

 • Pääkäyttäjäryhmän tehtävät laajemmassa käyttöönotossa määritellään myöhemmin

 

Pääkäyttäjäryhmä jakautuu pienempiin ryhmiin

...

Pääkäyttäjäryhmän alaryhmät

Projektinhallinta

  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist ja [ Hannu Markkanen ] Veli-Matti Häkkinen

Migraatioryhmä (kevät-kesä)

  • Hannu Markkanen, Ari Ahlqvist, Matti Lassila, Minna Kivinen, Jarkko Kniivilä (HAMK)
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan
 • e-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä
  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
 • Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

 

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

 

...

Etunimi

...

Sukunimi

...

Vastaajaorganisaatio 

...

Pirjo

...

Kangas

...

Humak

...

Päivi

...

Toikkanen

...

Centria-ammattikorkeakoulu

...

Tomas

...

Rönn

...

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

...

Minna

...

Kivinen

...

HAMK

...

Johanna

...

Miettunen

...

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

...

Mia

...

Kujala

...

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

...

Saija

...

Pyhtilä

...

Metropolia ammattikorkeakoulu

...

Mattias

...

Nordling

...

Svenska handelshögskolan

...

Hanna

...

Saario

...

Diakonia-ammattikorkeakoulu

...

Marketta

...

Lukkari

...

Tilastokeskus

...

Hannu

...

Jokiranta

...

Laurea-ammattikorkeakoulu

...

Christian

...

Nelson

...

Tritonia

...

Marjut

...

Nuikka

...

Kansallisarkisto

...

Ari

...

Ahlqvist

...

Kansalliskirjasto

...

Hannu

...

Markkanen

...

Jyväskylän yliopisto

Tehtävämatriisi

...

 

 

Etunimi

Sukunimi

Pirjo

Kangas

Päivi

Toikkanen

Tomas

Rönn

Minna

Kivinen

Johanna

Miettunen

Mia

Kujala

Saija

Pyhtilä

Mattias

Nordling

Hanna

Saario

Marketta

Lukkari

Hannu

Jokiranta

Christian

Nelson

Marjut

Nuikka

Ari

Ahlqvist

Hannu

Markkanen

Vastaajaorganisaatio 

Humak

Centria-ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

HAMK

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

Metropolia ammattikorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tilastokeskus

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tritonia

Kansallisarkisto

Kansalliskirjasto

...

  • yhteistyössä kehittäjäryhmän (kehittäjien) kanssa
  • Datan mappaus (jokaisessa kirjastossa tarvitaan syvempää KOHA osaamista)
  • Työkalujen laatiminen

Testiympäristöä suunnitteleva ryhmä

  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist, Hanna Saario, Hannu Jokiranta

Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

  • Kokoelmien hallinta (millaisia kokoelmia on ja miten aineistot järjestetään kokoelmin) - varastotietue
   • Johanna Miettunen, Pirjo Kangas, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Marjut Nuikka
  • Tiedonhaku, virkailijan (mitä on indeksoitu, haun konfiguroinnit, käytettävyys)
   • Hanna Saario, Marketta Lukkari
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset, maksut, asiakasviestit
   • Johanna Miettunen, Päivi Toikkanen, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Mia Kujala
  • Hankinta
   • Katariina Hanhisalo, Johanna Miettunen, , Isabel Nygård-Anturaniemi (Tritonia)
  • Järjestelmän hallinta
   • Christian Nelson, Päivi Toikkanen, Minna Kivinen
  • Raportointi
   • Hanna Saario, Mia Kujala, Pirjo Kangas
  • (Finna)
  • Melinda, kuvailu

E-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä (syksy)

  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
  • Pyritään siihen, että jatketaan kuten ennen

Integraatioryhmä

  • Automaatit, itsepalvelu
  • Omatoimikirjastot
  • RFID (selainpohjainen järjestelmä)