Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Käsiteltäviä asioita:

  • Onko Sisku-ryhmä lähettänyt loput linjausehdotuksensa (ks. diat