Kokousmuistio

Paikalla: Kaisa Hypen, Ulla Ikäheimo, Mari Isokoski, Tarja Mäkinen, Juha Piukkula, Marjut Puominen, Tatja Pusa siht., Marja-Liisa Seppälä pj.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on toivonut kuvailun asiantuntijaryhmien välisten suhteiden ja päätöksenteon kuvantamista. Kuvailustandardiryhmä luonnostelee ryhmien päätöksentekomallin, joka lähetetään kommentoitavaksi muille kuvailun asiantuntijaryhmille.

Kuvailun asiantuntijaryhmien työpaja pidetään 20.3. Kansalliskirjaston tiloissa. Työpajassa käsitellään kuvailun keventämistä sekä kuvailun merkitystä digitaalisessa ympäristössä.

Ryhmä käsitteli Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän (Muusa), Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän (Sisku) sekä Kansallisbibliografian kommentteja kuvailun keventämisehdotuksiin. Muusan, Siskun sekä Kumean kommentit ja Kuvailustandardiryhmän vastaukset löytyvät kuvailun keventämistä käsittelevän sivun alalaidan kommenttiosiosta. Kansallisbibliografian kommentit vastauksineen ovat luettavissa työpajasivun alalaidassa.

Kuvailun merkitystä esiin tuovan kuvailumanifestin pohjalta kirjoitettu artikkeli on lähetetty Signum-lehteen julkaistavaksi.

Tiedotusasiaa: ISBN-standardin uusi englanninkielinen versio on valmis, ja sen suomennosta valmistellaan. Kansallisten ISBN-keskusten asema on tulevaisuudessa epävarma. Uutena asiana esitellään ISBN-A/DOI –tunnus. ISBN-tunnus voidaan liittää DOI-järjestelmään esittämällä se DOI-tunnuksena. ISBN-A syntyy vasta kun tunnus rekisteröidään DOI-tunnuksena.

Kuvailustandardiryhmän seuraava kokous pidetään 17. huhtikuuta.

 

  • No labels