Käsiteltäviä asioita:

  • Onko Sisku-ryhmä lähettänyt loput linjausehdotuksensa (ks. diat
  • Helmikuun loppuun mennessä tulleiden kuvailuryhmien keventämiskommenttien käsittely
  • Kuvailuryhmien työpajan järjestäminen 20.3.2018
  • Ajanilmauksien yhdenmukaistaminen (odotetaan RDA:n uuden version ratkaisua ajanjaksosta)
  • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta
  • Käyttöoikeusmetatiedot: vrt. RDA:n luku 4: linkki käyttöoikeusohjeeseen: https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg
  • Muuta?
  • No labels