Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Onko Sisku-ryhmä lähettänyt loput linjausehdotuksensa (ks. diat
 • Helmikuun loppuun mennessä tulleiden kuvailuryhmien keventämiskommenttien käsittely:
 • Kuvailuryhmien työpajan järjestäminen 20.3.2018
 • RDA-termin muutosprosessin kuvauksen täydentäminen
 • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta
 • Kuvailuasioiden Terveiset tiedonhallinnan oryn kokouksesta: kuvailuasioiden päätöksenteko- ja käsittelyprosessin kuvantaminen: suhteet kuvailuryhmien ja kansalliskirjaston välillä (OKM:n toive)
 • Käyttöoikeusmetatiedot: vrt. RDA:n luku 4: linkki käyttöoikeusohjeeseen: https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg
 • Tiedoksi:
  • ISBN-standardin muutostilanne: 
   Standardi valmis. Suomennosta valmistellaan. Heidi Seppäsen (vastuuhenkilö) kommentit standardin sisällöstä: "...suurin muutos on se, että ISBN-keskuksia ei mainita enää ollenkaan. En tiedä mitä se voi tarkoittaa tulevaisuudessa keskusten kannalta....Kv-keskuksesta puhutaan kansainvälisenä rekisteriviranomaisena ja kansalliset keskukset ovat alueellisia rekisteriviranomaisia.Tässä annetaan tarkempia ohjeita elektronisen aineiston tunnusten antoon, ei siinä mielestäni ole mitään kummallisempaa eikä edes oikeastaan mitään uutta meidän kannalta. Kokonaan uutta on ISBN-A/DOI, mutta en nyt tiedä onko tuohon sen kummempaa sanottavaa kuin URNiinkaan."
 • Muuta?