Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan

Tutkimuslaitoskirjastot
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
SA - Suomen Akatemia
Luke - Luonnonvarakeskus
IL - Ilmatieteen laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Evira - Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

AMK-kirjastot
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
TaY - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala 31.12.2018 asti
TTY - Tampereen teknillinen yliopisto 31.12.2018 asti
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala